Szkolenie: Zamówienia Publiczne: NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Omówienie części klasycznej ustawy

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zamowienia-publiczne-nowelizacja-prawa-zamowien-publicznych-omowienie-czesci-klasycznej-ustawy-43648-id8286

Informacje o szkoleniu

 • Zamówienia Publiczne: NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Omówienie części klasycznej ustawy


  ID szkolenia: 43648
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo Administracja publiczna
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Trio
  Hurtowa 3
  Białystok
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Szkolenie trwa 1 dzień
 • Organizator szkolenia:

  APEXnet
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
APEXnet
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego celem jest omówienie nowych przepisów Prawa zamówień publicznych obowiązujących Zamawiających i Wykonawców według tzw. zasad klasycznych. Czy proponowane rozwiązania dotyczące nowych przesłanek wykluczenia Wykonawców, wprowadzenia dialogu technicznego, czy też zmian w procedurze trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego sprawdzą się w praktyce? – czas pokaże. Gwarantujemy Państwu szczegółowe omówienie zmian ze zwróceniem szczególnej uwagi na tzw. wykładnię autentyczną – pochodzącą od ustawodawcy. Wszystko to w celu przygotowania Państwa do pracy ze znowelizowanymi przepisami, które niebawem zaczną obowiązywać.

Szkolenie skierowane jest do:

.

Program szkolenia:

1. Nowa definicja robót budowanych, obiektu budowlanego i ich wpływ na przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane.
2. Nowe przesłanki wykluczenia Wykonawców nienależycie wykonujących zamówienia publiczne.
3. Nowe obowiązki informacyjne Zamawiającego wobec Prezesa UZP.
4. Zasady wykluczania z postępowania Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej.
5. Dialog techniczny w zamówieniach publicznych.
6. Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert w przetargu ograniczonym, negocjacjach z ogłoszeniem oraz dialogu konkurencyjnym.
7. Uelastycznienie sposobu określania kryteriów oceny oferty w trybie dialogu konkurencyjnego.
8. Nowe obowiązki Zamawiającego dotyczące sprawozdawczości zamówień udzielonych z pominięciem ustawy Pzp, w tym zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 €.
9. Zmiany w zakresie wyłączenia jawności rozprawy w sytuacji, gdy przy rozpoznawaniu odwołania może być ujawniona informacja stanowiąca tajemnicę chronioną na podstawie odrębnych przepisów (np. tajemnica przedsiębiorstwa).
10. Omówienie nowych aktów wykonawczych do ustawy Pzp dotyczących części „klasycznej” ustawy.

Pełny program znajduje się na www.apexnet.pl.

Informacje o prelegentach:

Jerzy Czaban

Wydarzenia towarzyszące:

NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nowe regulaminy oraz obowiązki zamawiających w zakresie dokumentowania zamówień do 30 tys. euro
Zamówienia publiczne: NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Nowe regulaminy oraz obowiązki zamawiających w zakresie dokumentowania zamówień do 30 tys. euro

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 660.00 - gdy szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników. (Przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit.

Cena zawiera:

szkolenie, najnowszą książkę APEXnet CWAP „Prawo Zamówień Publicznych”, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertem po szkoleniu. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikaty. Uczestnictwo w szkoleniu dodaje 240 punktów w Programie Premiowym APEXnet.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

.

Wydarzenie: Zamówienia Publiczne: NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Omówienie części klasycznej ustawy