Zamówienia publiczne o wartości wyższej niż progi UE w praktyce i orzecznictwie

O szkoleniu

Zapraszamy na pełnowartościowy warsztat z tworzeniem ogłoszenia i dokumentu JEDZ. Dodatkowo dowiesz się jakie są typy podpisów elektronicznych, jak je odróżnić, jak wyglądają, jakie są narzędzia do weryfikacji podpisów, czym jest walidacja kwalifikowana i niekwalifikowana, czy raporty z walidacji są konieczne, itp.

Na szkoleniu przejdziesz przez takie zagadnienia i ćwiczenia:

 • Praktyczne omówienie – kazusy: policzysz termin na zadawanie pytań, udzielanie wyjaśnień, związania ofertą, inne.
 • Sprawdzisz poprawność wadium – ocenisz czy wadium wykonawcy jest prawidłowo wniesione (omówienie kazusu z orzecznictwem i opiniami UZP)
 • Ćwiczenia: praktyczne dotyczące zagadnienia terminu związania ofertą
 • Ćwiczenie: przygotowanie elektronicznego JEDZ do postępowania z wykorzystaniem narzędzia do tworzenia JEDZ – ESPD i na Platformie e-Zamówienia
 • Ćwiczenie: omówienie wypełniania ogłoszenia unijnego na Platformie e-Zamówienia w wersji demo
Dlaczego warto wziąć udział?

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z ZP.

Kto powinien wziąć udział?

Jeśli szukasz szkolenia, które pomoże Ci bezbłędnie przygotować i przeprowadzić postępowanie powyżej progów UE, to jesteś we właściwym miejscu.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do tematu i zagadnienia ogólne

 • Systematyka i siatka pojęciowa NPZP
 • Jakim zamawiającym jestem?
 • Czym są progi unijne i jakie progi unijne obowiązują poszczególnych zamawiających?
 • Jakie zasady udzielania zamówień mniej obowiązują?
 • Oświadczenia wstępne/podmiotowe środki dowodowe – różnice, gdzie są uregulowane, co i na jaki moment potwierdzają
 • Inne dokumenty i oświadczenia – co to jest, gdzie jest uregulowane, konkretne przykłady zapisów w SWZ
 • KRS i CEDiG – czy pobieramy sami, nawet jak wykonawca nie wskaże, czy wzywamy
 • Czy do postępowania stosuje Kodeks cywilny?
 • Jak poradzić sobie z liczeniem terminów według NPZP? Omówienie regulacji i dużo przykładów
 • Ćwiczenia praktyczne z omówieniem – kazusy - policz termin na zadawanie pytań, udzielanie wyjaśnień, związania ofertą, inne
 • Tajemnica przedsiębiorstwa – jak odtajniać? Jak zmniejszać ryzyko odwołań na odtajnienie? Czy i gdzie muszę publikować plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – omówienie rozporządzenia wykonawczego w sprawie planu postępowań;
 • Obowiązki informacyjne zamawiającego: ogłoszenie o wykonaniu umowy (gdzie publikujemy? jak wypełniamy?), raport z realizacji zamówienia (kiedy można, a kiedy trzeba przygotować raport);

2. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów unijnych:

 • Analiza potrzeb i wymagań (jak ją przygotować? czy stanowi załącznik do protokołu?)
 • Wstępne konsultacje rynkowe (jak przeprowadzić, na co zwrócić uwagę, regulamin?, nowe orzecznictwo, ryzyka związane z udziałem wykonawców w konsultacjach – jak je zmitygować? praktyczne wskazówki);
 • Klauzula zatrudnieniowa – obowiązkowa klauzula społeczna; pozostałe klauzule społeczne?
 • Wadium na nowych zasadach – wymagania, dopuszczalne formy, nowe zasady zwrotu, zatrzymanie wadium, wadium w przypadku konsorcjum, problemy praktyczne, nowe orzecznictwo;
 • Ćwiczenie: sprawdź poprawność wadium – oceń czy wadium wykonawcy jest prawidłowo wniesione (omówienie kazusu z orzecznictwem i opiniami UZP)
 • Termin związania ofertą – problemy praktyczne, nowe orzecznictwo; kiedy wzywamy do przedłużenia, kiedy i jak zwracamy?
 • Ćwiczenia praktyczne dotyczące zagadnienia terminu związania ofertą
 • Opis przedmiotu zamówienia w NPZP– zasady opisywania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, dostawy i usługi, równoważność, zamówienia udzielane w częściach;
 • Przedmiotowe środki dowodowe, etykiety, moment złożenia dokumentów (problemy praktyczne);
 • Prawo opcji;
 • Tryby udzielania zamówień powyżej progów;
 • Ogłoszenia w NPZP – rodzaje, miejsca publikacji, co według NPZP powinno znaleźć się w ogłoszeniu? Omówienie zasad wypełnienia ogłoszeń w Dz.U.UE.; nowe obostrzenia w zakresie zmian ogłoszenia o zamówieniu, kolejność upublicznienia, terminy;
 • Ćwiczenie: omówienie wypełniania ogłoszenia unijnego na Platformie e-Zamówienia w wersji demo
 • Przesłanki wykluczenia bez tajemnic (obligatoryjne przesłanki wykluczenia, fakultatywne przesłanki wykluczenia i okresy wykluczenia, podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie przesłanek wykluczenia, omówienie problemów związanych z dokumentami zagranicznych wykonawców (wskazanie na prawidłową sekwencję działań w tym zakresie), odstąpienie od wykluczenia wykonawcy; kiedy wykluczenie jest oczywiście nieproporcjonalne? Samooczyszczenie, co to jest, jak zweryfikować? Nowe orzecznictwo KIO ze wskazaniem na praktyczne problemy i sposoby ich rozwiązywania;
 • Ustawa o przeciwdziałaniu agresji, kwestia tzw. sankcyjnych przesłanek wykluczenia, gdzie zawieramy podpisy
 • Warunki udziału w postępowaniu wedle NPZP (jak je formułować, czego mogą dotyczyć? Jak je badać – dokumenty podmiotowe na potwierdzenie spełniania warunków)
 • Jak prawidłowo przygotować elektroniczny JEDZ do postępowania? Co należy wypełnić w JEDZ, czym jest sekcja alfa, znaczenie, kiedy stosować?
 • Ćwiczenie: przygotowanie elektronicznego JEDZ do postępowania z wykorzystaniem narzędzia do tworzenia JEDZ – ESPD i na Platformie e-Zamówienia
 • Jak sprawdzić poprawność uzupełnienia JEDZ – omówienie problemów w przypadku ofert składanych przed konsorcja, podmioty trzecie, kto jakie informacje powinien uzupełnić w JEDZ? Kiedy wzywać do uzupełnienia?  
 • Konsorcja i podmioty trzeci a podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu (kiedy łącznie, kiedy osobno, kiedy sumuje się potencjały, kiedy jest to niedopuszczalne, oświadczenie z art. 117 ust. 4 NPZP – charakter prawny, orzecznictwo, interpretacje, co w przypadku wymogu doświadczenia powtarzalnego?
 • Kryteria oceny ofert wg NPZP, istota, charakter, kryteria dopuszczalne i zakazane, trudności praktyczne, dobór kryteriów.

3. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia powyżej progów unijnych

 • Jak możemy badać podmiotowo wykonawcę? Możliwe zakresy badania i dokumenty właściwe dla każdego z nich.
 • Procedura odwrócona w NPZP (omówienie wariantu podstawowego i wariantu uproszczonego procedury odwróconej)
 • Tzw. ułatwienia proceduralne, czyli kiedy zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych, a kiedy wykonawca może och nie złożyć?
 • Jak poradzić sobie z elektronizacją postępowań i oceną dokumentów elektrycznych (omówienie formy składania ofert i dokumentów podmiotowych, problemów praktycznych na tym tle, nowego orzecznictwa);
 • Dowiesz się jakie są typy podpisów elektronicznych, jak je odróżnić, jak wyglądają, jakie są narzędzia do weryfikacji podpisów, czym jest walidacja kwalifikowana i niekwalifikowana, czy raporty z walidacji są konieczne, itp.
 • Składanie, otwarcie ofert i przekazywanie odpowiednich informacji do Prezesa UZP
 • Ocena ofert – po kolei jak badamy, wyjaśnienia, poprawa omyłek, odrzucenie. Jak należy badać ofertę podejrzaną o zaniżenie ceny? Problemy związane z wyjaśnieniami tzw. ceny rażąco niskiej. Badanie skuteczności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • Za co można odrzucić ofertę wykonawcy?
 • Wybór oferty najkorzystniejszej i obowiązki informacyjne zamawiającego – kogo, o czym i kiedy poinformować?
 • Co w przypadku, gdy wykonawca wniesienie odwołanie? (czy można kontynuować postępowanie, ryzyka),
 • Walka w KIO z punktu widzenia praktyka, na co zwrócić uwagę? Kto może być pełnomocnikiem w KIO?

4. Zakończenie postępowania – warianty zakończenia postępowania.

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

WIOLETA BAJDA

Radca Prawny, Były naczelnik w Departamencie Prawnym UZP, gdzie nadzorowała wydawanie opinii prawnych UZP, przygotowywanie pozwów o unieważnienie umów i decyzji w przedmiocie kar pieniężnych, a także reprezentowała Prezesa UZP na licznych konferencjach i szkoleniach.

Wykładowca akademicki na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim, na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i in. Szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych z doświadczeniem obejmującym ponad kilkaset wystąpień.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
999
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp
 • Rozwiń
Zapisz się
Oferta specjalna
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 499
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!