Szkolenie: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PO ZMIANACH DLA ZAAWANSOWANYCH - ELEKTRONIZACJA I INNE ZMIANY A PRAKTYKA

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zamowienia-publiczne-po-zmianach-dla-zaawansowanych---elektronizacja-i-inne-zmiany-a-praktyka-47271-id71

Informacje o szkoleniu

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia
Zapoznanie uczestników szkolenia z praktycznymi aspektami udzielania zamówień publicznych oraz skutecznym ubieganiem się o zamówienia. Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów praktycznych w oparciu o znowelizowaną Ustawę Prawo Zamówień Publicznych, nowe akty wykonawcze, orzecznictwo zespołów arbitrów i sądów powszechnych, opinie prawne UZP oraz liczne przykłady z praktyki.

Udział w szkoleniu uprawnia do otrzymania przez Radcę Prawnego do 18 pkt. szkoleniowych (zgodnie z Uchwałą KRRP Nr 30/B/VII/2008 z dnia 6 czerwca 2008r. oraz Uchwałą z dnia 9 grudnia 2011r Nr 74/VIII/2011 w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych).

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się przygotowywaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia jak również osób ubiegających się o nie. Od uczestników oczekujemy znajomości PZP w stopniu min. średnim.

Program szkolenia:

Program szkolenia

I. Ogłoszenia, SIWZ, modyfikacje i wyjaśnienia w praktyce.
1. Gdzie Wykonawcy szukają informacji o przetargach - prawidłowe ogłoszenia - najczęstsze błędy przy ogłaszaniu - jak ich unikać ?
- PRZYKŁAD OGŁOSZENIA O PRZETARGU Z BŁĘDAMI - ĆWICZENIE.
2. Pytania do Zamawiającego :
a) Jak pytać aby uzyskać odpowiedź ?
b) O co pytać, aby uzyskać odpowiedź ?
c) Kiedy Zamawiający narusza przepisy udzielając odpowiedzi za późno lub wcale ?
3. Modyfikacja SIWZ w praktyce - jakie są dopuszczalne sposoby modyfikacji SIWZ - czy Zamawiający powinien publikować jednolitą wersję SIWZ ?
- PRZYKŁAD PYTAŃ DO ZAMAWIAJĄCEGO I MODYFIKACJI SIWZ - (Z Błędami i bezbłędnie) - WARSZTAT
4. SIWZ - prawidłowa specyfikacja i załączniki do niej - PRZYKŁAD KRÓTKIEGO SIWZ Z BŁĘDAMI - ĆWICZENIE.
5. Konsultacje indywidualne.
II. Otwarcie ofert i badanie dokumentów podmiotowych, zatrzymywanie wadium - w praktyce.
1. Otwarcie ofert w praktyce.
2. Badanie i ocena dokumentów podmiotowych.
- PRZYKŁADY OFERT Z DOKUMENTAMI PODMIOTOWYMI :
- błędne zaświadczenia urzędowe - KRS, ZUS, US, KRK - uzupełnianie,
- błędne referencje - uzupełnianie,
- błędny wykaz osób - uzupełnianie,
- błędy w polisie OC - uzupełnianie,
- inne dokumenty podmiotowe i możliwe nieprawidłowości.
III. Badanie i ocena przedmiotowa ofert - odrzucanie ofert.
1. PRZYKŁAD OFERTY Z DOKUMENTAMI PRZEDMIOTOWYMI :
- harmonogram rzeczowo - finansowy - czy można poprawiać ewentualne błędy?
- pełnomocnictwa - sposób uzupełniania,
2. Badanie i ocena ofert w dostawach - materiały biurowe, komputery :
- WARSZTAT - BŁĘDY W OFERTACH I MOŻLIWOŚCI POPRAWY,
3. Badanie i ocena ofert w usługach - sprzątanie, ochrona, usługi informatyczne,
- WARSZTAT - BŁĘDY W OFERTACH I MOŻLIWOŚCI POPRAWY,
4. Badanie i ocena ofert w robotach budowlanych - roboty kanalizacyjne, drogowe, remonty,
- WARSZTAT - BŁĘDY W OFERTACH I MOŻLIWOŚCI POPRAWY,
IV. Umowy w praktyce - możliwości zmiany umów, miarkowanie kar umownych w praktyce.
1. Umowy w zamówieniach publicznych - najważniejsze elementy w umowach :
- klauzule kar umownych,
- klauzule odstąpienia i wypowiedzenia umowy,
- klauzule odpowiedzialności,
2. Możliwości zmiany umowy - przykładowe klauzule zmiany,
3. Odpowiedzialność za nieprawidłowe zmiany umowy.
V. Warsztat - środki ochrony prawnej :
1. Informacja do Zamawiającego o naruszeniu prawa - przykład praktyczny i prawidłowa ocena,
2. Odrzucenie oferty i wykluczenie wykonawcy - jako prawidłowa czynność zamawiającego,
3. Odwołanie - przykład praktyczny i prawidłowe składanie,
4. Przystąpienie - przykład praktyczny i prawidłowe składanie,
5. Zachowanie Zamawiającego w trakcie postępowania odwoławczego - praktyczny prawidłowy przykład,
6. Skarga do Sądu Okręgowego - dlaczego ich tak mało - przykłady praktyczne ryzyka przy skardze do SO.
VI. Nowelizacja 2012 - elektronizacja i odformalizowanie. Mali i średni przedsiębiorcy - znoszenie barier.

Informacje o prelegentach:

Praktyk, od 1998 roku zajmuje się tematyką zamówień publicznych, od 2004 roku pracuje jako wykładowca akademicki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Specjalista i praktyk zamówień publicznych, był szefem działu doradztwa APEXnet, a także głównym specjalistą ds. zamówień publicznych w Instytucie Pamięci Narodowej. Obecnie pracuje dla Kancelarii Adwokackiej w Warszawie, gdzie jest specjalistą w zakresie środków ochrony prawnej - reprezentuje w Krajowej Izbie Odwoławczej Zamawiających i Wykonawców. Autor wielu opinii i artykułów z zakresu zamówień publicznych. Uczestnik prac Sejmowych i Senackich Komisji nad nowelizacjami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykładowca licznych szkoleń otwartych i zamkniętych dla praktyków z zakresu zamówień publicznych, jak również na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Współpracuje m.in. z Wielkopolską Grupą Prawnicza w Poznaniu, Fundacją Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości, Studia Zamówień Publicznych, Centrum Edukacji i Innowacji w Poznaniu.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1960 - zł netto

Cena zawiera:

zakwaterowanie w pokojach 2-os., do pok. 1-os. dopłata 300 zł + VAT (ograniczona ilość), pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, imprezę integracyjną w karczmie góralskiej

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem

Szkolenie, kurs: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PO ZMIANACH DLA ZAAWANSOWANYCH - ELEKTRONIZACJA I INNE ZMIANY A PRAKTYKA