ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PO ZMIANACH DLA ZAAWANSOWANYCH - ELEKTRONIZACJA I INNE ZMIANY A PRAKTYKA

O szkoleniu

Cel szkolenia
Zapoznanie uczestników szkolenia z praktycznymi aspektami udzielania zamówień publicznych oraz skutecznym ubieganiem się o zamówienia. Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów praktycznych w oparciu o znowelizowaną Ustawę Prawo Zamówień Publicznych, nowe akty wykonawcze, orzecznictwo zespołów arbitrów i sądów powszechnych, opinie prawne UZP oraz liczne przykłady z praktyki.

Udział w szkoleniu uprawnia do otrzymania przez Radcę Prawnego do 18 pkt. szkoleniowych (zgodnie z Uchwałą KRRP Nr 30/B/VII/2008 z dnia 6 czerwca 2008r. oraz Uchwałą z dnia 9 grudnia 2011r Nr 74/VIII/2011 w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych).
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się przygotowywaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia jak również osób ubiegających się o nie. Od uczestników oczekujemy znajomości PZP w stopniu min. średnim.

Program szkolenia

Program szkolenia

I. Ogłoszenia, SIWZ, modyfikacje i wyjaśnienia w praktyce.
1. Gdzie Wykonawcy szukają informacji o przetargach - prawidłowe ogłoszenia - najczęstsze błędy przy ogłaszaniu - jak ich unikać ?
- PRZYKŁAD OGŁOSZENIA O PRZETARGU Z BŁĘDAMI - ĆWICZENIE.
2. Pytania do Zamawiającego :
a) Jak pytać aby uzyskać odpowiedź ?
b) O co pytać, aby uzyskać odpowiedź ?
c) Kiedy Zamawiający narusza przepisy udzielając odpowiedzi za późno lub wcale ?
3. Modyfikacja SIWZ w praktyce - jakie są dopuszczalne sposoby modyfikacji SIWZ - czy Zamawiający powinien publikować jednolitą wersję SIWZ ?
- PRZYKŁAD PYTAŃ DO ZAMAWIAJĄCEGO I MODYFIKACJI SIWZ - (Z Błędami i bezbłędnie) - WARSZTAT
4. SIWZ - prawidłowa specyfikacja i załączniki do niej - PRZYKŁAD KRÓTKIEGO SIWZ Z BŁĘDAMI - ĆWICZENIE.
5. Konsultacje indywidualne.
II. Otwarcie ofert i badanie dokumentów podmiotowych, zatrzymywanie wadium - w praktyce.
1. Otwarcie ofert w praktyce.
2. Badanie i ocena dokumentów podmiotowych.
- PRZYKŁADY OFERT Z DOKUMENTAMI PODMIOTOWYMI :
- błędne zaświadczenia urzędowe - KRS, ZUS, US, KRK - uzupełnianie,
- błędne referencje - uzupełnianie,
- błędny wykaz osób - uzupełnianie,
- błędy w polisie OC - uzupełnianie,
- inne dokumenty podmiotowe i możliwe nieprawidłowości.
III. Badanie i ocena przedmiotowa ofert - odrzucanie ofert.
1. PRZYKŁAD OFERTY Z DOKUMENTAMI PRZEDMIOTOWYMI :
- harmonogram rzeczowo - finansowy - czy można poprawiać ewentualne błędy?
- pełnomocnictwa - sposób uzupełniania,
2. Badanie i ocena ofert w dostawach - materiały biurowe, komputery :
- WARSZTAT - BŁĘDY W OFERTACH I MOŻLIWOŚCI POPRAWY,
3. Badanie i ocena ofert w usługach - sprzątanie, ochrona, usługi informatyczne,
- WARSZTAT - BŁĘDY W OFERTACH I MOŻLIWOŚCI POPRAWY,
4. Badanie i ocena ofert w robotach budowlanych - roboty kanalizacyjne, drogowe, remonty,
- WARSZTAT - BŁĘDY W OFERTACH I MOŻLIWOŚCI POPRAWY,
IV. Umowy w praktyce - możliwości zmiany umów, miarkowanie kar umownych w praktyce.
1. Umowy w zamówieniach publicznych - najważniejsze elementy w umowach :
- klauzule kar umownych,
- klauzule odstąpienia i wypowiedzenia umowy,
- klauzule odpowiedzialności,
2. Możliwości zmiany umowy - przykładowe klauzule zmiany,
3. Odpowiedzialność za nieprawidłowe zmiany umowy.
V. Warsztat - środki ochrony prawnej :
1. Informacja do Zamawiającego o naruszeniu prawa - przykład praktyczny i prawidłowa ocena,
2. Odrzucenie oferty i wykluczenie wykonawcy - jako prawidłowa czynność zamawiającego,
3. Odwołanie - przykład praktyczny i prawidłowe składanie,
4. Przystąpienie - przykład praktyczny i prawidłowe składanie,
5. Zachowanie Zamawiającego w trakcie postępowania odwoławczego - praktyczny prawidłowy przykład,
6. Skarga do Sądu Okręgowego - dlaczego ich tak mało - przykłady praktyczne ryzyka przy skardze do SO.
VI. Nowelizacja 2012 - elektronizacja i odformalizowanie. Mali i średni przedsiębiorcy - znoszenie barier.

Czas trwania

20 godzin, 3 dni

Prelegenci

Praktyk, od 1998 roku zajmuje się tematyką zamówień publicznych, od 2004 roku pracuje jako wykładowca akademicki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Specjalista i praktyk zamówień publicznych, był szefem działu doradztwa APEXnet, a także głównym specjalistą ds. zamówień publicznych w Instytucie Pamięci Narodowej. Obecnie pracuje dla Kancelarii Adwokackiej w Warszawie, gdzie jest specjalistą w zakresie środków ochrony prawnej - reprezentuje w Krajowej Izbie Odwoławczej Zamawiających i Wykonawców. Autor wielu opinii i artykułów z zakresu zamówień publicznych. Uczestnik prac Sejmowych i Senackich Komisji nad nowelizacjami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykładowca licznych szkoleń otwartych i zamkniętych dla praktyków z zakresu zamówień publicznych, jak również na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Współpracuje m.in. z Wielkopolską Grupą Prawnicza w Poznaniu, Fundacją Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości, Studia Zamówień Publicznych, Centrum Edukacji i Innowacji w Poznaniu.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Wersal ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
zł netto
1 960
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie w pokojach 2-os., do pok. 1-os. dopłata 300 zł + VAT (ograniczona ilość), pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, imprezę integracyjną w karczmie góralskiej
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!