Szkolenie

Zamówienia publiczne sektorowe a umowa ramowa Warsztaty

O szkoleniu

Cel szkolenia
Podniesienie kwalifikacji w zawodzie specjalisty ds. zamówień publicznych.
Po szkoleniu...
Nabędziesz umiejętność przygotowanie i przeprowadzenia postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
Kto powinien wziąć udział?
Osoby przygotowywujące i przeprowadzające postępowania o udzielenie zamówień sektorowych (w sektorze wydobywczym, energetyki, gospodarki wodnej, transportu i powszechnych usług pocztowych).

Program szkolenia

Przedmiot i podmiot regulacji:
1. Co to jest zamówienie sektorowe?
2. Podmioty udzielające zamówień sektorowych
3. Zasady udzielania zamówień sektorowych finansowanych przy udziale środków publicznych (np. z budżetu UE)
4. Ograniczenia w stosowaniu ustawy
5. Zastosowanie przepisów ze względu na charakter zamówienia

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego:
1. Dialog techniczny w zamówieniach publicznych:
• Definicja dialogu technicznego
• Zasady wszczynania dialogu technicznego
• Prowadzenie dialogu technicznego
• Obowiązki informacyjne Zamawiającego związane z dialogiem technicznym
2. Szacowanie wartości zamówienia:
• Nowa definicja robót budowanych, obiektu budowlanego i ich wpływ na przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane
3. System kwalifikowania wykonawców – zalety i wady systemu

1. Rola Zamawiającego w obszarze ochrony podwykonawcy zamówienia publicznego w świetle nowelizacji ustawy Pzp z dnia 8 listopada 2013 r.: Definicja umowy o podwykonawstwo
2. Poszerzenie informacji zamieszczanych w SIWZ
3. Uregulowania dotyczące podwykonawstwa w zamówieniach publicznych – warunki zakazywania podwykonawstwa, a poleganie na zasobach podmiotów trzecich
4. Zasady akceptacji umów o podwykonawstwo zamówień na roboty budowlane
5. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
6. Obligatoryjne postanowienia umowy o zamówienie publiczne dotyczące podwykonawstwa

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego:
1. Tryby udzielania zamówień sektorowych:
• Przetarg nieograniczony
• Przetarg ograniczony
• Negocjacje z ogłoszeniem
• Negocjacje bez ogłoszenia
• Zamówienie z wolnej ręki
2. Umowa ramowa w zamówieniach sektorowych
Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego:
1. Zawartość protokołu postępowania
2. Przechowywanie dokumentacji postępowania
3. Nowe obowiązki Zamawiającego dotyczące sprawozdawczości zamówień sektorowych

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat
Grzegorz Czaban

Gdzie i kiedy

Warszawa 11 - 12 września 2014
APEXnet Centrum Szkoleń

02-222 Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.
990 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!