Szkolenie

Zamówienia publiczne: Stosowanie Prawa zamówień publicznych przy realizacji projektów unijnych. Wskazanie na najczęściej popełnianie błędy

O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie przygotowane specjalnie z myślą o osobach pracujących przy zamówieniach publicznych w instytucjach, które realizują projekty unijne. Ekspert omówi najistotniejsze zasady Prawa zamówień publicznych, którymi powinien kierować się specjalista przy realizacji projektu unijnego. Wiele czasu poświęcone zostanie także kwestii korekt finansowych.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

Zasady postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych:

Równe traktowanie,
Uczciwa konkurencja,
Bezstronność osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
Pisemność postępowania.

Naruszenie zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji:

Niedostateczne zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
Opis przedmiotu zamówienia w sposób, który może naruszać zasadę uczciwej konkurencji,

Znak towarowy, patent lub pochodzenie przy opisie przedmiotu zamówienia.

Opis sposobu oceny spełnienia warunków podmiotowych oraz ocean ich spełnienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o zamówienie,
Poleganie na zasobach podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
Zatrudnianie podwykonawców w świetle ustawy Pzp oraz przewidywanej jej nowelizacji.

Korekty finansowe. Kiedy stosuje się korekty finansowe?

Czas trwania

9.30-15.30

Prelegenci

Cytat
Łukasz Czaban

Gdzie i kiedy

Warszawa 22 - 23 maja 2014
APEXnet Centrum Szkoleń

02-222 Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
gdy szkolenie jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników. (Przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit.
990 PLN
Cena zawiera:
  • szkolenie, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertem po szkoleniu. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikaty. Uczestnictwo w szkoleniu dodaje 110 punktów w Programie Premiowym APEXnet.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!