ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2013R. – POSTĘPOWANIA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ. NOWELIZACJA I AKTUALNE PROBLEMY.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych. Na szkoleniu zostaną omówione oraz zilustrowane przykładami newralgiczne problemy rzutujące na praktykę pracy osób zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych. Szkolenie prowadzone w oparciu o aktualne zmiany w prawie pzp.
Kto powinien wziąć udział?
zamawiający i wykonawcy

Program szkolenia

1. WPROWADZENIE :
a) Rozwój systemu udzielania zamówień oraz systemu środków ochrony prawnej,
b) Obecna sytuacja zamawiających i wykonawców w ramach podstawowych zasad zamówień publicznych
c) Rekomendacje odnośnie podejścia do udzielania zamówień – czy da się pogodzić ekonomikę zamawiającego z legalizmem (koniecznością zastosowania się do przepisów).

2. ROZPORZĄDZENIE WS. DOKUMENTÓW Z DNIA 19 LUTEGO 2013R., NOWELIZACJA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2012 R. .
a) Opis zmian w wyniku wprowadzenia rozporządzenia – konieczność dostosowania się Zamawiających.
b) Opis zmian w wyniku nowelizacji,
c) Szczegółowe omówienie nowej przesłanki wykluczenia – udział wykonawców z jednej grupy kapitałowej w postępowaniu,
d) Szczegółowe omówienie nowej regulacji - dialogu technicznego,

3. PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ W 2013R.
a) Wszczęcie postępowania dotyczącego dostaw i usług, szacowanie przedmiotu zamówienia,
b) Rozpoczęcie i prowadzenie protokołu postępowania w dostawach i usługach,
c) Przekazywanie ogłoszeń,
d) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w 2013r. – ważne zmiany, elementy istotne.
e) Opisywanie przedmiotu zamówienia w po nowelizacji, zastosowanie dialogu technicznego.
f) Ustalanie warunków udziału w postępowaniu po nowelizacji – zastosowanie nowego rozporządzenia ws. dokumentów w praktyce.
g) Badanie i ocena ofert :
- wadium – prawidłowe wniesienie,
- obiektywizm przy badaniu ofert,
- jawność ofert, udostępnianie dokumentacji,
- tłumaczenie dokumentów obcojęzycznych, uzupełnianie dokumentów,
- badanie uprawnień i zdolności prawnej,
h) wybór oferty najkorzystniejszej,
i) prawidłowe unieważnienie postępowania.


4. NOWELIZACJE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2013R. – NOWELIZACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWSTWA ORAZ NOWELIZACJA PROGÓW I RAŻĄCO NISKIEJ CENY.
a) zmiany w zakresie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
b) zmiany w zakresie umów o udzielenie zamówienia publicznego,
c) zmiana – podniesienie progu stosowania ustawy Pzp ,
d) zmiany w zakresie rażąco niskiej ceny.

5. BADANIE I OCENA OFERT DOTYCZĄCE DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH – NAJCZĘSTSZE PROBLEMY.
a) Badanie ofert składanych przez konsorcja – pełnomocnictwa, potencjał, wadium,
b) Badanie ofert w kontekście występowania i roli podwykonawcy,
c) Rażąco niska cena w dostawach i usługach – najlepsze praktyki,
d) Tajemnica przedsiębiorstwa i problemy Zamawiającego dotyczące zastrzegania ofert,
e) Poprawianie omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Pzp,
f) Terminy na poprawianie kwestionowanie decyzji Zamawiającego.

6. NOWE ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.
a) Odpowiedzialność pracowników Zamawiającego.
b) Odpowiedzialność biegłych i specjalistów wykonujących czynności w postępowaniu.
c) Odpowiedzialność kierownika zamawiającego oraz osób wykonujących czynności w imieniu
kierownika Zamawiającego.

7. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ W 2013R.
a) Informacja dla Zamawiającego o naruszeniu prawa ,
b) Postępowanie odwoławcze w 2013r.
c) Skarga do Sądu Okręgowego i inne środki wykonawców.

8. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W 2013R.
a) Właściwe określenie etapowego odbierania umowy,
b) Właściwe określenie zasad wypowiadania umowy i odstępowania od umowy,
c) Dopuszczalne zmiany umowy,
d) Klauzule zmian umownych i ich stosowanie w praktyce,
e) Kary umowne i ich egzekucja, miarkowanie kar umownych.

9. WYKONYWANIE UMÓW I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ W 2013R.
a) Podstawowe elementy decydujące o sprawnej realizacji zamówienia,
b) Sposoby rozwiązywania konfliktów na linii Zamawiający – Wykonawca,
c) Prawidłowe wypowiedzenie umowy, naliczanie kar umownych.
d) Postępowania sądowe w zakresie wykonywania umów i ich konsekwencje.

10. PODSUMOWANIE

Czas trwania

20 h, 3 dni

Prelegenci

adwokat, Wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej od 2007 do III 2009r, doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw w SGH, arbiter z listy prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 – 2007, obserwator postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z ramienia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w okresie 2004 – 2006. Obecnie prowadzi kancelarię adwokacką specjalizującą się w zamówieniach publicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel 3*

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

hotel Wersal***/Czarny Potok***

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
p
1 870
Cena zawiera:
  • – zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym o wysokim standardzie – pełne wyżywienie – od kolacji w dniu poprzedzającym szkolenie do obiadu ostatniego dnia szkolenia – udział w zajęciach – zestaw materiałów szkoleniowych – przerwy kawowe – udział w imprezach regionalnych – imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Rezerwacja pokoju 1osobowego za dodatkową opłatą 130 zł/doba+VAT Pobyt osoby towarzyszącej jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. Istnieje możliwość udziału w szkoleniu w opcji bez zakwaterowania i wyżywienia. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z biurem.
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!