Zamówienia publiczne w instytucjach kultury. Kompleksowy kurs przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia poniżej progu unijnego z uwzględnieniem specyfiki branży

O szkoleniu

Zapraszamy na kompleksowy kurs przeznaczony dla pracowników instytucji związanych z branżą kulturową.

Podczas szkolenia ekspert omówi najważniejsze aktualne problemy występujące w tej branży i pokaże sposoby ich rozwiązywania oraz przedstawi zgodnie z najnowszymi przepisami i specyfiką branży, jak prowadzić postępowania i realizować umowy o udzielenie zamówienia poniżej progu unijnego.

Dodatkowo uczestnicy dowiedzą się min. o:

 • zamówieniach wyłączonych ze stosowania ustawy,
 • Zamówienia o wartości mniejszej niż 130.000 zł
 • czynnościach związanych z przygotowaniem postępowania od A do Z,
 • wyborze trybu przy udzielaniu zamówień w Instytucjach Kultury,
 • zasady konstruowania treści SWZ
 • i wiele wiecęj.
Kto powinien wziąć udział?

Zapraszamy na szkolenie przeznaczone dla pracowników instytucji związanych z działalnością kulturową.

Program szkolenia

I. Zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy – zasady i reguły udzielania zamówień

 1. Zamówienia o wartości mniejszej niż 130.000 zł:
 2. Dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także z zakresu działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności.

II. Czynności związane z przygotowaniem postępowania.

 • Zamieszczenie zamówienia w planie postępowań o udzielenie zamówienia – kto musi sporządzić plan i czy można wszcząć postępowanie na zamówienie nieuwzględnione w planie?
 • Ustalenie wartości zamówienia
 • Zamówienia podobne
 • Opcje i wznowienia
 • Sporządzenie dokumentów zamówienia:
 • Warunki podmiotowe
 • Opis przedmiotu zamówienia
 • Przedmiotowe środki dowodowe a oferta wykonawcy
 • Zawartość oferty a jej ocena w ramach kryteriów – zasady konstruowania treści SWZ
 • Kryteria oceny ofert

III. Wybór trybu przy udzielaniu zamówień w Instytucjach Kultury

 1. Tryb podstawowy w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości niższej niż progi unijne:
 2. Przetarg nieograniczony
 3. Zamówienie z wolnej ręki
 4. Umowa ramowa
 5. Dynamiczny system zakupów

IV. Umowy w zamówieniach publicznych

 1. Obowiązkowe klauzule umowne
 2. Co to są zmiany istotne?
 3. Dodatkowe dostawy, usługi i roboty budowlane zlecane w formie aneksu do umowy.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

ADAM WIKTOROWSKI

Ekspert z dziedziny zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem w procesie udzielania zamówień publicznych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Doświadczony trener w zakresie zamówień publicznych (w ramach przeprowadzonych szkoleń przeszkolił dotychczas kilka tysięcy osób), pełnomocnik stron w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii w zakresie stosowania przepisów prawa zamówień publicznych, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
999
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 499
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. ApexNet to doświadczony organizator szkoleń biznesowych, specjalizujący się głównie w nowoczesnych szkoleniach biznesowych. Oferta firmy jest szeroka i skierowana głównie do firm, oferując różnorodne formy szkoleń,...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!