Zamówienia publiczne w instytucjach kultury - postępowanie od A do Z z uwzględnieniem specyfiki branży

O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie przeznaczone dla pracowników instytucji związanych z działalnością kulturową.

Podczas szkolenia ekspert omówi najważniejsze bieżące problemy występujące w tej branży i pokaże sposoby ich rozwiązywania.

Dodatkowo uczestnicy dowiedzą się min. o:
- zamówieniach wyłączonych ze stosowania ustawy,
- czynnościach związanych z przygotowaniem postępowania od A do Z,
- wyborze trybu przy udzielaniu zamówień w Instytucjach Kultury,
- zasadach udostępniania protokołu postępowania oraz załączników do protokołu
i wiele więcej.
Kto powinien wziąć udział?

Zapraszamy na szkolenie przeznaczone dla pracowników instytucji związanych z działalnością kulturową.

Program szkolenia

Zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy

Zamówienia o wartości mniejszej niż 130.000 zł:

 1. Wymagania wynikające z obowiązujących przepisów;
 2. Rejestr umów:
 • Na czy polega obowiązek ujawniania informacji w rejestrze umów?
 • Jakich umów dotyczy obowiązek?
 • Forma i wartość umowy warunkująca obowiązek rejestracji;
 • Wyjątki;
 • Odpowiedzialność karna związana z rejestrem.

Dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także z zakresu działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności.

 1. Jak należy rozumieć pojęcie „działalność kulturalna” i „działalność archiwalna”?
 2. Kiedy zamówienia nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności?
 3. Dodatkowe wymagania narzucone ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej:
 • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu; 
 • Zasady obowiązujące przy udzielaniu tego rodzaju zamówień;
 • Zastrzeżenie udostępniania informacji związanych z zamówieniem; 
 • Informacja o udzieleniu zamówienia.

Czynności związane z przygotowaniem postępowania.

Zamieszczenie zamówienia w planie postępowań o udzielenie zamówienia – kto musi sporządzić plan i czy można wszcząć postępowanie na zamówienie nieuwzględnione w planie?

Ustalenie wartości zamówienia

 1. Co to są podobne dostawy?
 2. Zasady agregowania zamówienia na usługi i roboty budowlane;
 3. Zamówienia planowane i nieplanowane – różnice przy ustalaniu ich wartości;
 4. Prawo opcji, zamówienie podlegające wznowieniu, powtórzenie podobnych usług lub robót budowlanych i dodatkowe dostawy – różnice, warunki i zastosowanie w praktyce.

Sporządzenie dokumentów zamówienia:

 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia, jej zawartość i sposób podania m.in.:
  • terminu wykonania zamówienia;
  • terminu związania ofertą;
  • uzasadnienia braku podziału zamówienia na części;
 2. Opis Potrzeb i Wymagań:
 • zawartość dokumentu;
 • przypadki kiedy należy sporządzić OPiW.
 • Wyjaśnienia i zmiany SWZ i OPiW – wymagania, terminy, zagrożenia.

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

 1. Czym jest?
 2. Dokumenty i informacje zamieszczane na niej;
 3. Dostępność cyfrowa – na czym polega i jak ją zapewnić.

Wybór trybu przy udzielaniu zamówień w Instytucjach Kultury

Tryb podstawowy w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości niższej niż progi unijne:

 1. Przebieg postępowania w każdym wariancie, wady i zalety;
 2. Zamówienie bez negocjacji;
 3. Zamówienie z możliwymi negocjacjami;
 4. Zamówienie z obligatoryjnymi negocjacjami.

Przetarg nieograniczony:

 1. Terminy ustawowe;
 2. Procedura odwrócona;
 3. „pułapki” procedury, które mogą wyjść podczas kontroli.

Zamówienie z wolnej ręki:

 1. Omówienie wybranych przesłanek stosowania wolnej ręki mogących mieć zastosowanie w instytucjach kultury;
 2. Przebieg postępowania krok po kroku;
 3. Wymagane dokumenty i sposób ich przekazania.

Udzielenie zamówienia i realizacja umowy

 1. Obowiązki informacyjne Zamawiającego dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej i czynności odrzucenia ofert;
 2. Termin zawarcia umowy;
 3. Ogłoszenie o wynikach postępowania;
 4. Dopuszczalność zmiany umowy – przypadki umożliwiające zawarcie aneksu do umowy i ogłoszenie o zmianie umowy;
 5. Ogłoszenie o wykonaniu umowy – kto zamieszcza ogłoszenie, w jakim terminie, cel dokonywania tej czynności.

Dokumentowanie postępowania

 1. Protokół postępowania i załączniki do protokołu – zawartość i forma ich sporządzenia;
 2. Zasady udostępniania protokołu postępowania oraz załączników do protokołu – czy Zamawiający musi udostępniać oferty na stronie internetowej?
 3. Oświadczenia o konflikcie interesu i niekaralności - czy osoby przygotowujące postępowanie o udzielenie zamówienia muszą składać oświadczenia o niekaralności?
 4. Kto i jak musi podpisać protokół postępowania?
 5. Sposób przechowywania dokumentacji postępowania.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: tysiące szkoleń i godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Uczestnik prac sejmowej Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy PZP. Reprezentant stron przed Krajową Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii dotyczących stosowania przepisów ustawy PZP oraz stanowisk w postępowaniach kontrolnych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
999
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 499
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!