Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zamowienia-publiczne-w-praktyce-uczelni-wyzszych-42561-id512

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych. Na szkoleniu zostaną omówione oraz zilustrowane przykładami newralgiczne problemy rzutujące na praktykę pracy osób zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych.

Szkolenie skierowane jest do:

wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Program szkolenia:

1. Szacowanie wartości zamówienia

· obliczanie wartości zamówienia – co należy brać pod uwagę,

· samodzielność finansowa – kiedy jednostka jest samodzielna finansowo,

· wartość zamówienia w projektach UE – kiedy sumować a kiedy rozdzielać,

· rodzaje zamówień – jak interpretować przepisy.

Orzecznictwo GKO2. Dzielenie zamówień

· dopuszczalny zakres dzielenia zamówienia,

· dzielenie zamówienia w dostawach i usługach,

· dzielenie zamówień a późne przyznanie środków.

Orzecznictwo KIO i GKO3. Opis przedmiotu zamówienia

· dopuszczalność stosowania znaków towarowych i marek i logo – jak, zgodnie z pzp, kupić najwłaściwsze urządzenie

· oferty częściowe – obowiązek czy możliwość.

Orzecznictwo SO i KIO4. Komisja przetargowa

· kto może a kto powinien być członkiem komisji przetargowej

· kiedy zachodzi konflikt interesów

· zadania członka komisji

· rola ekspertów

Orzecznictwo GKO5. Wolna ręka

· zamówienie na prace twórcze i artystyczne

· art. 5 pzp - zamówienia niepriorytetowe

Orzecznictwo KIO i kontrole UZP6. Badania naukowe – dopuszczalne wyłączenia7. Badanie i ocena ofert

· podpisy, pieczątki, parafy, kopie i oryginały dokumentów, datowanie dokumentów - częsta podstawa odrzucenia i wykluczenia

· warunki udziału w postępowaniu

· kryteria oceny ofert (w tym kryteria pozacenowe) – jak ocenić jakość produktu

· omyłki w ofertach – co można poprawiać

· rażąco niska cena – kiedy cena razi

· próbki – jakich żądać i jak je oceniać

Orzecznictwo SO i KIO8. Wykluczenie z postępowania

· kiedy można wykluczyć wykonawcę

· kiedy zamawiający wyklucza wykonawcę a nie powinien

· nowa przesłanka wykluczenia – własne negatywne doświadczenia zamawiającego9. Wadium

· jak wnosić wadium zgodnie z pzp,

· zwrot wadium

· zatrzymanie wadium

Orzecznictwo SO i KIO10. Umowy w zamówieniach publicznych

· zawarcie umowy – w terminie związania ofertą i poza terminem,

· treść umowy

· zmiana umowy – przesłanki dopuszczalności

· klauzule waloryzacyjne

Orzecznictwo SO i KIO11. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych

· brak ogłoszeń a naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

· jak „naprawić” naruszenie i uniknąć - zgodnie z prawem – odpowiedzialności12. Planowane zmiany w Pzp w 2012 r. wynikające z najnowszej nowelizacji oraz dyrektyw UE

Informacje o prelegentach:

prawnik, doktorant Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, były pracownik Departamentu Administracji Publicznej MSWiA oraz Urzędu Zamówien Publicznych na stanowisku naczelnika Wydziału Legislacyjno - Prawnego w Departamencie Prawnym, autor licznych publikacji dotyczących zamówien publicznych w "Rzeczypospolitej", "Monitorze Zamówien Publicznych", "Prawie Przedsiębiorcy" i "Monitorze Prawniczym". Współautor i redaktor merytoryczny publikacji "Przetargi w praktyce. Poradnik zamawiającego i oferenta" (wyd. C. H. Beck 2003).

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1820 PLN+VAT

Cena zawiera:

zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Dostępne zniżki:

  • 5 przy zgłoszeniu 2 osób
  • 7 przy zgłoszeniu 3 osób

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

przesłanie podpisanej karty szkolenia

Wydarzenie: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE UCZELNI WYŻSZYCH