ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE UCZELNI WYŻSZYCH

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych. Na szkoleniu zostaną omówione oraz zilustrowane przykładami newralgiczne problemy rzutujące na praktykę pracy osób zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych.
Kto powinien wziąć udział?
wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Program szkolenia

1. Szacowanie wartości zamówienia

· obliczanie wartości zamówienia – co należy brać pod uwagę,

· samodzielność finansowa – kiedy jednostka jest samodzielna finansowo,

· wartość zamówienia w projektach UE – kiedy sumować a kiedy rozdzielać,

· rodzaje zamówień – jak interpretować przepisy.

Orzecznictwo GKO2. Dzielenie zamówień

· dopuszczalny zakres dzielenia zamówienia,

· dzielenie zamówienia w dostawach i usługach,

· dzielenie zamówień a późne przyznanie środków.

Orzecznictwo KIO i GKO3. Opis przedmiotu zamówienia

· dopuszczalność stosowania znaków towarowych i marek i logo – jak, zgodnie z pzp, kupić najwłaściwsze urządzenie

· oferty częściowe – obowiązek czy możliwość.

Orzecznictwo SO i KIO4. Komisja przetargowa

· kto może a kto powinien być członkiem komisji przetargowej

· kiedy zachodzi konflikt interesów

· zadania członka komisji

· rola ekspertów

Orzecznictwo GKO5. Wolna ręka

· zamówienie na prace twórcze i artystyczne

· art. 5 pzp - zamówienia niepriorytetowe

Orzecznictwo KIO i kontrole UZP6. Badania naukowe – dopuszczalne wyłączenia7. Badanie i ocena ofert

· podpisy, pieczątki, parafy, kopie i oryginały dokumentów, datowanie dokumentów - częsta podstawa odrzucenia i wykluczenia

· warunki udziału w postępowaniu

· kryteria oceny ofert (w tym kryteria pozacenowe) – jak ocenić jakość produktu

· omyłki w ofertach – co można poprawiać

· rażąco niska cena – kiedy cena razi

· próbki – jakich żądać i jak je oceniać

Orzecznictwo SO i KIO8. Wykluczenie z postępowania

· kiedy można wykluczyć wykonawcę

· kiedy zamawiający wyklucza wykonawcę a nie powinien

· nowa przesłanka wykluczenia – własne negatywne doświadczenia zamawiającego9. Wadium

· jak wnosić wadium zgodnie z pzp,

· zwrot wadium

· zatrzymanie wadium

Orzecznictwo SO i KIO10. Umowy w zamówieniach publicznych

· zawarcie umowy – w terminie związania ofertą i poza terminem,

· treść umowy

· zmiana umowy – przesłanki dopuszczalności

· klauzule waloryzacyjne

Orzecznictwo SO i KIO11. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych

· brak ogłoszeń a naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

· jak „naprawić” naruszenie i uniknąć - zgodnie z prawem – odpowiedzialności12. Planowane zmiany w Pzp w 2012 r. wynikające z najnowszej nowelizacji oraz dyrektyw UE

Czas trwania

3 dni; okolo 20 godz.dyd.

Prelegenci

prawnik, doktorant Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, były pracownik Departamentu Administracji Publicznej MSWiA oraz Urzędu Zamówien Publicznych na stanowisku naczelnika Wydziału Legislacyjno - Prawnego w Departamencie Prawnym, autor licznych publikacji dotyczących zamówien publicznych w "Rzeczypospolitej", "Monitorze Zamówien Publicznych", "Prawie Przedsiębiorcy" i "Monitorze Prawniczym". Współautor i redaktor merytoryczny publikacji "Przetargi w praktyce. Poradnik zamawiającego i oferenta" (wyd. C. H. Beck 2003).

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
PLN+VAT
1 820
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty szkolenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!