Zamówienia publiczne w urzędach pracy. Praktyka prowadzenia postępowań w 2023 r. z uwzględnieniem specyfiki i zagrożeń branży.

O szkoleniu

Pracujesz w urzędzie pracy? Ten kurs jest stworzony dla Ciebie! Nasz ekspert przygotował specjalny program, aby ułatwić Twoją codzienną pracę oraz pomóc bezbłędnie przejść prowadzenie postępowań w 2023 roku włączać specyfikę i zagrożenia w tej branży.
Na szkoleniu trener poruszy tematy związane z:

 • Zasadami kwalifikowania zamówień obejmujących łącznie usługi społeczne
 • Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia
 • Zamówieniami publicznymi o wartości pon. 130 000 zł
 • Prowadzenie postępowania w trybie podstawowym
 • Waloryzacją umów w zp
 • Wymaganymi klauzulami materiałowo-kosztowymi w umowach na dostawy, usługi i roboty budowlane zawierane na okres dłuższy niż 6 miesięcy.
Dlaczego warto wziąć udział?

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z ZP.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów zajmujących realizacją zamówień publicznych, członków komisji przetargowych, jak również kierowników instytucji.

Program szkolenia

USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USLUGI

 1. Co to są usługi społeczne i inne szczególne usługi?
 2. Zasady kwalifikowania zamówień obejmujących łącznie usługi społeczne (lub inne szczególne usługi) oraz inne zamówienia
 3. Kiedy ustawa Pzp ma zastosowanie do udzielania zamówień na usługi społeczne?

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 1. Plan postępowań o udzielenie zamówienia (ca musi zawierać?; kiedy i gdzie publikować? Na czym polega aktualizacja planu postępowań?)
 2. Prawidłowe szacowanie wartości zamówienia ze szczególnym uwzględnieniem zamówień na usługi szkoleniowe, usługi sprzątania, usługi ochrony i roboty budowlane remontowe
  • Obowiązek łącznego szacowania wartości podobnych dostaw
  • Obowiązek łącznego szacowania wartości tożsamych usług (usługi dla osób bezrobotnych - sumować wszystkie, czy wg tematów szkoleń?)
  • Moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w częściach
  • Zasady postępowania w przypadku zamówień nieplanowanych.
 3. Jak prawidłowo opisać kryteria oceny ofert na usługi społeczne? Kiedy jest możliwość stosowania jako jedynego kryterium oceny ofert - najniższej ceny? (Ze szczególnym uwzględnieniem usług szkoleniowych oraz usług ochrony)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE O WARTOŚCI PON. 130 000 ZŁ (dawniej zamówienia bagatelne)

Zasady udzielania zamówień wyłączonych z ustawy Pzp:

 • Zasady gospodarowania środkami publicznymi wynikające z ustawy o finansach publicznych
 • Zasady udzielania zamówień wynikające z Traktatu o Funkcjonowaniu unii Europejskiej
 • Zasady wynikające z regulaminu udzielania zamówień publicznych
 • Kodeks cywilny i sposoby zaciągania zobowiązań stąd wynikające

PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PODSTAWOWYM

 1. Wybór wariantu trybu podstawowego: bez negocjacji, z możliwością negocjacji, z negocjacjami
 2. Wszczęcie postępowania
 3. Dopuszczalne zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ (OPiW-u), w tym kolejność zamieszczania/przekazywania ogłoszeń/zmian SWZ (OPiW-u),
 4. Udzielanie wyjaśnień dotyczących SWZ (OPiW-u)
 5. Składanie i otwarcie ofert - błędy, problemy, rozwiązania,
 6. Zawiadamianie Prezesa UZP o złożonych ofertach,
 7. Poprawianie omyłek - rodzaje, zasady postępowania w przypadku ich stwierdzenia, najnowsze orzecznictwo,
 8. Badanie i ocena ofert, w tym symulacja przeprowadzenia dochodzenia w sprawie rażąco niskiej ceny - jak prawidłowo wezwać do wyjaśnień i o co pytać? Ile razy można powtarzać wezwanie do złożenia wyjaśnień?
 9. Druga szansa - dopuszczalne działania naprawcze dotyczące podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych w świetle najnowszego orzecznictwa,
 10. Procedura postępowania w sytuacji upływu terminu związania ofertą przed wyborem oferty oraz uchylenia się wybranego wykonawcy od zawarcia umowy lub wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 11. Zawiadomienie o wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania - co zawiera, kiedy i jak przekazywać?
 12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu oraz ogłoszenie o wyniku postępowania - czy w postępowaniu prowadzonym z dopuszczeniem składania ofert częściowych przekazuje/zamieszcza się kilka, czy jedno?

WALORYZACJA UMÓW O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

 1. Co to są zmiany istotne? Zmiany w ramach klauzul przeglądowych opisanych w dokumentach zamówienia - najczęstsze błędy
 2. Zmiany na skutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia - kiedy zmiana jest konieczna, czy można w ramach aneksu zmienić tylko wynagrodzenie?
 3. Zmiany niskowartościowe
 4. Wymagane klauzule materiałowo-kosztowe w umowach na dostawy, usługi i roboty budowlane zawierane na okres dłuższy niż 6 miesięcy (przykładowa klauzula waloryzacyjna na usługi sprzątania)
 5. Jak określić poziom zmiany cen materiałów i kosztów?
 6. Czy Zamawiający zobowiązany jest uwzględnić 100% rekompensatę zmiany cen materiałów i kosztów?
 7. Sposoby zmiany cen materiały i kosztów. Co to jest sposób określenia wpływu zmiany cen materiałów i kosztów na koszt wykonania zamówienia?

OGŁOSZENIE O WYKONANIU UMOWY

 • Co zawiera ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 • Od jakiego zdarzenia należy policzyć termin na jego zamieszczenie? Konsekwencje braku opublikowania tego ogłoszenia?

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

GRZEGORZ CZABAN

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Wykładowca na SGH. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne.

Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds deregulacji (NDR) rozpatrującej projekt nowej ustawy - Prawo zamówień Publicznych (2019 r.). W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
999
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp
 • Rozwiń
Zapisz się
Oferta specjalna
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 499
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!