Szkolenie: Zamówienia publiczne: WARSZTATY Z PRZYGOTOWANIA SIWZ I OGŁOSZENIA po nowelizacji Prawa zamówień publicznych

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zamowienia-publiczne-warsztaty-z-przygotowania-siwz-i-ogloszenia-po-nowelizacji-prawa-zamowien-publicznych-50532-id8286

Informacje o szkoleniu

 • Zamówienia publiczne: WARSZTATY Z PRZYGOTOWANIA SIWZ I OGŁOSZENIA po nowelizacji Prawa zamówień publicznych


  ID szkolenia: 50532
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki Prawo Administracja publiczna
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Huzar
  Spadochroniarzy 9
  Lublin
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.30-15.30
 • Organizator szkolenia:

  APEXnet
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
APEXnet
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego celem jest przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszenia po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 20 lutego 2013 r. wraz z nowymi rozporządzeniami. Warsztaty będą prowadzone przy wykorzystaniu wzoru SIWZ i ogłoszenia. Trener w sposób szczególny omówi nowe dokumenty, które należy przygotować do dokumentacji przetargowej.

Szkolenie skierowane jest do:

.

Program szkolenia:

1. Pola opisowe dotyczące wykazu wykonanych robót budowlanych oraz głównych dostawy i usług.
2. Dodatkowe dokumenty żądane w celu dokonania oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny.
3. Co oznacza opis warunków związanych z przedmiotem zamówienia?
4. Informacje dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.
5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia po nowelizacji:
• Wymagana zawartość SIWZ,
• Fakultatywna zawartość SIWZ,
• Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
6. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej.
7. Kryteria oceny ofert – najniższa cena czy oferta najkorzystniejsza ekonomicznie?
8. Opis sposobu obliczenia ceny – kiedy żądać złożenia kosztorysu ofertowego wraz z ofertą?
9. Termin związania ofertą, jako warunek legalności wyboru oferty najkorzystniejszej.
10. Dokumenty potwierdzające przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełnianie wymagań określonych przez zamawiającego – w tym poświadczenie autentyczności dostarczonych próbek.
11. Przykłady klauzul umownych umożliwiających zmianę umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pełny program znajduje się na www.apexnet.pl

Informacje o prelegentach:

Grzegorz Czaban

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 990 - W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Cena zawiera:

Cena obejmuje szkolenie, najnowszą książkę APEXnet „Prawo Zamówień Publicznych”, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertem po szkoleniu. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikaty. Uczestnictwo w szkoleniu dodaje 240 punktów w Programie Premiowym APEXnet.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

.

Wydarzenie: Zamówienia publiczne: WARSZTATY Z PRZYGOTOWANIA SIWZ I OGŁOSZENIA po nowelizacji Prawa zamówień publicznych