Zamówienia publiczne :Zamówienia sektorowe w świetle nadchodzących zmian

O szkoleniu

Czy wiesz, że...
... w przypadku przeprowadzenia postępowania o zamówienie sektorowe z naruszeniem zasady uczciwej konkurencji zamawiający może zapłacić karę pieniężną nawet 150 000 zł.

Cel szkolenia
Wyposażenie uczestnika szkolenia w instrumentarium przydatne do profesjonalnego przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego i efektywnego wydatkowania środków finansowych.
Kto powinien wziąć udział?
Odbiorcy szkolenia
Pracownicy Wydziałów zamówień publicznych oraz osoby przygotowujące SIWZ, a także członkowie komisji przetargowych.

Program szkolenia

Program
Przedmiot i podmiot regulacji

Co to jest zamówienie sektorowe?
Podmioty udzielające zamówień sektorowych
Zasady udzielania zamówień sektorowych finansowanych przy udziale środków publicznych (np. z budżetu UE)
Ograniczenia w stosowaniu ustawy
Zastosowanie przepisów ze względu na charakter zamówienia


Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego

Dialog techniczny w zamówieniach sektorowych

Definicja dialogu technicznego
Zasady wszczynania dialogu technicznego
Prowadzenie dialogu technicznego
Obowiązki informacyjne Zamawiającego związane z dialogiem technicznym

Szacowanie wartości zamówienia

Definicja robót budowanych, obiektu budowlanego i ich wpływ na przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane
Dopuszczalne dzielenie zamówienia na części

System kwalifikowania wykonawców – zalety i wady systemu

Konstruowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dobór kryteriów oceny ofert
Opis kryteriów oceny
Ustalenie wagi (znaczenia) kryteriów oceny ofert
Opis sposobu oceny ofert

Kryteria wymierne
Kryteria niewymierne – zasady kwantyfikacji

Przykłady pozacenowych kryteriów oceny ofert


Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego

Tryby udzielania zamówień sektorowych

Przetarg nieograniczony
Przetarg ograniczony
Negocjacje z ogłoszeniem
Negocjacje bez ogłoszenia
Zamówienie z wolnej ręki

Umowa ramowa w zamówieniach sektorowych

Dokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego

Zawartość protokołu postępowania
Przechowywanie dokumentacji postępowania
Nowe obowiązki Zamawiającego dotyczące sprawozdawczości zamówień sektorowych

Czas trwania

2 DNI

Prelegenci

Grzegorz Czaban

• Od 1995 do 1998 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
• Od 2005 do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
• Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu nowej ustawy
o zamówieniach publicznych (2000 r.)
• Uczestnik obrad komisji sejmowych nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

Gdzie i kiedy

Warszawa 20-21 lipiec 2015
GOLDEN FLOOR

Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
---
b.d.
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!