Szkolenie

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA PRACE PROJEKTOWE I ROBOTY BUDOWLANE po nowelizacji ustawy

O szkoleniu

CENA SZKOLENIA: 990 PLN
Czy wiesz, że...
... korekta z tytułu naruszenia art. 29 ust. 3 ustawy Pzp może wynieść aż 25% kwoty dofinansowania.

Cel szkolenia
Poznanie podstawowych mechanizmów rządzących systemem zamówień publicznych oraz nabycie umiejętności prawidłowego przygotowania dokumentacji.

Odbiorcy szkolenia

Pracownicy działów przygotowania i realizacji inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego, administracji rządowej, spółek sektorowych, beneficjenci środków unijnych

Po szkoleniu...
Nauczysz się praktycznego stosowania przepisów, poznasz ryzyka związane z przygotowaniem i prowadzeniem procesu budowlanego w oparciu o Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych.
Kto powinien wziąć udział?
• Pracownicy działów przygotowania i realizacji inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego, administracji rządowej, spółek sektorowych
• Beneficjenci środków unijnych

Program szkolenia

Program


Projektant, wykonawca, inspektor nadzoru w procesie budowlanym w prawie budowlanym i prawie zamówień publicznych, na co zwracać uwagę przy ich wyborze w trybie ustawy Pzp
Nowe przesłanki wykluczenia wykonawców, zamierzone działania lub rażące niedbalstwo skutkujące nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia
Wpływ przepisów dotyczących minimalnej pacy na wybór wykonawców, wymagania SIWZ, rażąco niska cena
Wybrane zagadnienia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia

dokumentacja projektowa
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
program funkcjonalno-użytkowy

Wymagania w stosunku do wykonawcy biura projektów
Definicje robót budowlanych i obiektu budowlanego w prawie zamówień publicznych, odrębności w stosunku do prawa budowlanego – przykłady
Agregowanie zamówień na projektowanie, nadzór inwestorski i roboty budowlaneObliczanie wartości zamówienia kosztorys inwestorski, planowane koszty robót budowlanych i planowane koszty robót budowlanych i prac projektowych
Rodzaje wynagrodzeń, które mogą być stosowane w umowach na roboty budowlane w sprawie zamówienia publicznego
Warunki umów na roboty budowlane nieistotne i istotne zmiany umowy
Nowe przesłanki zmian umowy koszty minimalnej płacy, zmiany w ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych, zmiany VAT
Przykłady ustaleń umowy na roboty budowlane na podstawie wzorca umowy przygotowanego przez UZP

zakres umowy
dopuszczalne zmiany, aneksy
rozliczanie robót zamiennych
podwykonawstwo z uwzględnieniem nowelizacji;
waloryzacja
inne postanowienia

Warunki udzielania zamówień dodatkowych i uzupełniających
Rozliczanie zamówień dodatkowych i uzupełniających
Zmiany umów a kwalifikowalność wydatków
Pytania i odpowiedzi

Czas trwania

2 DNI

Prelegenci

Cytat
EWA WIKTORSKA

Wieloletni praktyk i dydaktyk z dziedziny prawa zamówień publicznych. Były trener zamówień publicznych z listy Prezesa UZP. Wieloletni pracownik administracji samorządowej i rządowej. Specjalista w zakresie organizacji procesu budowlanego, członek Mazowieckiej Izby Budownictwa.

Gdzie i kiedy

Warszawa 27 - 28 stycznia 2015
APEXnet CENTRUM SZKOLEŃ

02-222 Warszawa

Aleje Jerozolimskie 181 b

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
-
990 PLN
Cena zawiera:
  • Cena zawiera Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet Szkolenie On-line
Zapisz się
Cena 2
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Cena zawiera Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet Szkolenie On-line
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!