Zamówienia Publiczne:ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYREKTORA, KIEROWNIKA JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w zakresie dyscypliny finansów publicznych, kontroli zarządczej, zamówień publicznych

O szkoleniu

Zapraszamy do udziału w wyjątkowej konferencji, na której poruszone zostaną najważniejsze zmiany przepisów prawnych.

Celem konferencji przygotowanej specjalnie dla Dyrektorów i Kluczowych Osób w jednostkach sektora finansów publicznych jest omówienie obszarów odpowiedzialności, spoczywających właśnie na najważniejszych osobach podejmujących decyzje w Urzędzie w zakresie wybranych, najbardziej newralgicznych i najczęściej kontrolowanych obszarów.

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Cena obejmuje konferencję, materiały szkoleniowe, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po szkoleniu.

Zakwaterowanie: Istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania w Hotelu Lord korzystając z oferty specjalnej.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikaty.
Uczestnictwo w szkoleniu dodaje 240 punktów w Programie Premiowym APEXnet.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

Pierwszy dzień - prowadzący Grzegorz Czaban

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia

Definicja postępowania o udzielenie zamówienia
Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
Czynności wykonywane na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia
Formy wsparcia Zamawiającego na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
powierzenie przygotowania lub przeprowadzenia postępowania osobie trzeciej
biegły w zamówieniach publicznych
tryby negocjacyjne
doradztwo w drodze dialogu technicznego

Główne przyczyny problemów w zamówieniach publicznych

Wadliwy opis przedmiotu zamówienia oraz warunków jego realizacji
niejednoznaczny i niewyczerpujący opis przedmiotu zamówienia
błędne decyzje dotyczące przyjętej formy wynagrodzenia umownego
błąd w opisie przedmiotu zamówienia stwierdzony w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego - zamówienie dodatkowe czy zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego?
Źle dobrane warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Lekceważenie problemu „rażąco niskiej ceny”

Rola Zamawiającego w obszarze ochrony podwykonawcy zamówienia publicznego w świetle nowelizacji z dnia 8 listopada 2013 r.

Definicja umowy o podwykonawstwo
Poszerzenie informacji zamieszczanych w SIWZ
Uregulowania dotyczące podwykonawstwa w zamówieniach publicznych – warunki zakazywania podwykonawstwa
Zasady akceptacji umów o podwykonawstwo zamówień na roboty budowlane
Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
Obligatoryjne postanowienia umowy o zamówienie publiczne dotyczące podwykonawstwa

Kontrowersje w zamówieniach publicznych

Eliminacja z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców nierzetelnych i nieefektywnych
Wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie
Planowane zmiany w zakresie podniesienia progu obowiązywania ustawy Pzp

Drugi dzień – prowadzący Ewaryst Kowalczyk

Kogo dotyczy odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
Podmioty podlegające ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych
Pracownicy jednostki, którym powierzono obowiązki z zakresu gospodarki finansowej
Na czym polega poprawne powierzenie obowiązków?
Odpowiedzialność członków komisji przetargowych

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych

Opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję
Ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało to wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości
Opisanie sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia
Określenie kryteriów oceny ofert
Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych
Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybów udzielenia zamówienia publicznego: negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę
Naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych w inny sposób, jeżeli miało ono wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że nie doszło do udzielenia zamówienia publicznego

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie procesów gromadzenia środków, zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków
Kontrola zarządcza

Na czym polega wdrożenie kontroli zarządczej?
Procedury kontroli zarządczej
Monitoring i ocena kontroli zarządczej?

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontroli zarządczej

Dopuszczenie do uszczuplenia należnych wpływów wskutek zaniedbania kontroli zarządczej
Dopuszczenie do dokonania wydatku przekraczającego plan wskutek zaniedbania kontroli zarządczej
Dopuszczenie do niewykonania zobowiązania jednostki wskutek zaniedbania kontroli zarządczej
Dopuszczenie do nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych wskutek zaniedbania kontroli zarządczej

Czas trwania

9.30-15.30

Prelegenci

Grzegorz Czaban, Ewaryst Kowalczyk

Gdzie i kiedy

Warszawa 13-14 marzec 2014
Hotel Lord

Warszawa

Aleja Krakowska

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.
1 190
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje udział w konferencji, materiały, lunch i poczęstunki w przerwach, a także możliwość e-mailowej konsultacji z ekspertami po konferencji. Po zakończeniu konferencji uczestnicy otrzymają Certyfikaty. Istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania w Hotelu Lord korzystając z oferty specjalnej.
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!