Szkolenie

Zamówienia w projektach unijnych

O szkoleniu

Celem szkolenia online Zamówienia w projektach unijnych jest zapoznanie uczestników z najistotniejszymi z punktu widzenia prawidłowości realizacji projektów unijnych, aspektami dotyczącymi zamówień publicznych w projektach współfinansowanych przez UE.
Dlaczego warto wziąć udział?

Efektem szkolenia Zamówienia w projektach unijnych będzie uzyskanie wiedzy m.in. na temat:  

 • Podstaw prawnych – ustawa PZP. 
 • Podstawowych zasad dotyczących udzielania zamówień poniżej progu przetargowego.  
 • Obowiązków udzielającego zamówienia.  
 • Sprawozdawczość i dokumentacja z udzielanych zamówień.  
 • Zawieranie umów, zabezpieczenia wykonania.  
 • Wewnętrznych regulacji umożliwiających udzielanie zamówień poniżej progu przetargowego.  
 • Planowania zamówień publicznych.  
 • Szacowania wartości zamówienia. 
Kto powinien wziąć udział?

Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE. 

Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie:  

 • wnioskodawcy,   
 • przedsiębiorcy,   
 • pracownicy działów księgowości 
 • pracowników zespołów projektowych 
 • pracownicy uczelni wyższych,   
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,   
 • pracownicy administracji publicznej   
 • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi,  stowarzyszeń, fundacji, NGO 

Program szkolenia

Ogólny zakres zagadnień dotyczących tematyki szkolenia 

 •  Obowiązująca Ustawa PZP – wprowadzenie, podstawowe definicje.  
 • Podstawowe zasady dotyczące udzielania zamówień.  
 • Obowiązki udzielającego zamówienia.  
 • Wewnętrzne regulacje umożliwiające udzielanie zamówień poniżej progu przetargowego.  
 • Planowanie zamówień publicznych.  
 • Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 
 • Szacowanie wartości zamówienia.  
 • Sprawozdawczość i dokumentacja z udzielanych zamówień  – SIWZ, dokumentowanie postępowania, archiwizacja dokumentów, obowiązki informacyjne.  
 • Zawieranie umów, zabezpieczenia wykonania, kary umowne.  
 • Opis przedmiotu zamówienia.  
 • Kryteria oceny ofert – cena, kryteria poza cenowe.  
 • Proces udzielania zamówienia – publikacja 
 • Elektronizacja zamówień publicznych 
 • Zamówienia dodatkowe, uzupełniające, prawo opcji, zmiany w umowie.  
 • Środki ochrony prawnej  
 • Błędy i naruszenia przepisów popełniane przy udzielaniu zamówień, korekty finansowe 

Czas trwania

16 godzin

Prelegenci

Cytat

Trener szkoleniowiec z wieloletnią praktyką w realizacji i rozliczaniu projektów unijnych.

Gdzie i kiedy

Online 14 - 15 grudnia 2021

Gdzie i kiedy

Online 29 - 30 listopada 2021

Zapisz się

Cena standardowa
974,80 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Astitum Konsulting Sp. z o.o.
66-200 Świebodzin
Borów 52
woj. lubuskie
Astitum Konsulting Sp. z o.o. to firma doradcza zajmująca się pozyskiwaniem funduszy unijnych dla projektów z zakresu działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, rozwoju i wdrażania innowacji, projektów infrastrukturalnych i szkoleniowych. Jesteśmy ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 

 1. Formularz zgłoszeniowy wypełniany przez Zgłaszającego ma formę umowy zawieranej pomiędzy Zgłaszającym a Sprzedającym. 
 2. Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego Sprzedający skontaktuje się ze Zgłaszającym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail w celu potwierdzenia złożenia zamówienia. 
 3. Sprzedający prześle na podany przez Zgłaszającego adres e-mail potwierdzenie udziału w szkoleniu zawierające wszelkie informacje organizacyjne oraz szczegółowe informacje dotyczące płatności. 
 4. Płatność za szkolenie powinna zostać uregulowana przelewem na konto Sprzedającego najpóźniej 5 dni kalendarzowych przed szkoleniem, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu. Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: szkolenia, materiałów w formie elektronicznej (lub papierowej o ilebędzie tak wskazane w opisie szkolenia) oraz certyfikatu 
 5. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji ze szkolenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na biuro@astitum.pl.)w terminie 5 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia szkolenia. 
 6. Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni kalendarzowych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego – nie powoduje to naliczenia dodatkowych kosztów. 
 7. Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu. 
 8. W szczególnych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu. W takiej sytuacji niezwłocznie poinformuje o tym Zgłaszającego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail. 
 9. W przypadku zmiany terminu szkolenia Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z zamówienia bez ponoszenia żadnych kosztów. Wpłacone kwoty zostaną zwrócone bez zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia rezygnacji. 
 10. W razie pytań i wątpliwości Sprzedający udzieli informacji pod numerem telefonu 503 438 680 oraz za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: biuro@astitum.pl 

 

Szkolenie prowadzone na platformie elerningowej.
Specyfika szkolenia online:
* Prezentacja multimedialna na ekranie komputerów (komputer, tablet, telefon). Sugerujemy użycie słuchawek lub głośników.
* Wymagany dostęp do internetu o minimalnej prędkości pobierania 5 Mb/s (sprawdź: https://www.speedtest.pl/)
* Szkolenia realizowane są w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju szkoleniowym umożliwiającym prezentację treści (także przez uczestników szkolenia), interakcje (rozmowy, dyskusje, zadawanie pytań, przeprowadzanie ankiet, testów) pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy uczestnikami a osoba prowadzącą zajęcia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Astitum Konsulting Sp. z o.o.
66-200 Świebodzin Borów 52
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!