Szkolenie

Zanieczyszczenia żywności pochodzenia przemysłowego - metale szkodliwe, azotany i inne

O szkoleniu

Podczas szkolenia zostaną omówione podstawowe zanieczyszczenia przemysłowe występujące w żywności tj. metale, azotany i inne. Ponadto zostaną omówione wymagania legislacyjne w zakresie m.in. zanieczyszczania żywności pierwiastkami szkodliwymi dla zdrowia oraz aktualne prace legislacyjne w tym zakresie toczące się w ramach: Komisji Europejskiej, Codex Alimentarius.
Przedstawione zostaną również źródła zanieczyszczenia żywności łącznie z migracją z wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, ocena toksykologiczna, oceny ryzyka dokonane przez EFSA i JECFA. Nacisk zostanie położony na zmiany w ustawodawstwie zarówno już ostatnio wprowadzone, a także te, których wprowadzenie jest planowane. Omówione zostanie również aktualne zanieczyszczenie żywności znajdującej się na rynku w Polsce m.in. metalami oraz związane z tym zagrożenie dla zdrowia konsumentów.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie przeznaczone jest dla producentów, importerów i dystrybutorów środków spożywczych, jak i organów urzędowej kontroli żywności oraz innych laboratoriów.

Program szkolenia

I. METALE:
1. Źródła zanieczyszczenia żywności metalami ciężkimi
2. Skutki zdrowotne
3. Doniesienia w ramach systemu System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i
Paszach (System RASFF).
4. Kryteria toksyczności pierwiastków
5. Ocena toksykologiczna
- opinie naukowe EFSA i JECFA
- badania specjacyjne i ich rola w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności
- dawki referencyjne metali → zmiany
6. Ustawodawstwo dot. zawartości pierwiastków szkodliwych dla zdrowia w żywności
- najwyższe dopuszczalne poziomy metali szkodliwych dla zdrowia w środkach
spożywczych
- kryteria doboru metod analitycznych
7. Prace Komisji Kodeksu Żywnościowego
8. Zanieczyszczenie wybranych grup środków spożywczych metalami ciężkimi na podstawie
wyników krajowych badań monitoringowych i danych z piśmiennictwa
9. Pobranie metali z żywnością
10. Środki ograniczające zanieczyszczenie żywności pierwiastkami szkodliwymi
11. Migracja z wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
- wyniki krajowych badań monitoringowych
- aspekty legislacyjne
- przyszłe prace legislacyjne
II. AZOTANY:
12. Źródła narażenia
13. Toksyczność
14. Wymagania legislacyjne
15. Opinia EFSA
16. Wyniki krajowych badań monitoringowych
17. Ocena pobrania na podstawie wybranych grup środków spożywczych

III. PRZYKŁADY INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ WYSTEPUJĄCYCH W ŻYWNOŚCI.Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin: 20.09.2017 r., w godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch.

Czas trwania

1 dzień, 6 godz.

Prelegenci

Cytat
Prowadzenie szkolenia: mgr inż. Monika Mania - kierownik Pracowni w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego Państwowym Zakładzie Higieny

Gdzie i kiedy

Warszawa 20 września 2017
budynek Kolmex

00-844 Warszawa

Grzybowska 80/82

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
.
590 PLN
Cena zawiera:
  • zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, obiad.
Zapisz się

Organizator

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa
Grzybowska 77
woj. mazowieckie
Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard jest firmą szkoleniową, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa. Organizujemy szkolenia biznesowe, seminaria i warsztaty zarówno w formule otwartej jak i zamkniętej d...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Dokonanie zgłoszenia poprzez jeden z poniższych sposobów:
- formularz zgłoszeniowy
- telefonicznie (22) 457 03 01 lub 602-119-518,
- faksem: (22) 457 03 11,
- e-mail: akademia@awuleopard.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa Grzybowska 77
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!