Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zanieczyszczenia-zywnosci-pochodzenia-przemyslowego-metale-szkodliwe-azotany-i-inne-69533-id156

Informacje o szkoleniu

 • Zanieczyszczenia żywności pochodzenia przemysłowego - metale szkodliwe, azotany i inne


  ID szkolenia: 69533
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość Produkcja
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  budynek Kolmex
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień, 6 godz.
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Podczas szkolenia zostaną omówione podstawowe zanieczyszczenia przemysłowe występujące w żywności tj. metale, azotany i inne. Ponadto zostaną omówione wymagania legislacyjne w zakresie m.in. zanieczyszczania żywności pierwiastkami szkodliwymi dla zdrowia oraz aktualne prace legislacyjne w tym zakresie toczące się w ramach: Komisji Europejskiej, Codex Alimentarius.
Przedstawione zostaną również źródła zanieczyszczenia żywności łącznie z migracją z wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, ocena toksykologiczna, oceny ryzyka dokonane przez EFSA i JECFA. Nacisk zostanie położony na zmiany w ustawodawstwie zarówno już ostatnio wprowadzone, a także te, których wprowadzenie jest planowane. Omówione zostanie również aktualne zanieczyszczenie żywności znajdującej się na rynku w Polsce m.in. metalami oraz związane z tym zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie przeznaczone jest dla producentów, importerów i dystrybutorów środków spożywczych, jak i organów urzędowej kontroli żywności oraz innych laboratoriów.

Program szkolenia:

I. METALE:
1. Źródła zanieczyszczenia żywności metalami ciężkimi
2. Skutki zdrowotne
3. Doniesienia w ramach systemu System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i
Paszach (System RASFF).
4. Kryteria toksyczności pierwiastków
5. Ocena toksykologiczna
- opinie naukowe EFSA i JECFA
- badania specjacyjne i ich rola w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności
- dawki referencyjne metali → zmiany
6. Ustawodawstwo dot. zawartości pierwiastków szkodliwych dla zdrowia w żywności
- najwyższe dopuszczalne poziomy metali szkodliwych dla zdrowia w środkach
spożywczych
- kryteria doboru metod analitycznych
7. Prace Komisji Kodeksu Żywnościowego
8. Zanieczyszczenie wybranych grup środków spożywczych metalami ciężkimi na podstawie
wyników krajowych badań monitoringowych i danych z piśmiennictwa
9. Pobranie metali z żywnością
10. Środki ograniczające zanieczyszczenie żywności pierwiastkami szkodliwymi
11. Migracja z wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
- wyniki krajowych badań monitoringowych
- aspekty legislacyjne
- przyszłe prace legislacyjne
II. AZOTANY:
12. Źródła narażenia
13. Toksyczność
14. Wymagania legislacyjne
15. Opinia EFSA
16. Wyniki krajowych badań monitoringowych
17. Ocena pobrania na podstawie wybranych grup środków spożywczych

III. PRZYKŁADY INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ WYSTEPUJĄCYCH W ŻYWNOŚCI.Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 /budynek Kolmex/
Termin: 20.09.2017 r., w godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch.

Informacje o prelegentach:

Prowadzenie szkolenia: mgr inż. Monika Mania - kierownik Pracowni w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego Państwowym Zakładzie Higieny

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 590 zł .

Cena zawiera:

zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, obiad.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Dokonanie zgłoszenia poprzez jeden z poniższych sposobów:
- formularz zgłoszeniowy
- telefonicznie (22) 457 03 01 lub 602-119-518,
- faksem: (22) 457 03 11,
- e-mail: akademia@awuleopard.pl

Wydarzenie: Zanieczyszczenia żywności pochodzenia przemysłowego - metale szkodliwe, azotany i inne