Szkolenie

ZARZĄD W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO

O szkoleniu

Szkolenie ma na celu przedstawienie prawno - organizacyjnych zasad funkcjonowania zarządu spółek prawa handlowego, w następujących obszarach:
OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZARZĄDU
* jakie procedury obowiązują w zakresie powoływania zarządu i kto może wejść w jego skład?
* jaki jest tryb zwoływania oraz jakie sprawy spółki mogą być rozstrzygane podczas posiedzeń zgromadzeń wspólników?
* jakie są zasady współdziałania zarządu z Radą nadzorczą?
* kiedy wygasa mandat członka zarządu?
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDU
* jakie są prawa i obowiązki zarządu względem spółki?
* na jakich zasadach i w jakim trybie członek zarządu ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną i karną za zobowiązania spółki określone w Kodeksie spółek handlowych?
* kiedy członek zarządu może bronić się przed odpowiedzialnością?
ZATRUDNIANIE I WYNAGRADZANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU
* jaki stosunek prawny może łączyć członka zarządu ze spółką oraz jaka forma zatrudnienia jest najkorzystniejsza dla spółki?
* kto jest uprawniony do podpisywania umów określających stosunek pracy z członkiem zarządu?
* jakie są kryteria wynagradzania i premiowania członka zarządu?
ZARZĄD JAKO PRACODAWCA
* jaki jest zakres odpowiedzialności oraz jakie obowiązki związane z przymiotem
* pracodawcy ponosi zarząd względem zatrudnionych w spółce pracowników?
* kto i w jaki sposób odpowiada przed organami kontrolującymi w zakresie zatrudniania pracowników?
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie adresujemy do:
* członków zarządów spółek
* członków rad nadzorczych
* menedżerów wszystkich szczebli zarządzania
* radców prawnych
* szefów biur obsługi zarządu
* pracowników administracyjnych

Program szkolenia

Metodyka pracy podczas szkolenia:
* wykład w formie informacyjno - doradczej z prezentacją przykładów dotyczących funkcjonowania zarządu w spółce
* indywidualne i grupowe dyskusje z prelegentami szkolenia dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
* omówienie tematyczne wspomagane prezentacją multimedialną
* mała liczebność grupy (do 12 osób)

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
SKŁAD ORAZ SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO
* hierarchia organów w spółkach prawa handlowego
* podmioty uprawnione do powoływania lub wskazania członków zarządu
* odwołanie zarządu
* rezygnacja z funkcji

POSIEDZENIE ZARZĄDU - ZASADY ORGANIZACJI POSIEDZEŃ ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY/ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW - ZASADY ORGANIZACJI
* organozacja posiedzeń zarządu, zasady pracy na posiedzeniu
* zasady głosowania walnego zgromadzenia akcjonariuszy/zgromadzenia wspólników
* porządek obrad
* podejmowanie uchwał w najistotniejszych sprawach spółki
* zaskarżanie uchwał i stwierdzenie ich nieważności

WSPÓŁDZIAŁANIE ZARZĄDU Z RADĄ NADZORCZĄ I WALNYM ZGROMADZENIEM
* rodzaje relacji pomiędzy organami naczelnego kierownictwa i ich wpływ na podejmowanie decyzji
* jakie są możliwe mechanizmy i modele współpracy oraz wymiany informacji rady z zarządem firmy?
* motywowanie zarządów spółek przez rady nadzorcze

KOMPETENCJE ZARZĄDU - PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZARZĄDU
* udzielanie i odwoływanie prokury
* ograniczenia kompetencji zarządu w spółkach kapitałowych

POSTĘPOWANIE ZARZĄDU W SZCZEGÓLNYCH SPRAWACH SPÓŁKI - PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZARZĄDU
* postepowanie likwidacyjne, upadłościowe, układowe, naprawcze
* postępowanie przed sądem
* postępowanie egzekucyjne
* postepowanie łączenia, podziału i przekształcania spółek

ODPOWEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZADU WOBEC SPÓŁKI
* odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spółce
* odpowiedzialność za bezprawne wypłaty

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZADU WOBEC WIERZYCIELI SPÓŁKI
* odpowiedzialność za nie złożenie wniosku o ogłaszanie upadłości
* odpowiedzialność za zaległości podatkowe oraz niezapłacone składki na ubezpieczenie społeczne

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA I QUASI-KARNA CZŁONKÓW ZARZĄDU
* przepisy karne chroniące spółki przed działaniami na ich szkodę
* typy przestepstw gospodarczych menedżerskich w kodeksie karnym
* postępowanie w sprawie orzeczenia zakazu sprawowania funkcji członka organów
* odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych

FORMY ZATRUDNIANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU - ŚWIADCZENIE PRACY PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU
* zasady reprezentacji przy zawieraniu umów
* umowy o zakazie konkurencji
* zasady rozwiązywania umów z członkami zarządu

WYNAGRADZANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU
* zasady ustalania wynagrodzenia kadry zarządzającej
* wynagrodzenie kadry zarządzającej a upadłośc spółki

ZARZĄD JAKO „PRACODAWCA" - OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PRZYMIOTEM PRACODAWCY
* obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy w stosunkach pracy
* wynagradzanie
* odpowiedzialność przed organami kontrolującymi - w zakresie prawidłowego zatrudniania

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

Czas trwania

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

Prelegenci

Cytat
Trenerzy:
Osoby z wieloletnim doświadczeniem praktycznym z omawianej tematyki.
Szczegółowe opisy prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.
Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 448 73 70.

Gdzie i kiedy

Wrocław 25 - 26 lutego 2016
Centrum Szkoleniowe EMPRIZ

50-502 Wrocław

Boczna 2

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 4 - 5 lutego 2016
Sala szkoleniowa EMPRIZ Warszawa

00-015 Warszawa

ul. Skwer Kardynała Wyszyńskiego 7

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 3 - 4 grudnia 2015
Chłodna 29 - Centrum Konferencyjno - Noclegowe

00-867 Warszawa

Chłodna 29

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Wrocław 13 - 14 października 2014
Sale Szkoleniowe EMPRIZ

50-075 Wrocław

Krupnicza 6/8

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 18 - 19 września 2014
Centrum Szkoleniowe Chłodna29

00-867 Warszawa

Chłodna 29

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 28 - 29 lipca 2014
Centrum Szkoleniowe Chłodna29

00-867 Warszawa

Chłodna 29

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 7 - 8 kwietnia 2014
Centrum Szkoleniowe Chłodna29

Warszawa

Chłodna29

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 - 25 marca 2014
Centrum Szkoleniowe Chłodna29

Warszawa

Chłodna 29

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 - 25 lutego 2011
Centrum Szkoleniowe Empriz

Warszawa

Trębacka 3

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 4 - 5 listopada 2010
Centrum Szkoleniowe EMPRIZ

00-074 Warszawa

Trębacka 3

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 9 - 10 września 2010
Centrum Szkoleniowe EMPRIZ

00-074 Warszawa

Trębacka 3

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 18 - 19 lutego 2010
Centrum Szkoleniowe EMPRIZ

00-074 Warszawa

Trębacka 3

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 21 stycznia 2016 r. wynosi: 1090,00 zł brutto
1090 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje: realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe, posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia.
Zapisz się
Cena 2
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 21 stycznia 2016 r. wynosi: 1290,00 zł brutto
1290 PLN
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje: realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe, posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia.
Zapisz się

Organizator

EMPRIZ Group
00-867 Warszawa
Chłodna 29
woj. mazowieckie
Posiadamy duże doświadczenie w organizacji: - szkoleń otwartych - szkoleń zamkniętych - seminariów - warsztatów - konferencji - kursów Specjalizujemy się w projektowaniu i realizacji programów szkoleniowych tworzonych z uwzględnieniem indywi...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EMPRIZ Group
00-867 Warszawa Chłodna 29
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!