Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-czasem-55659-id799

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Warsztaty skierowane są do wszystkich osób, które chcą podnieść swoją efektywność przez umiejętne zarządzania czasem i planowanie własnej pracy.

Cele szkolenia:
• Nabycie umiejętności planowania i organizowania własnej pracy,
• Wdrożenie praktycznych zasad dotyczących budowy harmonogramu działań,
• Diagnoza indywidualnych przeszkód w efektywnej organizacji własnej pracy i wykorzystania czasu,
• Wykształcenie zdolności precyzyjnego określania celów,
• Kształtowanie umiejętności delegowania zadań,
• Poznanie zasad automotywacji

Metody szkoleniowe:
• ćwiczenia indywidualne i grupowe,
• analiza postaw oraz zachowań,
• studia przypadku,
• moderowane dyskusje,
• prezentacja,
• testy,
• burza mózgów.

Korzyści dla Uczestników:
Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik będzie:

• znał kluczowe techniki planowania i organizowania własnej pracy,
• potrafił wyznaczać cele,
• potrafił radzić sobie w sytuacji natłoku zadań,
• umiał rozpoznawać złodziei czasu i wiedział jak ich eliminować
• umiał delegować zadania.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów i pracowników, którzy chcą podnieść swoją efektywność przez dobrą organizację czasu pracy.

Program szkolenia:

I. Analiza czasu .
1) Różnica między zarządzaniem czasem a zarządzaniem sobą w czasie.
2) W jaki sposób można zarządzać czasem.
3) Twoje mocne i słabe strony w zarządzaniu czasem.
4) Diagnoza „złodziei czasu” i sposoby radzenia sobie z nimi.
5) Prokrastynacja, czyli pokusa odkładania na później i jej wpływ na wyniki w biznesie. Jak walczyć z prokrastynacją?

II. Wyznaczanie priorytetów
1) Tworzenie właściwej listy priorytetów.
2) Matryca Eisenhowera - hierarchia działań, czyli odróżnić pilne od ważnego.
3) Reguła Pareto.
4) Metoda ABC.

III. Odnajdź siebie w czasie
1) Ustalanie celów – zasada SMART.
2) Kontrola i weryfikacja celów.
3) Reguły skutecznego planowania czasu.
4) Planowanie dzienne, tygodniowe, miesięczne, roczne. Konsekwencje i niekonsekwencje działania. Metoda Gantta, metoda ALPEN
5) Organizacja dnia – krzywa dobowej wydajności, przerwy w pracy.
6) Planowanie na piśmie, z kalendarzem, kontrola planu, błędy w planowaniu.

IV. Asertywne „nie”-
1) Jak stanowczo i bez urażenia drugiej osoby powiedzieć „nie”
2) 4 rodzaje zachowań – asertywne, bierne, agresywne i manipulacyjne -autoanaliza
3) Techniki radzenia sobie ze stresem.

V. Nie wszystko musisz robić sam – delegowanie zadań
1) Korzyści z delegowania
2) Poziomy delegowania
3) Dlaczego boimy się delegować?
4) Problemy z delegowaniem i jak je rozwiązywać

VI. Jak sprawić, żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce, czyli chwila o automotywacji.

Informacje o prelegentach:

Katarzyna Konieczna

Partner Zarządzający WIK Consulting. Trener i konsultant biznesu, trener Praktyk NLP, licencjonowany konsultant "Insights Discovery" i FACET5. Prawnik ze specjalizacją z prawa pracy, b. redaktor naczelna "Personelu i Zarządzania". Posiada wiedzę i doświadczenie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz ponad 10-letnią praktykę w zakresie prowadzenia szkoleń biznesowych i prawa pracy.
Doświadczenie zawodowe
• Pracując na stanowiskach menedżerskich w firmach usługowo-produkcyjnych i wydawnictwach nabyła kompetencje z zakresu rekrutacji, budowy i wdrażania systemów ocen pracowniczych, motywowania, budowy i zarządzania zespołami pracowników, zarządzania szkoleniami
• Od 10 lat prowadzi szkolenia z zakresu biznesu i prawa pracy.
• Przez wiele lat była członkiem kapituł konkursów HRM, prowadziła debaty i eventy HRM.
• Autorka wielu artykułów z zakresu HRM i prawa pracy publikowanych m.in. w "Rzeczpospolitej", czasopismach wydawnictw INFOR PL, Wiedza i Praktyka.
• Współpracuje z Instytutem Top Employers przy projekcie Top Employers Polska.

Specjalizacja w obszarze szkoleń i konsultingu
• Komunikacja interpersonalna
• Budowanie i zarządzanie zespołami
• Kompetencje menedżerskie
• Ocena pracy pracowników
• Motywacja i motywowanie
• Asertywność
• Autoprezentacje i wystąpienia publiczne
• Zwalnianie pracowników - aspekty prawne i psychologiczne
W pracy trenerskiej stawia sobie za cel wspieranie uczestników szkoleń w docieraniu do własnych zasobów, umożliwiających nowe, skuteczne funkcjonowanie.

Wykształcenie
• absolwentka prawa na UMCS w Lublinie
• ukończyła studia podyplomowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi w SGH
• fachu trenerskiego uczyła się w ramach Akademii Mistrzów Treningu (Grupa Mentor) w Krakowie
• Praktyk NLP

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 800 netto od osoby

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, certyfikaty, lunch, przerwy kawowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać drogą telefoniczną lub mailową kontakt:

Tel: +48 509 667798
Tel: +48 22 299 77 07
Fax: +48 22 379 64 83
mail: szkolenia@wikconsulting.pl
www.wikconsulting.pl

Wydarzenie: Zarządzanie czasem