Zarządzanie czasem, czyli jak skutecznie zarządzać sobą w czasie i osiągać wyznaczone cele

O szkoleniu

Na szkoleniu poruszymy zagadnienia, takie jak: zarządzanie czasem, jak podnieść efektywność osobistą, jak zarządzać sobą w czasie, skuteczne style zachowań w biznesie, techniki organizacji pracy, jak radzić sobie ze „złodziejami czasu”, asertywność w pracy, jak skutecznie odmawiać i chronić własne granice, jak dbać o równowagę w czterech wymiarach: duchowym, fizycznym, umysłowym, społeczno-emocjonalnym.

W dzisiejszych czasach praca i obowiązki zawodowe w dużym stopniu przenikają się z życiem osobistym. Zjawisko to pogłębiła pandemia, która wymogła na wielu branżach reorganizację i wdrożenie pracy zdalnej. W tak funkcjonującej rzeczywistości bardzo ważne staje się zagadnienie zarządzania czasem oraz zarządzania sobą w czasie. Zgłębienie go pozwala pracownikom czerpać satysfakcję zarówno z realizacji obowiązków zawodowych, jak i życia osobistego oraz uniknąć niepotrzebnego w tym zakresie stresu.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy o technikach skutecznego zarządzania czasem i planowania pracy oraz przećwiczenie poznanych metod, by z łatwością wdrożyć je w codziennej pracy. Umożliwi to uczestnikom poprawę w zakresie planowania i zarządzania codziennymi obowiązkami w życiu prywatnym, a także podniesienie efektywności biznesowej.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści ze szkolenia:

 • wygospodarowanie dodatkowego czasu na co dzień, który możesz przeznaczyć na dowolne aktywności,
 • realizacja planów dotychczas niespełnionych z powodu „braku czasu”,
 • efektywna realizacja celów zawodowych,
 • spokój i satysfakcja w sferze prywatnej.

Uczestnicy nabędą wiedzę:

 • jak doskonalić umiejętność planowania pracy własnej,
 • jak wyznaczać priorytety i zapobiegać prokrastynacji,
 • jak efektywnie pracować pod presją czasu,
 • jak stosować w praktyce zróżnicowane narzędzia służące do planowania,
 • jak pozbyć się nawyków, które obniżają efektywność i zastąpić je takimi, które ją podnoszą,
 • jak wdrażać działania sprzyjające oszczędności czasu i energii.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • planowania pracy własnej,
 • ustalania priorytetów działań, 
 • identyfikowania i radzenia sobie ze "złodziejami czasu",
 • budowania postawy asertywnej w kontekście zarządzania czasem, 
 • radzenia sobie ze stresem związanym z natłokiem obowiązków.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, niezależnie od poziomu stanowiska, które poszukują sposobów zwiększenia swojej efektywności poprzez umiejętne zarządzanie zadaniami, nadawanie priorytetów oraz organizację pracy.

Program szkolenia

MODUŁ I - Efektywność zarządzania czasem

 1. Moje mocne i słabe strony w zarządzaniu czasem
 2. Błędy w zarządzaniu czasem
 3. Nawyki skutecznego działania i ich wpływ na efektywność
 4. Reguły efektywności wg Briana Tracy
 5. Jak wpłynąć na własna motywację i przekierować swoją energię na konstruktywne rozwiązywanie problemów i efektywne wykonywanie zadań
 6. Reaktywny i proaktywny model Coveya, czyli na co mam wpływ, a na co wpływu nie mam
 7. Radzenie sobie z presją czasu
 8. Oblicza i konsekwencje wykonywania zadań pod presja czasu
 9. Zasady formułowania celów. Metoda SMART

MODUŁ II - Style zachowań i ich wpływ na skuteczność w biznesie

 1. Czym są style osobowości według DISC
 2. Jakim stylem jestem – kwestionariusz stylu
 3. Kluczowe potencjały wynikające z danego stylu pozwalające na zwiększanie efektywności biznesowej
 4. Dlaczego znajomość stylu zachowania ma tak wielkie znaczenie dla efektywnej pracy
 5. Czynniki motywujące i demotywujące dla poszczególnych stylów
 6. Jak wykorzystać mocne strony do zwiększania swojej skuteczności

MODUŁ III - Techniki organizacji i zarządzania sobą w czasie

 1. Matryca Eisenhowera
 2. Metoda ALPEN
 3. Zastosowanie zasady Pareto w zarządzaniu czasem
 4. Zasada 60/40
 5. Złota godzina
 6. Jak nadawać priorytety zadaniom
 7. Układanie planu dziennego, tygodniowego i innych
 8. Kontrola realizacji planu
 9. Schemat I-BEAM jako narzędzie, które pomaga nam w planowaniu i kontrolowaniu naszego planu dnia
 10. Określanie ramy czasowej dla realizacji zadania.

MODUŁ IV - Jak radzić sobie ze „złodziejami czasu”

 1. Identyfikacja własnych „złodziei czasu”
 2. Przyczyny niekonsekwencji w realizacji planu pracy
 3. Sposoby wyeliminowania przeszkód w efektywnym wykorzystaniu czasu
 4. Metoda Pomodoro jako recepta na rozpraszacze
 5. Jak efekt piły wpływa na realizację założonych celów i zadań

MODUŁ V - Asertywność a zarządzanie sobą w czasie

Asertywna postawa – jak odróżnić ją od uległości, agresji i manipulacji

 1. Asertywność jako zdolność egzekwowania własnych praw i szanowania praw innych
 2. Poznaj siebie i swoje mocne strony oraz obszary do rozwoju
 3. Mapa asertywności – test

MODUŁ VI - Jak skutecznie odmawiać i chronić własne granice tak, aby zadbać o współpracę i realizować założone cele i zadania

 1. Sztuka mówienia „nie” bez poczucia winy
 2. Jak mówić „nie” z zachowaniem szacunku do siebie i innych
  • Praca grupowa mająca na celu wypracowanie skutecznego modelu odmawiania
  • Przećwiczenie wybranych technik, np. asertywnej odmowy z użyciem zdartej płyty
 3. Granice obrony koniecznej: 4-etapowa procedura wyrażania gniewu i innych "negatywnych" uczuć
 4. Sztuka dawania komplementów oraz wyrażania osobistych przekonań i opinii
 5. Trudności emocjonalne związane z przyjmowaniem pochwał oraz zarzutów
 6. Plus i minus - zasady formułowania skutecznych komunikatów zwrotnych
 7. Trening wyrażania uczuć pozytywnych - ćwiczenia interakcyjne

MODUŁ VII - Ostrzenie piły, czyli jak dbać o równowagę w czterech wymiarach: duchowym, fizycznym, umysłowym, społeczno-emocjonalnym

 1. Jak dbać o harmonię pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym
 2. Praca z kołem życia, pozwalająca uświadomić sobie poziom satysfakcji z poszczególnych obszarów życiowych, takich jak: rodzina, przyjaciele praca, zdrowie itd. Koło życia jako narzędzie do pracy z wyznaczaniem sobie celów, poszukiwania równowagi.
 3. W jaki sposób moja „kondycja” wpływa na jakość wykonywanych zadań
 4. Stres jako czynnik zaburzający proces planowania
  • Profilaktyka stresu
  • Jak powstaje stres
 5. Stres – objawy fizyczne
 6. Kiedy stres jest szkodliwy
 7. Jak wytropić własne źródła stresu
 8. Techniki radzenia sobie ze stresem
 9. Praca nad przekonaniami
 10. Model ABC i jego rola w radzeniu sobie ze stresem

Odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników, podsumowanie szkolenia

Czas trwania

2 dni, 10:00-16:00

Prelegenci

Trenerka, coach, certyfikowany konsultant DISC D3, kilkunastoletni praktyk biznesu. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych „Zarządzania Zasobami ludzkimi” Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła również Szkołę Trenerów „METRUM” i studia podyplomowe „Zarządzanie zespołem sprzedaży” Akademii Leona Koźmińskiego.

Prowadzi szkolenia i warsztaty związane z rozwojem kompetencji dla kadry zarządzającej, zespołów sprzedaży i obsługi klienta oraz dla specjalistów z różnych branż. Zrealizowała ponad 2000 godzin szkoleniowych dla wielu kluczowych firm na rynku polskim.

Podczas pracy z grupami kieruje się praktyczną wiedzą zdobytą w czasie pracy w międzynarodowych korporacjach. Pracuje w oparciu o nowoczesne formy, jakimi są gry szkoleniowe. Łączy praktykę z wiedzą merytoryczną i umieszcza ją w konkretnych sytuacjach biznesowych.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zniżki grupowe:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!