Szkolenie

Zarządzanie czasem - czyli skuteczne zbieranie informacji, analiza, planowanie i działanie

O szkoleniu

Szkolenie "Zarządzanie czasem - czyli skuteczne zbieranie informacji, analiza, planowanie i działanie" buduje umiejętność efektywnego osiągania celów w oparciu o znajomość swojego profilu temporalnego, stosowanie narzędzi efektywnej organizacji pracy: gromadzenia, analizy, planowania oraz działania, efektywną organizację pracy własnej, przeciwdziałanie problemom pojawiającym się w organizacji pracy oraz tworzenie harmonogramów.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik po szkoleniu:

 • diagnozuje własne słabe i mocne strony w obszarze organizacji pracy,
 • charakteryzuje etapy zarządzania czasem,
 • zarządza czasem w oparciu o poznane narzędzia,
 • realizuje wyznaczone cele,
 • dostosowuje sposób organizacji pracy do zadań,
 • zapobiega prokrastynacji,
 • buduje harmonogramy zadań.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które chcą wzmocnić swoje kompetencje organizacji pracy i planowanie. Kompetencja przydatna na każdym stanowisku. Uczestnik pozna sprawdzone techniki związane z organizacją czasu pracy. Szkolenie będzie wartościowe zarówno dla osób, które pracują w firmie, w terenie jak i na home office.

Program szkolenia

DIAGNOZA POTRZEB:

Przed szkoleniem kierujemy do uczestników ankietę zawierającą program zajęć, z prośbą o zaznaczenie tematów i zagadnień, które są najbardziej interesujące oraz przedstawienie swoich oczekiwań względem szkolenia. Dzięki temu trener będzie mógł lepiej dopasować treść i ćwiczenia, które będą omawiane podczas szkolenia.                                         

PROGRAM SZKOLENIA:

MODUŁ I

Skuteczna i nieskuteczna indywidualna organizacja pracy - elementy zarządzania czasem

 • zarządzanie czasem jako sposób na efektywne osiąganie celów,
 • podstawowe zagrożenia dla efektywnego zarządzania czasem – presja czasu, automatyzm, rutyna, nowe zadania.

MODUŁ II

Autodiagnoza profilu temporalnego

 • ja i mój czas – identyfikacja własnych mocnych i słabych stron w obszarze organizacji pracy,
 • zasoby i ograniczenia różnych stylów organizacji pracy,
 • określenie własnych „pułapek” w obszarze organizacji pracy.

MODUŁ III

Organizacja pracy własnej jako proces

 • etapy procesu,
 • ewaluacja etapów procesu,
 • podstawowe narzędzia efektywnej organizacji procesu.

MODUŁ IV

Etap pierwszy – GROMADZENIE – zbieranie informacji

 • narzędzia gromadzenia, czyli „pojemniki na dane”,
 • komunikacja jako podstawowe narzędzie budowania bazy informacji wykorzystywanej przy wykonywaniu aktualnego zadania,
 • pomijanie/przekształcanie informacji jako główne zagrożenie dla tworzenia wiarygodnej bazy danych.

MODUŁ V

Etap drugi – ANALIZA

 • sposoby organizacji zebranej wiedzy,
 • selekcja informacji – dane ważne i nieważne,
 • identyfikacja związków pomiędzy dostępnymi informacjami,
 • analiza a zadania trudne i nieszablonowe.

MODUŁ VI

Etap trzeci - PLANOWANIE działania

 • Model Naturalnego Planowania - techniki,
 • umiejętność wyznaczania priorytetów,
 • konsekwencje niewystarczającego lub nadmiernego planowania jako przyczyna powstawania chaosu,
 • planowanie jako aktywny proces,
 • narzędzia służące doskonaleniu  planowania: matryca Eisenhowera, metoda ustalania priorytetów metodą ABC, metoda POOCO, metoda Pareto.

MODUŁ VII

Etap czwarty – DZIAŁANIE, KONTROLA I PERSPEKTYWA

 • wybór czasu, miejsca i narzędzi,
 • automotywacja do wykonania zadania jako czynnik inicjujący działanie,
 • konsekwentna realizacja planu jako warunek efektywnego wykonywania zadania,
 • elastyczne dostosowywanie planu do aktualnych warunków,
 • rozpoznawanie najlepszego momentu zakończenia działań,
 • ustalanie warunków granicznych dla sprawdzenia efektywności wykonanego zadania.

MODUŁ VIII

Efektywna organizacja pracy własnej w domu i w biurze

 • sposób organizacji pracy własnej w domu – rezerwowanie czasu na wykonanie zadań,
 • ustalanie przedziałów czasowych,
 • właściwa organizacja spotkań zdalnych,
 • elementy dbałości o komfort pracy.

MODUŁ IX

Główne problemy w organizacji pracy i sposoby przeciwdziałania

 • radzenie sobie z odwlekaniem działania,
 • perfekcjonizm i jego konsekwencje dla terminowości realizacji,
 • problemy z konsekwencją i utrzymaniem samodyscypliny,
 • tendencja do spiętrzania zadań,
 • nadmierna kontrola i jej następstwa.

MODUŁ X

Organizacja czasu – tworzenie harmonogramów

 • zasady podziału celów na etapy – „rozbijanie zadań”,
 • plany miesięczne,
 • plany tygodniowe i sposoby ich rozliczania,
 • harmonogram budowany metodą OATS,
 • GTD Davida Allena,
 • różne sposoby organizacji kalendarza.

Uwaga! Treść merytoryczna może ulec zmianie w trakcie trwania szkolenia w związku z potrzebami Uczestników i przebiegiem zajęć.

Czas trwania

Dwa dni szkoleniowe - 8:30 - 15:30, 14 godzin zegarowych, 16 godzin dydaktycznych, przerwy

Prelegenci

Cytat

Anna Krawulska-Biegańska

psycholog, trener, asesor, coach, mediator

Projektuje i realizuje działania rozwojowe dla właścicieli firm, kadry zarządzającej, menedżerów, liderów, brygadzistów oraz trenerów wewnętrznych. Jest ekspertem w dziedzinie audytu i wdrażania wartości organizacyjnych. Wspiera firmy przy budowaniu i implementacji systemów kompetencyjnych. Prowadzi coaching i konsultacje indywidualne dla kadry zarządzającej różnego szczebla. Jako asesor tworzy i realizuje badania Assessment i Development Center. Projektuje i realizuje badania satysfakcji pracowników oraz badania oceny pracownika metodą 270/360 stopni. Projektuje i prowadzi działania usprawniające komunikację wewnętrzną oraz współpracę w zespole. Ma doświadczenie jako mediator w sytuacji konfliktu.

Posiada certyfikaty: TA 101 w zakresie Analizy Transakcyjnej (wydany przez European Association for Transactional Analysis), certyfikat European Association for Psychotherapy oraz DiSC Certification. Jest aktywnym członkiem zespołu poznańskiego Ośrodka Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION. Prowadzi również zajęcia w ramach podyplomowych studiów MBA na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W pracy trenerskiej specjalizuje się w realizacji szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji menedżerskich, komunikacji i współpracy, organizacji czasu pracy, radzenia sobie ze stresem
i wypaleniem zawodowym oraz mentoringu i umiejętności trenerskich.

Gdzie i kiedy

Poznań 16 - 17 grudnia 2021
OPEN Konsultacje i Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 13 - 14 września 2021
OPEN Konsultacje i Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

Zapisz się

OPEN
1440 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • przeprowadzenie zajęć przez trenera z kilkunastoletnim doświadczeniem w zawodzie
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

OPEN Konsultacje & Szkolenia
61-696 Poznań
ul. Serbska 6a/1
woj. wielkopolskie
Jako firma Open Konsultacje i Szkolenia od 2005 roku świadczymy usługi rozwojowe w takich obszarach zarządzania zasobami ludzkimi (HRM), jak: - szkolenia, - coachingi, - diagnozy i konsulting organizacyjny, - kompleksowe programy rozwojowe i wa...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu udzielenia informacji dotyczących płatności oraz potwierdzenia rejestracji.

Organizator może odwołać szkolenie, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa 4 osób.

Realizujemy szkolenia z dofinansowaniem dla sektora MMŚP. Można uzyskać aż 80% dofinansowania.

Skontaktuj się z nami - zbierzemy informacje, ustalimy o jakie dofinansowanie możesz się ubiegać.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

OPEN Konsultacje & Szkolenia
61-696 Poznań ul. Serbska 6a/1
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!