Szkolenie: ZARZĄDZANIE CZASEM I ORGANIZACJA CZASU PRACY

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-czasem-i-organizacja-czasu-pracy-63997-id367

Informacje o szkoleniu

Akademia Biznesu MDDP
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest rozwiniecie umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania czasem w obszarze zawodowym i prywatnym.

Celem szczegółowym szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie:
• rangowania zadań, określania priorytetów,
• nabycia praktycznych umiejętności planowania i organizowania pracy,
• kontrolowania nakładu pracy na poszczególne obowiązki w miejscu pracy,
• podniesienia kontroli monitorowania postępów w zaplanowanych działaniach,
• skutecznego korzystania z narzędzi pozwalających na stworzenie efektywnego systemu
zarządzania własnym czasem,
• pracy pod presją czasu,
• identyfikacji i likwidowania czynników zakłócających pracę.

Korzyści dla Uczestnika:
• zwiększenie satysfakcji z wykonywanej pracy,
• przejęcie odpowiedzialności za efektywne zarządzanie sobą w czasie,
• wdrożenie skutecznych praktyk pracy umysłowej i zarządzania czasem,
• zwiększenie efektywności zarządzania sobą,
• osobistej odpowiedzialności za terminowe wykonanie zadania,
• wzmocnienia motywacji do pracy nad sobą i rozwijania umiejętności zawodowych.

Szkolenie skierowane jest do:

Menedżerowie, specjaliści, których umiejętność planowania i zarządzania własnym czasem pracy ma znaczący wpływ na ich skuteczność. Czas „nie jest z gumy”, a sposób, w jaki z nim pracujemy, odzwierciedla się w naszym samopoczuciu, satysfakcji z pracy i efektywności. Szkolenie skierowane jest do osób w dużym stopniu samodzielnie organizujących własną pracę, odczuwających silną potrzebę zmian w związku z odczuwanymi negatywnymi konsekwencjami życia w „niedoczasie”.

Program szkolenia:

Terminy
15 10 2015 - 16 10 2015 - Wrocław
22 10 2015 - 23 10 2015 - Warszawa
26 11 2015 - 27 11 2015 - Poznań
14 12 2015 - 15 12 2015 - Wrocław

Program

1. Zarządzanie czasem własnym – rola i znaczenie:
• Zarządzanie sobą w czasie jako główne założenie lepszego zorganizowania.
• Czas jako osobisty kapitał każdego z nas.
• Korzyści z lepszej organizacji.
• Co kryje się pod pojęciem pozytywnego myślenia?
• Jaki jest wpływ mechanizmów pozytywnego myślenia na stan emocjonalny osoby, motywację, oraz umiejętność realizacji celów?
• Jakie znaczenie ma pozytywnie sformułowany cel, czyli jak to się dzieje, że pewne cele realizujemy a inne nie?
Celem modułu jest wykazanie Uczestnikom, że postawa mentalna i przyjęcie pozytywnego myślenia sprzyja realizacji celów oraz efektywnej realizacji zadań, a także samomotywacji i samodyscypliny.

2. Bariery efektywnego wykorzystania czasu:
• Analiza obecnego stylu pracy.
• Mity dotyczące zarządzania czasem oraz ich wpływ na nasze działania.
• Identyfikacja pożeraczy czasu oraz walka z nimi.
• Nawyki tracenia czasu i metody zapanowania nad nimi.
• Zarządzanie czasem a zarządzanie sobą.
• Nawyki i ich podatność na zmiany.
• Kryteria efektywności działania.
Celem modułu jest uzmysłowienie Uczestnikom szkolenia, że kluczem do sukcesu w budowaniu własnej efektywności jest zmiana nawyków i przyjęcie proaktywnej postawy w zarządzaniu celami, priorytetami i planowanymi zadaniami.

3. Wyznaczanie i realizacja celów kluczem do lepszej organizacji dnia:
• Cele długo- i krótkoterminowe.
• Kryteria właściwie zdefiniowanego celu (np. metoda SMART).
• Analiza SWOT narzędziem pomocnym w definiowaniu celów.
• Cele danej grupy zawodowej.
• Dobrze sformułowany cel.
• Cele i szczegółowe podcele.
• Motywacja ukryta w celu.
Celem modułu jest uświadomienie Uczestnikom znaczenia prawidłowego formułowania celów.

4. Planowanie – jego istota w efektywnym zarządzaniu sobą w czasie:
• Skuteczność a efektywność w działaniu – różnice.
• Analiza własnej aktywności w ciągu dnia.
• Krzywa wydajności i koncentracji – sposób optymalnego wykorzystania czasu przeznaczonego na pracę i regenerację sił.
• Krzywa zakłóceń.
• Moje plany a plany zespołu/działu/firmy.
• Reguły związane z proaktywnym zarządzaniem sobą.
• Gospodarowanie czasem, czyli eliminowanie tzw. złodziei czasu.
• Zarządzanie czasem a organizacja przestrzeni.
Celem modułu jest wskazanie Uczestnikom innych, pobocznych obszarów życia, które mają znaczący wpływ na efektywność osobistą oraz realizację celów.

5. Techniki i metody zarządzania czasem:
• System planowania czasu 60/40.
• Zasada Pareto.
• Analiza ABC.
• Metoda Alpen.
• Pomoce w planowaniu – sposoby organizacji pracy.
• Odzyskanie kontroli nad swoim czasem – planowanie działań.
• Sprawna organizacja dnia pracy – wskazówki praktyczne.
• Plan dnia – technika ALPEN.
• Rytm aktywności – krzywa zakłóceń i efekt piły.
• Zalety planowania działań.
Celem modułu jest przekazanie Uczestnikom zestawu skutecznych metod oraz zasad efektywnego planowania pracy.

6. Ustalanie priorytetów a właściwe podejmowanie decyzji:
• Metody ustalania priorytetów.
• Matryca zarządzania czasem jako sposób i możliwość delegowania zadań pracownikom.
• Zadania ważne i pilne – które z nich są najważniejsze – zasada Eisenhowera.
• Wyciąganie konsekwencji z braku realizacji zadań.
• Analiza zadań pod kątem priorytetów.
• Umiejętność stawiania priorytetów – ważność a pilność zadań.
• Ustalanie priorytetów – zasada Pareto.
• Ustalanie priorytetów – model Eisenhowera.
Celem modułu jest przekazanie zasad służących priorytetyzacji celów oraz zadań.

7. Co potem? Proces zmiany osobistej:
• Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia.
• Wskazówki dotyczące wdrożenia nabytych umiejętności w praktyce.
• Plan zmiany osobistej.

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1390 zł + 23% VAT,
– dwóch i więcej osób 1290 zł/os + 23% VAT.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia. VAT nie jest doliczany jeśli szkolenie finansowane jest co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Godziny zajęć: 9:30 – 16:30

Miejsce zajęć:
– sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25 Warszawa lub w centrum w/w miast.

Informacje:
Anna Niedziółka, Milena Bryszewska
tel. 22 208 28 45; tel. 22 208 28 36
fax: 22 211 20 90
anna.niedziolka@akademiamddp.pl, milena.bryszewska@akademiamddp.pl

Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 23 70 lub mailowy ekspert@akademiamddp.pl

Informacje o prelegentach:

.

Koszt i warunki udziału

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia. VAT nie jest doliczany jeśli szkolenie finansowane jest co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Szkolenie, kurs: ZARZĄDZANIE CZASEM I ORGANIZACJA CZASU PRACY