Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-czasem-jak-skutecznie-zarzadzac-czasem-wlasnym-i-planowaniem-dnia-37874-id6985

Informacje o szkoleniu

 • Zarządzanie czasem-jak skutecznie zarządzać czasem własnym i planowaniem dnia?


  ID szkolenia: 37874
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Umiejętności osobiste
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  KRAKÓW HOTEL KAZIMIERZ II
  UL.MIODOWA 5
  KRAKÓW
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 DNI

  PIERWSZY DZIEŃ : początek: 10.00 - do 18.00


  INNE TERMINY TEGO SZKOLENIA:

  TERMINY:

  10-11.03.2012 KRAKÓW HOTEL FORTUNA

  17-18.03.2012 WROCŁAW WENDER EDU BUSIENSS CENTE

  19-20.03.2012 WARSZAWA GOLDEN FLOOR CENTRE

  22-23.03.2012 KATOWICE HOTEL SENATOR

  5-6.04.2012 POZNAN HOTEL SAFIR

  14-15.04.2012 KRAKÓW HOTEL KAZIMIERZ I

  19-20.04.2012 WARSZAWA GOLDEN FLOOR CENTRE

  23-24.04.2012 WROCŁAW WENDE EDU BUSINESS CENTRE


  DRUGI DZIEŃ: POCZĄTEK: 9.00 do 17.00

  Szkolenie otwarte:

  LICZBA OSÓB: od 6-max. 12.00
 • Organizator szkolenia:

  PRO-BUSINESS MANAGEMENT CONSULTING
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

CELEM SZKOLENIA JEST NABYCIE UMIEJĘTNOŚCI SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA CZASEM WŁASNYM I INNYCH , WYZNACZNAIA PRIORYTETÓW ORAZ WYPRACOWANIE I DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI HIERARCHIZOWANIA SPRAW ORAZ PLANOWANIA DZIAŁAŃ DO WYKONANAI W CIĄGU DNIA, TAK ABY POPRAWIĆ I DOSKONALIĆ WŁASNĄ EFEKTYWNOŚĆ PRACY I SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA, a tym samym realizować wyznaczone cele.


INFORMACJE DODATKOWE:

1. Cena za szkolenie 1.290,00 zł. netto od osoby plus VAT 23%
2. Czas szkolenia :2 dni

3. Rodzaj szkolenia: otwarte

4. Adresaci szkolenia:

Sprzedawcy
Kierownicy salonów i działów
Handlowcy
Dyrektorzy ds. sprzedaży
Przedstawiciele handlowi
Area managers
Właściciele firm
Kierownicy zespołów
Osoby zainteresowane skutecznym zadządzaniem swoim czasem i zespołu.

METODOLOGIA:

ćwiczenia indyiwudalne i grupowe
burza mózgów
dyskusja
testy
wymiana doświadczeń
mini wykład
mini prezentacja interaktywna

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci szkolenia:

Sprzedawcy
Kierownicy salonów i działów
Handlowcy
Dyrektorzy ds. sprzedaży
Przedstawiciele handlowi
Area managers
Właściciele firm
Kierownicy zespołów
Osoby zainteresowane skutecznym zadządzaniem swoim czasem i zespołu oraz poprawą wląsnej efektywności, skuteczności działania i hierarchizowania spraw i działań.

Program szkolenia:

„ZARZĄDZANI CZASEM”- szkolenie otwarte1. Czas i jego wymiar-rozważania- różnica między „zarządzaniem czasem” a „zarządzaniem sobą w czasie”

- czas, czy czas zawsze płynie tak samo? Różnice w subiektywnym i obiektywnym odczuwaniu

czasu,

- uzależnienie od czasu i „zwalniacze czasu”,

- pozytywne i negatywne nawyki związane z gospodarowaniem czasem2. Ustalanie celu działań, czyli określanie tego, co najważniejsze w zarządzaniu czasem

Jakie są priorytety (analiza SMART, METODA GROW)
Czy cel działania zależy od motywacji?
Motywacja i potrzeby
Główne motywatory i demotywatory
3. Planowanie działań (zarządzanie czasem)

technika ALPEN i technika GANTTA
dobra organizacja dnia ;dyscyplina czasu
zalety planowania działań
etapy planowania
4. Podejmowanie trafnych decyzji (szkolenia zarządzanie czasem)

przypomnienie priorytetów
krzywa zaangażowania i wydajności
wprowadzanie dyscypliny w życiu codziennym: prywatnym i zawodowym
drzewko decyzyjne
macierz przyczynowo skutkowa


Delegowanie zadań
- Korzyści z delegowania

- Poziomy delegowania

- Przyczyny niedelegowania

- Problemy z delegowaniem i jak je rozwiązywać

- Tworzenie harmonogramu zadań6. Organizacja czasu a współpraca i budowanie relacji z ludźmi (zarządzanie czasem)

asertywność, droga do oszczędności czasu
komunikacja z ludźmi – rodzaje komunikacji
komunikacja jednostronna i dwustronna – parametry, wady i zalety.

analiza własnego stylu komunikacji

aktywne słuchanie

planowanie i prowadzenie udanych spotkań, czyli osiąganie celu bez straty czasu
zasady zarządzania priorytetami
- Techniki ustalania ważności zadań –oraz tabela skuteczności !!!

- Metoda salami, czyli szczegółowość w wyznaczaniu zadań

- Reguła Pareto, metoda Eisenhowera-system ćwiartkowy zarządzania czasem,Zasada PARKINSONA

- Metoda planowania i kontroli realizacji przedsięwzięć, planowanie pisemne-7. Asertywna odmowa.

- w jaki sposób stanowczo i bez urażenia drugiej osoby powiedzieć "nie"?- asertywność i jej

znaczenie ?

- nauka i ćwiczenie umiejętności asertywnej odmowy

- konstruktywna pochwala i konstruktywna krytyka8. Efektywne zarządzanie swoją pracą w planowaniu przebiegu dnia

- Ile czasu należy poświęcać na planowanie swoich codziennych czynności

- Jak ustalać priorytety pod względem ich pilności i ważności?

- Organizacja pracy poprzez planowanie efektywnych bloków pracy

- Krzywa sprawności

- Plan działania

- Tabela spędzonego czasu9. Najczęstsze błędy, które przeszkadzają zarządzać czasem

- odwlekanie

- perfekcjonizm

- pracoholizm

- zachowanie typu A-typy klientów/oraz typ B/10. Jak radzić sobie z pochłaniaczami czasu (zarządzanie czasem)
- typowe pochłaniacze czasu i sposoby ich niwelowania


11. Radzenie sobie ze stresem

- stres- EUSTRES i DYSTRES

- rozpoznawanie stresu/czynnik stresujący/

- przykłady ćwiczeń relaksacyjnych

- jak efektywne zarządzać czasem mimo przedłużającego się stresu

- kontrolowanie tremy jako krok do efektywnej realizacji celów

- ryzyko wypalenia zawodowego i czynniki ograniczające ryzyko stresu12. Emocje i ich znaczenie;- rodzaje emocji

- emocje jako komunikat

- komunikowanie emocji

- zarządzanie emocjami

- emocje jako doradca ,a jako decydent?

- inteligencja emocjonalna-EQ13. Budowanie relacji w miejscu pracy-czym są relacje

-wartość relacji

-zgrany zespół

-klimat zaufania14. Efektywny odpoczynek (szkolenia zarządzanie czasem)

15. Opracowywanie indywidualnych planów działań (zawodowych/ prywatnych)

Informacje o prelegentach:

Krzysztof Maraszek- trener, menedżer, doradca, wieloletnie doświadczenie zawodowe-menedżerskie w obszarach sprzedaży i zarządzania sprzedażą-sieci handlowe i obszar bankowo finansowy, właściciel firmy szkoleniowo-doradczo-coachingowej..

Wydarzenia towarzyszące:

EFEKTYWNY MENEDŻER- czyli jak skutecznie zarządzać zespołem?
Komunikacja Interpersonalna-czyli sztuka skutecznego porozumiewania się i osiągania celów metodą WYGRANA-WYGRANA !!!----CZĘŚĆ I - 2 DNI !!!

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1290,00 zł. Cena netto os 1 osob plus VAT -23%

Cena zawiera:

śniadanie, pzrerwy kawowe, obiady, koszt sali szkoleniwoej, koszt certyfikatów, koszt trenera, serwis konsultacyjny w formie mail i tel. w ciagu 30 dni po zakonczeniu szkolenia.Cena szkolenia nie obejmuje kosztu kolacji i noclegu !!!

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

DOKONANIE REZERWACJI I OPŁACENIA SZKOLENIA NA MIN. 10 DNI PRZED DNIEM JEGO ORGANIZACJI. Patrz war. i dane FIRMY PRO-BUSINESS ORAZ "REG. WEWNĘTRZNY SZKOLEŃ" na stronei: www.pbmc.pl

REZERWACJA I ZAMÓWIENIE SZKOLENIA-w formie FORMULARZA ELEKTRONICZNEGO ZAMÓWIENIA -zawartego na stronie ; www.pbmc.pl - obok danego szkolenia-PATRZ KALENDARIUM SZKOLEŃ.

Wydarzenie: Zarządzanie czasem-jak skutecznie zarządzać czasem własnym i planowaniem dnia?