Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-czasem-z-elementami-delegowania-zadan-56766-id127

Informacje o szkoleniu

 • Zarządzanie czasem z elementami delegowania zadań


  ID szkolenia: 56766
  Typ: Szkolenia
  Kategoria:
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  ul.Bociana 22 a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  terminy szkolenia:
  1 dzień po 8 godzin
  07.08.2017
  05.10.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie przedstawia i uczy praktycznych sposobów efektywnego zarządzania czasem własnym i podwładnych. Uczestnicy mają możliwość praktycznego przećwiczenia sprawdzonych technik. Cześć szkolenia poświęcona jest zagadnieniu delegowania zadań i motywowania pracowników. Program pozwala na obiektywną ocenę sposobu wykorzystania własnego czasu (uświadomienie sobie przyczyn braku czasu i metod „pozyskiwania” nowych zasobów czasowych).

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie jest przeznaczone dla managerów średniego szczebla, osób zarządzających zespołami pracowników (koordynatorów, liderów zmian, szefów zespołów produkcyjnych, sprzedażowych, zadaniowych)

Program szkolenia:

1. Czas - definicje, różnice w postrzeganiu.

Planowanie w różnych perspektywach czasowych.
Planowanie krótkookresowe, średniookresowe i strategiczne.
Rytm pracy dziennej.
”Moja doba”.

2.„Złodzieje czasu”.

Rodzaje „pożeraczy czasu”.
Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne.
Sposoby przeciwdziałania „pożeraczom”.
Zasady przyjmowania części czasu na „nieprzewidziane” rzeczy.

3.Organizacja pracy i wyznaczanie priorytetów.

Wyznaczanie celów i priorytetów.
Zasada SMART.
Planowanie pracy własnej w kontekście wyznaczonych celów.
Dobre praktyki.
Zasada Eisenhowera.
Zasada Pareto.
Macierz ABC.
Zasada 60/40.
Zasada Parkinsona.
Harmonogramy.

4.Stosowanie metod i narzędzi zarządzania czasem przez kadrę zarządzającą.

Delegowanie.
Nadzorowanie.
Metody.
Motywowanie i automotywacja.
Stres spowodowany deficytem czasu – sposoby radzenia sobie ze stresem.
Korzyści wynikające z efektywnego zarządzania czasem.

Informacje o prelegentach:

trener TQMsoft

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1550 zł netto / 1 os

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

karta zgłoszenia. W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.

Wydarzenie: Zarządzanie czasem z elementami delegowania zadań