Szkolenie: ZARZĄDZANIE EMOCJAMI I KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-emocjami-i-komunikacja-interpersonalna-42690-id71

Informacje o szkoleniu

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest:
- poznanie istoty emocji oraz mechanizmów powstawania stresu,
- odkrycie i wzmocnienie wewnętrznych filarów utrzymujących równowagę emocjonalną,
- nauczenie się sposobów zmiany swojego stanu emocjonalnego, poprzez wykorzystanie technik relaksacyjnych,
- poszerzenie umiejętności radzenia sobie z inwazyjnymi klientami,
- nabranie umiejętności nawiązywania i utrzymywania konstruktywnych relacji z innymi ludźmi,
- poznanie technik dobrego porozumiewania się,
- rozwijanie uczciwej i otwartej komunikacji.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do menadżerów i pracowników, którzy pozostają w stałych, intensywnych relacjach z innymi ludźmi, są narażeni na ciągły stres. Umiejętność utrzymania równowagi emocjonalnej oraz dobrej kondycji psychofizycznej jest w ich sytuacji szczególnie ważna.

Program szkolenia:

I. WPROWADZENIE DO ŚWIATA EMOCJI.
 Mechanizmy powstawania uczuć i emocji.
 Emocje "pozytywne" i "negatywne" i ich wpływ na tworzenie się relacji między ludźmi.
 Nauka języka emocji, czyli zrozumienie tego co się dzieje ze mną i z innymi ludźmi.

II. STRES NIE MUSI NAS WYNISZCZAĆ:
 Co to jest stres i jak rozpoznawać poszczególne jego poziomy?
 Źródła i rodzaje stresu.
 Techniki relaksacyjne ułatwiające zadbanie o równowagę emocjonalną:
 trening autogenny,
 praca z oddechem,
 ćwiczenia oddechowe i rozciągające,
 techniki wizualizacji,
 ćwiczenia poprawiające koncentrację i pozom wewnętrznego spokoju,

III. EMOCJE A POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI:
 Filary poczucia własnej wartości.
 Wpływ poczucia własnej wartości na efektywność i skuteczność działania w życiu zawodowym i prywatnym (poczucie kontroli nad sytuacją);
 Wpływ systemu przekonań na nawykowe reakcje i najczęściej odczuwane emocje (eliminacja niekorzystnych wzorców zachowań).
 Techniki zmiany osłabiających przekonań.

IV. JAK LEPIEJ ROZUMIEĆ SIEBIE I INNYCH W PROCESIE KOMUNIKACJI?
 Najpierw słuchaj, potem mów. Odkrywanie własnych barier utrudniających uważne słuchanie.
 Nieporozumienia i możliwość ich unikania
 Cechy dobrego komunikatu.
 Co to znaczy być spójnym w komunikacji?
 Wejdź w cudze buty czyli empatia jako wsparcie dobrej komunikacji.
 Inteligencja emocjonalna jako warunek elastyczności w komunikacji.

V. ASERTYWNOŚĆ JAKO NARZĘDZIE KONTROLI EMOCJI:
 Jak wyrażać gniew i złość?
 Zasady formułowania krytyki konstruktywnej.
 Zachowanie ukierunkowane na cel.

Informacje o prelegentach:

Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) ewaluator aktywnych metod nauczania dorosłych i pracy innych trenerów, terapeuta programu psychoonkologicznego Simontona, trener Racjonalnej Terapii Zachowań, doradca rozwoju zawodowego. Od kilkunastu lat zajmuje się kształceniem menadżerów i pracowników przedsiębiorstw różnej wielkości w tym znanych firm polskich i koncernów międzynarodowych. Specjalizuje się w tematyce związanej z psychospołecznymi umiejętnościami zarządzania ludźmi , komunikacją oraz rozwojem osobistego potencjału zawodowego. Jest autorką wielu publikacji z tego zakresu w specjalistycznych czasopismach oraz projektów doradczo –szkoleniowych. Jest stałym współpracownikiem i konsultantem CSB.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1860,00 - zł netto + 23% VAT

Cena zawiera:

pobyt: od 18.11.2012 r. (kolacja) do 21.11.2012 r.(obiad), zakwaterowanie w pokojach 2-os. (do pok. 1-os. dopłata 300 zł + VAT), pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, imprezę integracyjną w karczmie góralskiej, bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny i jacuzzi

Dostępne zniżki:

  • 5% rabat przy zgłoszeniu 1 osoby, 7% rabat przy zgłoszeniu 2 os. - Promocja obowiązuje przy zgłoszeniu do 19.10.2012 r.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

• Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
• Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
• Potwierdzenie i rachunek wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
• W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem

Szkolenie, kurs: ZARZĄDZANIE EMOCJAMI I KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA