Zarządzanie energią jako klucz do efektywności pracownika

O szkoleniu

Szkolenie zarządzanie energią zwraca uwagę na alarmujące statystyki – mamy coraz większe problemy z wydajnością w pracy, dlatego potrzebujemy nadgodzin, by zdążyć z obowiązkami. Coraz mniej dbamy o siebie, doświadczamy stresu w pracy i nie potrafimy wypoczywać w czasie wolnym. Teza o zupełnym rozdzieleniu życia zawodowego od prywatnego wydaje się być w dzisiejszych czasach mitem. To, jak dbamy o siebie w życiu osobistym, ma bezpośredni wpływ na naszą efektywność i zaangażowanie w pracę. Im szybciej organizacje zaakceptują ten fakt, tym szybciej oszczędzą kosztów ponoszonych w wyniku jego ignorowania.

Dlaczego warto wziąć udział?

Program warsztatu opiera się o budowanie świadomości oraz zmianę nawyków w obszarze zadbania o 4 zapomniane potrzeby człowieka, których mądre zaspokajanie daje widoczne i mierzalne efekty w pracy:

 • potrzeby fizyczne, czyli kondycji fizycznej, odpoczynku, snu
  i odżywiania,
 • potrzeby umysłowe, czyli koncentracji, kreatywności, samorealizacji oraz wydajności i priorytetyzacji,
 • potrzeby emocjonalne, czyli poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, docenienia i szacunku,
 • potrzeby duchowe, czyli poczucia sensu, celowości, zgodności
  z wartościami i uznania ze strony innych.

Wielu pracowników wykonując swoje codzienne obowiązki w pracy, angażuje się w nie poświęcając wiele godzin i mnóstwo energii
na realizację pożądanych efektów. Robią to często nieodpowiednio wydatkując swoją energię, przez co nie osiągają oczekiwanych wyników. Poświęcają zbyt dużo energii lokując ją w nieodpowiednie nawyki (np. pracę do późna w nocy bądź bez przerw), przez co ich wydajność i koncentracja na zadaniach spada, pogłębiają się konflikty w pracy (oraz życiu osobistym) i problemy zdrowotne.

To wszystko zbliża ich do wypalenia zawodowego, które bywa tragiczne w skutkach zarówno dla samego pracownika,
jak i organizacji. Metaforycznie, funkcjonujemy jak bateria, której energia zużywa się w miarę jej użytkowania. By móc korzystać z zasobów tej energii dla osiągania coraz lepszych wyników i satysfakcji w pracy oraz większej radości z życia osobistego, niezbędne jest jej odpowiednie ładowanie. Uczestnicy warsztatu pogłębiają świadomość w zakresie tego, co jest niezbędne do tego, by zachować balans w zużywaniu i ładowaniu tych baterii. Nauczą się również jak to zrobić, wprowadzając różne (czasem duże, czasem drobne) zmiany w swoją dotychczasową codzienność. Doświadczą na własnej skórze, jak to jest ładować swoje baterie fizyczne, emocjonalne, umysłowe i duchowe, by później czerpać z tych zasobów do realizacji swoich celów i osiągania świetnych wyników w pracy.

 

Udział w intensywnym dwudniowym warsztacie dostarcza szereg korzyści dla pracowników i organizacji. Ciężko wymienić je wszystkie. Oto niektóre z nich:

 • większa satysfakcja pracowników z wykonywanej pracy,
 • większa świadomość i odpowiedzialność menadżerów w obszarze wydajności ich zespołów,
 • wzrost zaangażowania zespołów,
 • poprawa koncentracji nad zadaniami,
 • poprawa kreatywności, tym samym zwiększenie innowacyjności organizacji,
 • poprawa wyników pracy, przekładających się na zyski finansowe firmy,
 • zwiększenie lojalności pracowników wobec organizacji,
 • budowanie wizerunku pracodawcy, który rzeczywiście dba
  o potrzeby pracowników,
 • wzrost wartości pracy i świadomości wpływu codziennych nawyków na wydajności pracowników,
 • wzrost konkurencyjności organizacji na rynku pracy,
 • zmniejszenie ryzyka wypalenia zawodowego,
 • zmniejszenie ryzyka rotacji pracowników.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie zarządzanie energią jako klucz do efektywności pracownika, dedykowany jest dla pracowników i osób zarządzających grupami oraz projektami, którzy chcą zwiększyć swoją osobistą efektywność i satysfakcję z pracy oraz osiągać wspaniałe wyniki, jednocześnie wprowadzając więcej balansu do swojej codzienności zawodowej i osobistej. Program dedykowany jest również dla osób, które borykają się ze skutkami fizycznymi oraz psychicznymi doświadczanego stresu, problemami z zarządzaniem sobą w czasie oraz trudnościami z relacjami z zespołami. 

Program szkolenia

Ćwiczenie do wykonania przed szkoleniem z zarządzanie energią:

AUDYT BALANSU jako zadanie diagnostyczne przed warsztatem.

Audyt jest prostym, diagnostycznym narzędziem, dzięki któremu uczestnik otrzyma informację, na ile skutecznie zarządza swoją energią fizyczną, emocjonalną, umysłową i duchową, w kontekście zwiększania swojej efektywności i satysfakcji w pracy. Przyjrzy
się również punktom krytycznym, które w największym stopniu przyczyniają się do spadku jego wydajności. Dzięki wynikowi audytu dostrzeże jakie koszty obecnego funkcjonowania ponosi. Jest to narzędzie wyjściowe do dalszej pracy nad sobą, które uczestnik wypełnia jeszcze przed warsztatem w formie kwestionariusza online, składającego się z 35 pytań. Zinterpretowane już podczas warsztatu wyniki audytu posłużą do kreowania i wprowadzania zmian nawyków wpływających na wydajność uczestnika, jego zaangażowanie i osobiste odczucie satysfakcji z pracy. Dzięki wypełnieniu kwestionariusza, rozpoczynając pracę warsztatową uczestnicy orientują się już o jakich obszarach będzie mowa podczas warsztatu, gdzie skierować swoją uwagę i jak przygotować się mentalnie do udziału w warsztacie. Uczestnicy podczas warsztatów pracują bezpośrednio z wykorzystaniem ich indywidualnych wyników audytu, dzięki czemu bazują na realnych i osobistych case’ach
z ich codzienności.

Dlaczego warto zrobić audyt?

Wielu z nas pracuje długie godziny i czuje dyskomfort z tym związany. Zajmujemy się wieloma rzeczami na raz, a brakuje nam czasu i siły na tematy najważniejsze. Wracamy do domu po pracy i brakuje nam energii dla najbliższych. Zbyt wiele myślimy o innych, zapominając o swoich potrzebach. 15 minut, które uczestnik poświęca na udzielenie odpowiedzi na zadane w audycie pytania, może być czasem, w którym po raz pierwszy zastanowi się nad korzyściami i kosztami swoich dotychczasowych wyborów i stylu życia.

 

DZIEŃ I

1. WPROWADZENIE TEMATU:

 • sprawy organizacyjne,
 • zbudowanie atmosfery komfortu pracy,
 • kontrakt.

2. NOWE PODEJŚCIE DO WYDAJNOŚCI:

 • przedstawienie koncepcji zarządzania energią Toniego Schwartz’a,
 • porównanie definicji skuteczności T. Schwartz’a i S.R. Covey’a,
 • nawiązanie do koncepcji work-life balance.

3. AUDYT BALANSU:

 • omówienie zadania domowego,
 • wyciągnięcie wniosków,
 • pogłębienie świadomości na temat dotychczasowych sposobów poprawy własnej efektywności,
 • ćwiczenie indywidualne i grupowe.

4. RÓWNOWAGA FIZYCZNA;

 • czym jest i jakie ma znaczenie,
 • wpływ snu i efektywnego odpoczynku na Twoją wydajność
  w pracy,
 • jakie paliwo w siebie wlewasz – rola wody, posiłków i ruchu
  w zarządzaniu swoją energią,
 • ćwiczenie indywidualne.

5. RÓWNOWAGA EMOCJONALNA:

 • czym są emocje i jaką pełnią rolę w naszym życiu,
 • miejsce emocji w biznesie,
 • emocje a potrzeby,
 • wybrane techniki regulacji nieprzyjemnych emocji,
 • ćwiczenie indywidualne i grupowe.

6. PODSUMOWANIE I DNIA WARSZTATU:

 • wnioski z doświadczeń,
 • zadanie domowe.

DZIEŃ II

1. PODSUMOWANIE TREŚCI Z I DNIA:

 • refleksje uczestników – runda,
 • przedstawienie programu dnia II.

2. ZARZĄDZANIE KONCENTRACJĄ I ZASOBAMI UMYSŁU:

 • koncentracja jako mięsień, na który masz wpływ,
 • co przeszkadza w koncentracji? Sposoby na wyeliminowanie rozpraszaczy,
 • narzędzia do treningu koncentracji oraz zarządzania sobą
  w czasie (wybrane techniki zarządzania osobistą efektywnością),
 • ćwiczenia w grupach i indywidualne.

3. POTRZEBA SENSU PRACY:

 • znaczenie energii duchowej dla efektywnego działania
  w codzienności,
 • po co pracujesz? Czy praca może być pasją?
 • jak nadawać sens zadaniom,
 • ćwiczenie indywidualne.

4. ETAPY WPROWADZANIA ZMIAN DO CODZIENNOŚCI:

 • czym jest zmiana i na jakich poziomach się dokonuje,
 • etapy wprowadzania zmiany wg. modelu J.O. Prochaska,
 • autodiagnoza etapu zmiany,
 • ćwiczenie indywidualne.

5. PODSUMOWANIE II DNI WARSZTATU:

 • stworzenie indywidualnego planu wdrożenia wybranych narzędzi do codzienności,
 • runda podsumowująca,
 • ewaluacja szkolenia,
 • ćwiczenie indywidualne.

Czas trwania

2 dni, 9:15-15:15

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
KM Studio

90-430 Łódź

Piotrkowska 125

woj. łódzkie

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
KM Studio

90-430 Łódź

Piotrkowska 125

woj. łódzkie

KM Studio

90-430 Łódź

Piotrkowska 125

woj. łódzkie

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
KM Studio

90-430 Łódź

Piotrkowska 125

woj. łódzkie

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena szkolenia
za osobę
1 500
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Jeśli strony nie ustalą inaczej opłata za szkolenie powinna być wniesiona przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie faktury proforma dostarczonej mailowo.

W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach w terminie późniejszym niż 7 dni robocze przed jego rozpoczęciem zobowiązuję się do uiszczenia 50% wartości szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: KM Studio
 • Ulica i nr: Piotrkowska 125
 • Kod pocztowy: 90-430
 • Miejscowość: Łódź
 • Numer NIP: 7721563286

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

KM Studio
90-430 Łódź, Polska
Piotrkowska 125
woj. łódzkie
KM Studio organizuje szkolenia dla pracowników dużych, średnich i małych firm, a także dla osób indywidualnych od 2004 roku. W ofercie KM Studio można znaleźć szkolenia z zakresu rozwoju osobistego, zarządzania, sprzedaży, zarządzania czasem, zar...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!