Szkolenie

ZARZĄDZANIE FINANSAMI DLA MENEDŻERÓW

O szkoleniu

.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

WPROWADZENIE DO RACHUNKOWOŚCI I FINANSÓW

1. podstawowe zasady rachunkowości i finansów

· założenia i normy rachunkowości

· miejsce i rola komórek finansowych w przedsiębiorstwie

2. wpływ celów i otoczenia ekonomiczno-finansowego na działanie przedsiębiorstwa

· cele przedsiębiorstwa

· pozycja przedsiębiorstwa na rynku

· wykorzystanie mechanizmów finansowych w zarządzaniu przedsiębiorstwemWPROWADZENIE DO ANALIZY FINANSOWEJ - SPRAWOZDANIA FINANSOWE – CZYTANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

1. czym jest sprawozdanie finansowe

2. istota bilansu i zasady jego konstrukcji

3. istota rachunku zysków i strat i zasady jego konstrukcji

4. rachunek kosztów w układzie rodzajowym i w układzie kalkulacyjnym

5. ocena struktury finansowej firmy

6. istota rachunku przepływów pieniężnych i zasady jego konstrukcji

7. pozostałe sprawozdania finansowe i ich znaczenieANALIZA SPRAWOZDAŃ I OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA - OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

1. jak w sposób efektywny korzystać ze sprawozdania finansowego w procesie podejmowania decyzji

2. istota i wartość poznawcza analizy wskaźnikowej

3. analiza wyniku finansowego i rentowności przedsiębiorstwa

4. analiza efektywności gospodarowania majątkiem

5. wskaźniki zadłużenia

6. ocena zmian poszczególnych kategorii ekonomicznych w czasie na podstawie wskaźników dynamiki

7. analiza kontrahentów

· szybkie sposoby analizy firm

· metoda 5C

8. jak unikać błędów powierzchownej analizyRACHUNEK KOSZTÓW I JEGO WYKORZYSTANIE W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI

1. analiza kosztów i korzyści i jej wartość poznawcza

2. klasyfikacja kosztów

3. rachunek kosztów pełnych i krańcowych – metody wyodrębniania kosztów

4. analiza progu rentowności z uwzględnieniem przepływów pieniężnych

· marża bezpieczeństwa i analiza efektu dźwigni

· punkt równowagi produkcji przy założonym poziomie zysku

· wpływ zmiany ceny na punkt równowagi

· próg rentowności a przepływy pieniężne

5. wykorzystanie kosztów w procesie podejmowania decyzji

· zaprzestać czy nie produkcję nieopłacalną wyrobów

· rozwinąć czy nie kooperację

· czy ustalić specjalną cenę sprzedaży

· jaka powinna być optymalna struktura produkcji

· jaki powinien być optymalny sposób produkcji

6. nowe kierunki w rozwoju rachunku kosztówZARZĄDZANIE WYBRANYMI ELEMENTAMI FINANSOWYMI - OCENA DECYZJI GOSPODARCZYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ICH KONSEKWENCJI FINANSOWYCH

1. strategie zarządzania kapitałem obrotowym

2. zarządzanie zapasami

3. zarządzanie należnościami i zobowiązaniami (kredyt kupiecki, rabaty)

4. planowanie wpływów i wydatków

5. zrównoważony (bezpieczny) wzrost przedsiębiorstwaNARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE PODEJMOWANIE DECYZJI ZARZĄDCZYCH

1. wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych w zarządzaniu finansami

2. inne aplikacjaOCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

1. wartość bieżąca i dyskontowanie

2. wartość przyszła i kapitalizacja

3. elementy matematyki finansowej

4. koszty pieniądza, kapitał własny, kredyty bankowe

5. kryteria oceny inwestycji – wartość bieżąca netto i wewnętrzna stopa zwrotu

6. ocena nietypowych przedsięwzięć inwestycyjnych

7. inwestycyjne zagrożenia dla trwania firmy

8. wycena zapotrzebowania na zewnętrzne środki finansowe

· kalkulacja potrzeb w oparciu o szybkość obrotu składnikami aktywów obrotowych

· analiza czynników ryzyka

Czas trwania

3 dni; ok. 18 godz. dyd.

Prelegenci

Cytat
Trener z dużym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z powyższej tematyki, wysoko oceniany przez słuchaczy.

Gdzie i kiedy

Zakopane 25 - 27 marca 2015
hotel 3*

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 12 - 14 marca 2012
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 10 - 12 października 2011
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
pln netto
1860 PLN
Cena zawiera:
  • – zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym o wysokim standardzie – pełne wyżywienie – od kolacji w dniu poprzedzającym szkolenie do obiadu ostatniego dnia szkolenia – udział w zajęciach – zestaw materiałów szkoleniowych – przerwy kawowe – udział w imprezach regionalnych – imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Rezerwacja pokoju 1osobowego za dodatkową opłatą 130 zł/doba+VAT Pobyt osoby towarzyszącej jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. Istnieje możliwość udziału w szkoleniu w opcji bez zakwaterowania i wyżywienia. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z biurem.
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!