Szkolenie

Zarządzanie finansami dla niefinansistów - warsztaty z grą decyzyjną

O szkoleniu

Celem warsztatu jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie:

* ­budowy i zawartości sprawozdania finansowego
* ­interpretacji poszczególnych jego elementów ze szczególnym uwzględnieniem zasad wyceny aktywów i pasywów
* ­metod unikania sztucznych zniekształceń informacji
* ­oceny kondycji spółki na bazie sprawozdania

Warsztat ma na celu podniesienie umiejętności uczestników w zakresie podejmowania decyzji ekonomicznych i finansowych w przedsiębiorstwie, przewidywania ich skutków finansowych, analizowania wskaźników finansowych oraz reagowania na nieprzewidziane zdarzenia w otoczeniu firmy. Kształtuje zdolności współdziałania w grupie: podziału funkcji, kompetencji, odpowiedzialności i wspólnego wypracowania decyzji.

Warsztat będzie prowadzony w unikalnej formule łączącej wykład z interaktywną grą decyzyjną. Pierwsza część zajęć prowadzona będzie w formie wykładu wspieranego licznymi przykładami z praktyki. Uczestnicy, wspierani przez trenera, będą pogłębiać swoją wiedzę za pomocą ćwiczeń, wymiany doświadczeń i dyskusji. W drugiej części uczestnicy biorą udział w grze decyzyjnej, symulującej funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku. Zajęcia te ilustrują praktycznie zagadnienia omawiane w pierwszej części.
Kto powinien wziąć udział?
Wszystkich zainteresowanych wyżej wymienioną tematyką

Program szkolenia

PROGRAM

PIERWSZY DZIEŃ

1. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŹRÓDŁEM INFORMACJI O PRZEDSIĘBIORSTWIE
2. BILANS – BUDOWA I ZAWARTOŚĆ
3. OCENA KONDYCJI SPÓŁKI W OPARCIU O BILANS


DRUGI DZIEŃ

1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – BUDOWA I ZAWARTOŚĆ
2. OCENA PODMIOTU NA PODSTAWIE RACHUNKU WYNIKÓW
3. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
4. INFORMACJA DODATKOWA, SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI


TRZECI DZIEŃ

GRA DECYZYJNA

PRZYGOTOWANIE DO GRY DECYZYJNEJ

* omówienie zasad gry decyzyjnej
* zapoznanie z przebiegiem gry
* planowanie strategii firm
* przygotowanie planu ekonomiczno-finansowego

W CO I JAK GRAMY?

* Jak inwestycje w rozwój przedsiębiorstwa zmieniają obraz Twojej firmy w sprawozdaniu finansowym?
* Dlaczego zbyt szybki wzrost sprzedaży może doprowadzić do bankructwa firmy?
* Dlaczego mimo dodatnich wyników finansowych firmy upadają?
* Jakie decyzje poprawiają płynność Twojej firmy?
* Jakie skutki dla rachunku zysków i strat niosą decyzje inwestycyjne, marketingowe i sprzedażowe?

Proponujemy Państwu odpowiedź na te i szereg innych pytań w atrakcyjnej formie interaktywnej gry decyzyjnej. Gra symuluje ekonomiczne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Uczestnicy zostają podzieleni na kilkuosobowe, konkurujące ze sobą zespoły. Każdy z nich stanowi zarząd przedsiębiorstwa. Podejmowane przez uczestników decyzje dotyczące poziomu produkcji, cen sprzedaży, sieci dystrybucji, inwestycji w rozwój i działań marketingowych decydują o sytuacji firmy na rynku i osiąganych wynikach finansowych. Ekonomiczne skutki podjętych działań są odzwierciedlane w przygotowywanym po każdej rundzie sprawozdaniu finansowym. Uczestnicy mogą dostrzec jak ich decyzje wpływają na zawartość bilansu, osiągane wyniki finansowe i stan środków pieniężnych. Możliwe jest także obserwowanie zmieniającej się kondycji finansowej firmy na podstawie wyliczanych wskaźników.

Czas trwania

2 dni(16 godzin)

Prelegenci

Cytat
Prelegenci:

DR ADAM CHMIELEWSKI

Praktyk w zakresie zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Specjalista z zakresu analizy finansowej, sprawozdawczości finansowej, współczesnych koncepcji rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów działań oraz wpływu doboru nośników kosztów na podejmowanie decyzji zarządczych.

DR JACEK KOWALCZYK

Specjalista w zakresie analizy, planowanie, budżetowanie. Wieloletni wykładowca dla kadry menedżerskiej i służb finansowo – księgowych polskich przedsiębiorstw w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym – Zakład szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego w Lublinie oraz w Europejskim Centrum Ekonomicznym „Prestiż” z siedzibą w Lublinie. Współautor 9 książek i autor ponad 50 artykułów o problematyce finansowej.

Gdzie i kiedy

Warszawa 23 - 25 stycznia 2012
Oxford Tower

00-613 Warszawa

Chałubińskiego

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
zl
2280 PLN
Cena zawiera:
  • za zgłoszenie więcej niż jednej osoby otrzymuje się 5.0% rabatu
Weź udział

Organizator

Eurofinance Training Sp. z o.o.
00-029 Warszawa
Nowy Świat 27
woj. mazowieckie
Grupa Eurofinance została stworzona w odpowiedzi na zapotrzebowanie polskiego rynku finansowego, a następnie rozszerzyła swoją doradczą działalność na rynek usług, handlu oraz główne sektory produkcji przemysłowej. Oferujemy kompleksową obsługę w zak...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenie się na szkolenie

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Eurofinance Training Sp. z o.o.
00-029 Warszawa Nowy Świat 27
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!