ZARZĄDZANIE FINANSAMI FIRMY W OKRESIE SPADKU KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ Z WARSZTATAMI KOMPUTEROWYMI

O szkoleniu

Cel szkolenia:
dostarczenie podstawowej wiedzy o finansowej stronie procesów, które mają miejsce w firmie oraz ich wpływie na obraz firmy, kreowanym poprzez zapisy księgowe zdarzeń gospodarczych
poznanie języka używanego w dziedzinie finansów,
umiejętność czytania sprawozdań finansowych, w szczególności oznak pogarszania się sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie,
identyfikacja czynników zewnętrznych, w otoczeniu makroekonomicznym, które mogą negatywnie wpływać na firmę oraz jej odbiorców i dostawców,
przedstawienie podstawowych zasad, którymi należy się kierować w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa w okresie kryzysu,
zapoznanie z nowoczesnymi metodami oceny wartości przedsiębiorstwa w okresie kryzysu, w kontekście jego zdolności do generowania dochodów dla właścicieli w przyszłości oraz przybliżenie tzw. „ścieżek kreowania wartości"
Zajęcia ilustrowane będą przykładami z praktyki gospodarczej.
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili dokonywać identyfikacji symptomów kryzysowych w przedsiębiorstwie oraz w otoczeniu, przeprowadzać proste analizy finansowe, pozwalające na wskazanie sygnałów ostrzegawczych. Ważna będzie również umiejętność oceny nowych przedsięwzięć, przy uwzględnieniu ryzyka i oczekiwań kapitałodawców.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do osób na co dzień podejmujących decyzje biznesowe, w szczególności:
właścicieli firm,
menedżerów stopnia średniego lub wysokiego z obszarów finansów, sprzedaży, rozwoju i innych, którzy powinni rozumieć procesy od strony finansowej,
pracowników zajmujących się oceną kondycji finansowej swoich klientów, dostawców.
Od uczestników szkolenia nie jest wymagana szczegółowa wiedza z finansów, przydatna będzie jedynie podstawowa znajomość obsługi programu MS Excel.

Program szkolenia

I. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH POD KĄTEM SYNGAŁÓW KRYZYSOWYCH
budowa sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych),
podstawowe zasady rachunkowości i finansów, wpływające na obraz firmy,
powiązania między bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz rachunkiem przepływów pieniężnych, umożliwiające kompleksową analizę
analiza bilansu,
analiza rachunku zysków i strat, w tym:
eliminacja zdarzeń jednorazowych,
analiza marż,
analiza rachunku przepływów pieniężnych.

II. ANALIZA MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
rodzaje i cechy kapitałów w przedsiębiorstwie,
wybór źródeł finansowania, w tym:
analiza opłacalności i wpływ dźwigni finansowej,
analiza płynnościowa i zdolność do obsługi długu,
kredyt, pożyczka i leasing w okresie kryzysowym,
ustalanie kosztu kapitału.

III. ANALIZA PŁYNNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
analiza wskaźników płynności statycznych i wskaźników rotacji,
analiza cyklu konwersji gotówki,
analiza zmian w kapitale pracującym,
analiza należności i zobowiązań handlowych, w tym:
zastosowanie kredytu kupieckiego,
opłacalność faktoringu,
procedury windykacyjne,

IV. ANALIZA I OCENA FINANSOWA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO
podstawowe zasady przygotowania danych do analizy projektów inwestycyjnych,
szacowanie przepływów pieniężnych dla potrzeb oceny projektu,
analiza rentowności przedsięwzięcia
PP (Okres zwrotu)
NPV (Wartość bieżąca netto)
IRR (Wewnętrzna stopa zwrotu)

V. WYKORZYSTANIE MODELI OSTRZEGAWCZYCH
założenia i zasady stosowania modeli oceny wiarygodności kredytowej
zastosowanie wybranych modeli do oceny przedsiębiorstw.

Czas trwania

20 godzin

Promocja cenowa! (*)

• 5 % rabat przy zgłoszeniu 1 osoby (1777,00 zł netto + VAT)
• 7 % rabat przy zgłoszeniu 2 osób (1740,00 zł netto + VAT)
* Promocja obowiązuje przy zgłoszeniu do 23.04.2013 r.

Prelegenci

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, doświadczony trener i wykładowca w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstw, analiz finansowych i zarządzania wartością oraz rynków finansowych. Pełni funkcje eksperta Regionalnego Programu Operacyjnego w obszarze Analiz ekonomicznych. Doświadczenie praktyczne zdobywa jako dyrektor finansowy oraz konsultant i doradca Zarządu przy wielu projektach. Kierownik studiów podyplomowych z obszaru finansów.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Hotel Wersal ***

34-500 Zakopane

Tetmajera

woj. małopolskie

Hotel Wersal ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
zł netto + 23% VAT
1 870
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie w pokojach 2-os. do pok. 1-os. dopłata 300 zł + VAT (ograniczona ilość) pełne wyżywienie materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną w karczmie góralskiej
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!