Zarządzanie gospodarką materiałową

O szkoleniu

Coraz więcej polskich przedsiębiorstw dostrzega potencjał związany z doskonaleniem swojej działalności w obszarze zarządzania gospodarką materiałową. Praktyka polskich i światowych firm dowodzi, że zmiany w obszarze zaopatrzenia przynoszą większe i niejednokrotnie trwalsze efekty, niż ma to miejsce po stronie sprzedaży.

Podniesienie kompetencji uczestników związanych z zarządzaniem gospodarką materiałową oraz zarządzaniem działaniami w zintegrowanym systemie zaopatrzenia. Szkolenie to ma umożliwić spojrzenie uczestnikom na ich procesy zachodzące w sferze gospodarki materiałowej z innej perspektywy, przez co odkryją oni obszary możliwych usprawnień i potencjał do dalszego rozwoju organizacji.
Kto powinien wziąć udział?

Zapraszamy osoby zajmujące się utrzymaniem zaopatrzenia w firmie.

Program szkolenia

Gospodarka materiałowa i jej zakres w przedsiębiorstwie. Współczesne uwarunkowania funkcjonowania gospodarki materiałowej

 • Zakres zadań gospodarki materiałowej
 • Zintegrowana gospodarka materiałowa w przedsiębiorstwie i jej organizacja
 • Z czego wynika praktyczna konieczność uwzględnienia kompleksowego podejścia do realizacji zadań gospodarki materiałowej?
 • Długofalowe decyzje w sferze gospodarki materiałowej
  • Cele gospodarki materiałowej i utrzymania zapasów w odniesieniu do: kosztów, obsługi dostaw, jakości, wsparcia innych obszarów w przedsiębiorstwie
  • Założenia w sferze zakupów materiałowych: kształtowanie zaopatrzenia, jakości zakupów, stosowania zasad logistyki oraz wpływ tych czynników na koszty utrzymywania zapasów

Kształtowanie sfery zaopatrzenia jako elementu zarządzania zintegrowaną gospodarką materiałową i zapasami

 • Formułowanie i wybór strategii zaopatrzenia przy uwzględnieniu różnych czynników i analizy otoczenia.
 • Aspekty strategicznego wyboru produktów zaopatrzeniowych
 • Plusy i minusy centralizacji i decentralizacji zakupów
 • Kształtowanie zarządzania materiałami z uwzględnieniem zarządzania logistycznego
 • Dobre praktyki w sferze zaopatrzenia i zakupów
 • Strategie cenowe dostawców. Analiza elementów składowych

Proces zakupu jako element kształtowania gospodarki materiałowej

 • Fazy i analiza procesu zaopatrzenia i zakupu
 • Efektywne podstawy kształtowania relacji z dostawcą
 • Proces oceny i wyboru dostawcy
 • Tworzenie bazy danych o dostawcach

Określanie wielkości (partii) zamówień (dostaw) – gra symulacyjna

 • Wprowadzenie do symulacji
 • Przeprowadzenie symulacji
 • Omówienie i wnioski z symulacji

Czynniki kształtujące poziom zapasów. Możliwości usprawnienia przepływu zapasów oraz wprowadzenia wariantów rozwiązań

 • Powody gromadzenia zapasów i czynniki zakłócające. Czynniki wpływające na wielkość zapasów
 • Selektywne zarządzanie produktami i podział zapasów według głównych wybranych kryteriów:
  • Funkcji zapasu
  • Wartości i ilości zapasu
  • Regularności zapotrzebowania
  • Znaczenia dla ciągłości wytwarzania i realizacji zamówień klientów
 • Koszty związane z zapasami i ich szacowanie (koszty gromadzenia zapasów, koszty utrzymania zapasów, koszty zdarzeń nadzwyczajnych, utracone przychody)
 • „Kule u nogi” – zapasy zalegające i możliwości ich zagospodarowania

Główne elementy związane ze sterowaniem zapasami:

 • Wytyczne do zarządzania grupami zapasów i potencjalne konflikty pomiędzy nimi
 • Metody wyznaczania wielkości partii dostawy (w tym nawiązanie do symulacji)
  • Poznanie głównych zasad podziału metod wyznaczania partii dostawy
  • Omówienie głównych metod pod kątem praktycznym
  • Możliwości alokacji nadwyżek zapasów – zasady i warunki
 • Ocena gospodarowania zapasami i możliwe analizy dotyczące usprawnień; mierniki i wskaźniki zapasów
  • podział mierników i wskaźników wykorzystywanych w ocenie zapasów,
  • wskaźniki rotacji zapasów magazynowych

Zarządzanie gospodarką magazynową

 • Rola magazynów w systemie zarządzania gospodarką materiałową. Zasady kształtowania gospodarki magazynowej
 • Powiązanie zarządzania zapasami z kształtowaniem gospodarki magazynowej
 • Nowoczesne formy organizacji i przebiegu operacji w gospodarce magazynowej
 • Możliwości planowania i harmonogramowania pracy magazynu
 • Grupy kosztów magazynowania
 • Zasady projektowania nowych magazynów, możliwości optymalizacji wielkości magazynów i rozmieszczenia poszczególnych stref funkcjonalnych w magazynie
 • Przebieg procesu magazynowego i jego etapy
  • Fazy procesu magazynowego i czynności magazynowe w poszczególnych fazach
  • wybór wariantu rozwiązania z możliwościami dobrania sprzętu do manipulacji w poszczególnych fazach procesu magazynowania
 • Metody wyznaczania miejsc składowych (stałe miejsca składowe, wolne miejsca składowe, podejście mieszane)
 • Przykładowe rozmieszczenie zapasów w strefie składowej (wg częstotliwości pobrań, grup odbiorców i ich zamówień)
 • Potrzeby informacyjne i przykłady związane z wyznaczaniem miejsc składowych
 • Szacowanie powierzchni składowej i sposoby lokowania produktów pod kątem usprawnienia procesów magazynowych

Kompleksowe planowanie dostaw w oparciu o koncepcję Planowania Potrzeb Materiałowych (ang. MRP)

 • Wprowadzenie do zastosowania kompleksowej metody PPM
  • wielkość zapasów bieżących i uwarunkowania towarzyszące
  • poziom zapasów bezpieczeństwa i jego znaczenie
  • wyznaczanie momentu złożenia zamówienia (kiedy zamówić?)
  • wpływ poziomu i założeń obsługi klienta na wielkość utrzymywanych zapasów.
 • Koncepcja PPM i jej elementy
 • Zasady wprowadzania koncepcji w przedsiębiorstwie
 • Potrzeby informacyjne związane z koncepcją PPM.

Podsumowanie.

Czas trwania

pierwszy dzień: 10:00–17:00,
drugi dzień: 9:00–16:00

Prelegenci

trener Effect Group

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Katowice

woj. śląskie

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

brak danych

Kraków

woj. małopolskie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
1 406
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 450 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa
Erazma Ciołka 16
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa Erazma Ciołka 16
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!