Zarządzanie gospodarką materiałową - online

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na dwudniowe szkolenie online, którego celem jest:
- poznanie zasad funkcjonowania i zarządzania w zintegrowanym systemie zaopatrzenia
- zapoznanie z systemowym spojrzeniem na procesy zachodzące w sferze gospodarki materiałowej
- wskazanie nowych obszarów możliwych usprawnień i potencjału do dalszego rozwoju organizacji, w tym standaryzacja procesu zakupu oraz selektywnego zarządzania zapasami
- omówienie głównych aspektów magazynowania w sferze zaopatrzenia.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści:

 • Poznanie elementów mających wpływ na kształtowanie dostaw i utrzymywanie zapasów w sferze zaopatrzenia.
 • Rozwój kompetencji związanych z zarządzaniem gospodarką materiałową, w tym poznanie metod szacowania kosztów zaopatrzenia – logistycznych oraz planowania dostaw.
 • Uwrażliwienie na aspekty przebiegu procesu zakupów.
 • Poznanie zasad ustalania wielkości/partii dostaw.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia on-line:

 • Menedżerowie, którym podlega obszar planowania i organizowania zaopatrzenia.
 • Specjaliści działów zaopatrzenia i zakupów, którzy współpracują w realizacji dostaw zaopatrzeniowych i koordynują działania z innymi komórkami w przedsiębiorstwie.
 • Pracownicy obszaru magazynowania w sferze zaopatrzenia.
 • Osoby zainteresowane tematyką organizacji i realizacji dostaw zaopatrzeniowych.

Program szkolenia

DZIEŃ 1

Zakres i zadania współczesnej gospodarki materiałowej.

 • Zintegrowana gospodarka materiałowa w przedsiębiorstwie i jej organizacja.
 • Z czego wynika praktyczna konieczność uwzględnienia kompleksowego podejścia do realizacji zadań gospodarki materiałowej?

Kształtowanie sfery zaopatrzenia jako elementu zarządzania zintegrowaną gospodarką materiałową i zapasami.

 • Formułowanie i wybór strategii zaopatrzenia przy uwzględnieniu różnych czynników i analizy otoczenia.
 • Aspekty strategicznego wyboru produktów zaopatrzeniowych.
  • Dobre praktyki w sferze zaopatrzenia i zakupów.
  • Plusy i minusy centralizacji i decentralizacji zakupów.
  • Kształtowanie zarządzania materiałami z uwzględnieniem zarządzania logistycznego.
  • Fazy i analiza procesu zaopatrzenia i zakupu.
  • Efektywne podstawy kształtowania relacji z dostawcą.
  • Proces oceny i wyboru dostawcy.

Podsumowanie dnia, pytania i odpowiedzi.

 

DZIEŃ 2

Czynniki kształtujące poziom zapasów.

 • Powody gromadzenia zapasów w zaopatrzeniu i czynniki zakłócające.
 • Czynniki wpływające na wielkość zapasów.
 • Selektywne zarządzanie produktami i podział zapasów według głównych wybranych kryteriów.
 • Koszty związane z zapasami i ich szacowanie (koszty gromadzenia zapasów, koszty utrzymania zapasów, koszty zdarzeń nadzwyczajnych, utracone przychody).

Główne elementy związane ze sterowaniem zapasami.

 • Wytyczne do zarządzania grupami zapasów i potencjalne konflikty pomiędzy nimi.
 • Metody wyznaczania wielkości partii dostawy (w tym nawiązanie do symulacji).
 • Poznanie głównych zasad podziału metod wyznaczania partii dostawy.
 • Omówienie głównych metod pod kątem praktycznym.
 • Możliwości alokacji nadwyżek zapasów – zasady i warunki.

Rola magazynów w systemie zarządzania gospodarką materiałową.

 • Przebieg procesu magazynowego i jego etapy.
  • Fazy procesu magazynowego i czynności magazynowe.
  • Dobranie sprzętu do manipulacji w poszczególnych fazach procesu magazynowania.
 • Metody wyznaczania miejsc składowych.
 • Przykładowe rozmieszczenie zapasów w strefie składowej.
 • Potrzeby informacyjne i przykłady związane z wyznaczaniem miejsc składowych.
 • Szacowanie powierzchni składowej i sposoby lokowania produktów pod kątem usprawnienia procesów magazynowych.

Podsumowanie dnia, pytania i odpowiedzi.

Czas trwania

2 dni, 9:00-14:00

Prelegenci

trener Effect Group

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 19-20 wrzesień 2022
Online 26-27 kwiecień 2022

Rejestracja

Szkolenie online
cena za osobę
1 251
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 290 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-904 Warszawa
ul. Jerzego Bajana 31D
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-904 Warszawa ul. Jerzego Bajana 31D
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!