Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-i-delegowanie-zadan-szkolenie-zamkniete-70309-id1177

Informacje o szkoleniu

 • Zarządzanie i Delegowanie Zadań Szkolenie Zamknięte


  ID szkolenia: 70309
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  PERSPECTA
  Wały Piastowskie 1
  Gdańsk
  Godziny zajęć (czas trwania):
  8h
 • Organizator szkolenia:

  Perspecta
  Wały Piastowskie 1 lok. 1508
  80-855 Gdańsk
  woj. pomorskie
  O firmie Inne oferty firmy
Perspecta
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zapraszamy do uczestnictwa w Szkoleniach Zamkniętych

Zarządzanie i Delegowanie Zadań

W ramach uczestnictwa w szkoleniu gwarantujemy:
• Program indywidualnie przygotowany dla Uczestników szkolenia
• Część praktyczna szkolenia opracowana w oparciu o specyfikę branży i stanowiska uczestników
• Certyfikat ukończenia szkolenia
• Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych
• Podniesienie efektywności pracy zespołu
• Realizację w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Indywidualne badanie potrzeb Klienta
• Bezpłatną analizę osobowości dla uczestników pozwalającą na efektywniejszą pracę nad sobą
• Konsultacje po zrealizowanym szkoleniu
• Dostęp do najnowszej wiedzy i narzędzi szkoleniowych
Dlaczego warto wybrać markę PERSPECTA?Wieloletnie doświadczenie na rynku ogólnopolskim
Ilość firm, która Nam zaufała: http://perspecta.pl/zaufali-nam/
Realizacja szkoleń na terenie całej Polski – przy zachowaniu cen
rynkowych dla woj. pomorskiego

Projekty dofinansowane http://perspecta.pl/szkolenia-dofinansowane/W samym 2018 roku:Przeszkoliliśmy 18 500 uczestników
Przeprowadziliśmy 1053 szkoleniaNarzędzia Szkoleniowe:
• Prezentacje multimedialne
• Analiza przypadków, case study
• Indywidualne doradztwo
• Gry symulacyjne
• Testy psychologiczne
• Dyskusje, Demonstracje
• Scenki
• Psychodrama

Szkolenie skierowane jest do:

-

Program szkolenia:

Cel szkolenia: poszerzenie wiedzy z zakresu procesu delegowania czyli przekazywania odpowiedzialności, uprawnień i zadań pracownikom:
- poznanie metod, technik i procedur delegowania zadań i uprawnień oraz wydawania poleceń
- przedstawienie zasad delegowania zadań i uprawnień w zależności od typu osobowości i kompetencji pracownika
- podniesienie umiejętności przekazywania pracownikowi informacji zwrotnej dotyczącej wykonania zadania
- poprawa organizacji oraz efektywności pracy
- podniesienie zaangażowania oraz motywacji pracownikówProponowane Moduły Szkoleniowe:

• KOMUNIKACJA W ZESPOLE (m.in. skuteczna komunikacja w biznesie, komunikacja
w relacjach przełożony/podwładny, wywieranie pozytywnego wrażenia, teoria okna komunikacyjnego, efektywne metody komunikacji, trening aktywnego słuchania, pytania zamknięte i otwarte oraz ich wpływ
na pracownika, parafraza, dowartościowywanie, trening autoprezentacji).

• LIDER I BUDOWANIE ZESPOŁU (m.in. miejsce i rola zespołów w organizacjach, mocne strony pracy zespołowej, różnice między grupą a zespołem, kryteria wyboru dobór ludzi do zespołu, cechy efektywnego zespołu, wywieranie wpływu przez grupy- psychologia relacji, władza i wpływ lidera na zespół, role zespołowe i ich wpływ na zespół, kreowanie cech profesjonalnego lidera, sylwetka lidera i jej wpływ na pracowników, style kierowania. Indywidualny wykres kompetencyjny uczestników szkolenia jako lidera zespołu).

• ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE (m.in. różnica pomiędzy zarządzaniem a kierowaniem, istota procesu zarządzania, źródła władzy wg Webera, pojęcie autorytetu i jego rodzaje, klasyczne i współczesne funkcje zarządzania, style kierowania wg Hersey'a-Blancharda, styl demokratyczny, liberalny i autokratyczny, style kierowania wg Blake’a i Mouton- nieingerującego, dyrektywnego, mieszanego, integratywnego, zintegrowanego).

• MOTYWACJA I WYZNACZANIE CELU (m.in. czym jest motywacja, proces motywacji, rodzaje motywacji teorie motywacji i ich praktyczne zastosowanie, teorie potrzeb- hierarcha potrzeb Maslowa, teoria ERG Alderfera, potrzeby wg McClellanda oraz dwuczynnikowy model Herzberga, teoria X i teoria Y, związek między motywacją a efektami, psychologia osiągnięć, metoda SMART, analiza SWOT, cele krótko
i długookresowe oraz sposoby ich osiągania).

• DELEGOWANIE ZADAŃ (m.in. zakresy delegowania uprawnień wg Shermana, zasady delegowania zadań, sztuka przekazywania obowiązków odpowiednim osobom, badanie kompetencji pracowników, podjęte przygotowania przed delegowaniem zadań, podział delegowanych kompetencji na kierownicze
i funkcjonalne, sytuacje w których nie należy przekazywać kompetencji, delegowanie zadań jako skuteczna forma motywowania).

Moduły szkoleniowe oraz program zostaną przygotowane w oparciu o Państwa potrzeby szkoleniowe.

Terminy szkolenia: Do ustalenia.
Miejsce szkolenia: Szkolenia realizujemy na terenie całego kraju.

Koszt szkolenia: W zależności od wielkości grupy.
(podpisując umowę na miesiąc przed szkoleniem otrzymają Państwo 10% zniżki).

Zapraszamy również na:
• Szkolenia Dofinansowane http://perspecta.pl/szkolenia-dofinansowane/
• Szkolenia Otwarte http://perspecta.pl/szkolenia-otwarte-2/
• Szkolenie Integracyjne http://perspecta.pl/szkolenia-integracyjne/
• Cykl Szkoleń Wewnętrznych http://perspecta.pl/cykl-szkolen-wewnetrznych/

Kontakt z nami:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel.: 58 746-38-41
e-mail.: biuro@perspecta.pl
www.perspecta.pl

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 3500 cała grupa

Cena zawiera:

szkolenie, materiały, przerwy kawowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Zarządzanie i Delegowanie Zadań Szkolenie Zamknięte