Szkolenie: Zarządzanie i mapowanie procesów logistycznych w przedsiębiorstwie

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-i-mapowanie-procesow-logistycznych-w-przedsiebiorstwie-26155

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Tylko teraz, przy zgłoszeniu dwóch lub większej liczby osób na dowolnie wybrane szkolenia, zaproponujemy Państwu atrakcyjny rabat od 6 % do 22 %. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Pomagamy również w rezerwacji miejsc hotelowych.

Termin szkolenia
3-5 kwietnia 2017r., Katowice - Novotel Centrum


Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu logistycznego przedsiębiorstwa i łańcuchów dostaw oraz zarządzania procesami logistycznymi. Trening podniesienia kompetencji uczestnika szkolenia obejmuje obszary: zakupów i zaopatrzenia, gospodarki materiałowej, zapasów, magazynowania, logistyki produkcji, dystrybucji, spedycji i transportu, kompleksowej obsługi klienta i zarządzania łańcuchem dostaw, analizy kosztów i controllingu logistyki. Poruszane zagadnienia umożliwią uczestnikom szkolenia:
• określenie zadań i celów stawianych przed logistyką,
• zdefiniowanie systemu logistycznego i procesów składowych,
• określenie uwarunkowań wpływających na sprawność procesów logistycznych,
• określenie organizacji i zintegrowanego zarządzania logistyką,
• kontrolę i koordynację działań logistycznych w przedsiębiorstwie,
• projektowanie założeń do wdrożenia zmian logistycznych,
• analizę i ocenę wariantów rozwiązań w zakresie działań logistycznych,
• określenie rodzaju kosztów i ich wpływu na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie z zakresu zarządzania procesami logistycznymi i zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie jest kierowane do:
• specjalistów logistyków i kierowników działów logistyki,
• menedżerów i kierowników operacyjnych,
• pracowników innych niż logistyka działów przedsiębiorstwa, których wynik działań zależy o koordynacji logistycznej – np. sprzedaży, produkcji,
• specjalistów i kierowników łańcuchów dostaw,
• specjalistów i kierowników poszczególnych obszarów logistyki przedsiębiorstwa - zajmujących się:
• zakupami i zaopatrzeniem,
• zapasami,
• logistyką produkcji i przepływem materiałów,
• magazynem i gospodarką magazynową oraz systemami składowania,
• transportem i spedycją,
• sprzedażą i dystrybucją,
• controllingiem operacyjnym w przedsiębiorstwie lub controllingiem logistyki

Program szkolenia:

Dzień I

1. Wprowadzenie do zarządzania procesami logistycznymi:
• procesy logistyczne w przedsiębiorstwie i łańcuchach dostaw,
• analiza i pomiar procesu logistycznego,
• cele procesu logistycznego,
• pomiar i analiza efektywności procesu,
• mapowanie procesu (trenning mapowania)
• koncepcja odchudzonego zarządzania procesami.

2. Uwarunkowania procesów logistycznych:
• określenie macierzy rynków dla produktów,
• analiza procesów głównych: zakupów i zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji
• analiza podprocesów: zarządzania zapasami, magazynowania, transportu
• analiza wymagań dla zasobów logistycznych. Definiowanie dysponowanych zasobów. Bilansowanie zadań logistycznych i obciążenia zasobów. Określenie wymaganego potencjału w łańcuchu dostaw.
• ustalenie krytycznych czynników sukcesu dla procesów logistycznych,
• integracja procesów w pełnym łańcuchu dostaw.

Dzień II

1. Projektowanie procesów logistycznych:
• analiza zakłóceń i wąskich gardeł, przestojów i kolejek w systemie procesów logistycznych – poszukiwanie zakłóceń i barku optymalizacji procesów,
• projektowanie i zarządzanie procesami głównymi: zakupów i zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji,
• projektowanie i zarządzanie podprocesami: zarządzania zapasami, gospodarki materiałowej, logistyki produkcji, magazynowania, transportu,
• analiza wartości procesu (value stream mapping) ,
• projektowanie przebiegów (marszrut) procesów logistycznych i wymaganych zasobów,
• definiowanie dysponowanych zasobów logistyki i bilansowanie różnic - określenie wymaganego potencjału obsługi przepływów w łańcuchu dostaw,
• kontrola efektywności procesów logistycznych i zwrotu inwestycji (ROI),
• doskonalenie i optymalizacja procesów logistycznych.

2. Wdrażanie procesów logistycznych:
• budowanie i zmiany struktur organizacyjnych zarządzania procesami logistycznymi,
• struktura organizacyjna i system informatyczny wspomagania zarządzania logistyką,
• organizacja zarządzania - kompetencje i obowiązki właściciela procesu. Procedury i instrukcje procesów,
• budowanie kompetencji procesowych w logistyce – tworzenie map kompetencji.

Dzień III

1. Controlling procesów logistycznych:
• definiowanie kluczowych i operacyjnych mierników dla logistyki,
• analiza, rachunek i kalkulacja kosztów procesów logistycznych,
• definiowanie audytu procesów logistycznych,
• pomiar efektywności procesów logistycznych, karty wyników SCOR-Card,
• system raportowania w logistyce.

2. Zarządzanie zmianami procesów logistycznych:
• definiowanie zmiany na podstawie potrzeb klienta, rynku i uwarunkowań w łańcuchu dostaw,
• analiza lokalizacji zmiany i określenie koncepcji zmian w procesach logistycznych,
• planowanie zmian i harmonogramowanie prac wdrożenia zmian,
• reinżynieria procesów logistycznych i metody wdrażania zmian.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1660 - PLN + VAT

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Szkolenie, kurs: Zarządzanie i mapowanie procesów logistycznych w przedsiębiorstwie