Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-i-optymalizacja-zapasow-zaopatrzeniowych-i-zapasow-wyrobow-gotowych-28593-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON
Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

Termin szkolenia
10-11 października 2019r., Poznań - Mercure Poznań Centrum****
25-26 listopada 2019r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
9-10 grudnia 2019r., Wrocław - IBIS STYLES***


Cele szkolenia
Zasadniczym celem szkolenia jest szczegółowa analiza zapasów w przedsiębiorstwie, określenie optymalnych ilości zapasów dostosowanych do potrzeb produkcyjnych i rynkowych, określenie zapasów maksymalnych, zapasów bezpieczeństwa, kosztów zamrożonych kapitałów oraz analiza i wykorzystanie różnych systemów zarządzania zapasami.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do pracowników wszystkich komórek organizacyjnych łańcucha logistycznego (szczególnie zakupów, zaopatrzenia, dystrybucji i planowania) uczestniczących w zarządzaniu zapasami (zarówno surowcowymi, jak i wyrobów gotowych).

Program szkolenia:

Dzień I

1. Czynniki kształtowania zapasów:
• czynniki wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące zapasy,
• przyczyny gromadzenia zapasów,
• podział zapasów,
• metody sterowania zapasami.

2. Popyt i jego wpływ na wielkość i strukturę zapasów:
• rodzaje popytu,
• cykl życia produktu,
• standardy obsługi klienta,
• poziom obsługi klienta,
• podział zapasów według kryteriów ważności,
• metody wyceny zapasów.

3. Kalkulacja czasu składania zamówień:
• cykl realizacji dostaw,
• problematyka nieterminowych dostaw,
• uwarunkowania niepełnych dostaw.

4. Planowanie potrzeb materiałowych:
• miejsce planowania potrzeb materiałowych w logistyce przedsiębiorstwa,
• metody planowania potrzeb materiałowych.

5. Analiza poziomów (wielkości) zapasów:
• czynniki wpływające na wielkość zapasów poszczególnych pozycji asortymentowych,
• wielkość zapasów bieżących,
• poziom zapasów bezpieczeństwa,
• wielkość zapasów bezpieczeństwa w odniesieniu do miejsc składowania,
• ocena punktu złożenia zamówienia (kiedy zamówić?),
• wpływ poziomu obsługi klienta na wielkość utrzymywanych zapasów.

6. Prognozowanie wielkości zapasów:
• cele i zadania prognozowania,
• metody wykorzystywane w prognozowaniu potrzeb wielkości zapasów,
• prognozowanie krótkoterminowe, średnio- i długoterminowe,
• prognozowanie sezonowe.

Dzień II

1. Koszty zapasów:
• koszty gromadzenia zapasów,
• koszty utrzymania zapasów,
• koszty zdarzeń nadzwyczajnych,
• utracone przychody.

2. Ekonomika dostaw:
• ekonomiczna wielkość zamówienia (EWD) optymalizacja dostaw dla poszczególnych pozycji zapasów (ile zamówić?),
• optymalizacja dostaw grup towarowych,
• inwestowanie w zapasy,
• wielkość zapasów maksymalnych,
• ekonomika dostaw przy zmiennej wielkości partii dostaw i zmianie cen zamawianych towarów.

3. Zagospodarowanie zapasów zalegających i nierotacyjnych:
• wielkość zapasów zalegających i nierotacyjnych,
• sposoby postępowania z zapasami zalegającymi i nierotacyjnymi.

4. Mierniki i wskaźniki zapasów:
• podział mierników i wskaźników wykorzystywanych w ocenie zapasów,
• wskaźniki rotacji zapasów magazynowych,
• możliwości i potrzeby oceny struktury i poziomów zapasów.

5. Analiza i ocena wariantów rozwiązań w zakresie gospodarowania zapasami:
• usprawnienie procesu przepływu zapasów,
• wdrożenie wariantów rozwiązań w zarządzaniu zapasami,
• analiza i ocena usprawnień.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1340 PLN + VAT

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Zarządzanie i optymalizacja zapasów zaopatrzeniowych i zapasów wyrobów gotowych