Szkolenie: ZARZĄDZANIE KOSZTAMI i BUDŻETOWANIE- WARSZTATY WSPIERAJĄCE PODEJMOWANIE DECYZJI FINANSOWYCH

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-kosztami-i-budzetowanie--warsztaty-wspierajace-podejmowanie-decyzji-finansowych-69139

Informacje o szkoleniu

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia

-zdobycie wiedzy z zakresu rachunku kosztów i budżetowania, która pozwoli na ocenę możliwości ich zastosowania w firmie oraz na przygotowanie jej do wdrożenia
-nabycie praktycznych umiejętności z zakresu podstaw rachunku kosztów stałych i zmiennych
-nabycie umiejętności doboru wskaźników do badania stopnia realizacji budżetów
-poznanie praktycznych rozwiązań związanych z wdrażaniem rachunku kosztów i budżetów do polskich firm
-poszerzenie wiedzy z rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów i budżetowania
-budowa arkuszy kalkulacyjnych usprawniających przygotowanie informacji zarządczych

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci szkolenia:
-kadra zarządzająca od najwyższego do operacyjnego szczebla
-pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie danych koniecznych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania

Program szkolenia:

1.KOSZTY W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

1.1. Zarządcze ujęcie kosztu
•pojęcie kosztu – nakładu – wydatku
•rola rachunku kosztów w decyzjach zarządczych
•rachunek kosztów istotnych dla podejmowania decyzji
•próg rentowności jedno i wieloasortymentowy
•próg rentowności płynności finansowej (cash breakeven point)
•margines bezpieczeństwa i dźwignia operacyjna
•analiza wrażliwości

1.2. Zarządzanie kosztami w firmie
•rachunek kalkulacyjny i rodzajowy w tradycyjnych rozwiązaniach rachunku kosztów
•wady tradycyjnego rachunku kosztów
•praktyczny przykład błędnych decyzji zarządczych na podstawie informacji księgowej
•warsztaty z zakresu rachunku kosztów pełnych i zmiennych
•praktyczny przykład optymalizacji decyzji kosztowych w obszarze produkcji i sprzedaży
•rachunek kosztów działań (Activity Based Costing)
•praktyczne zastosowanie metody ABC w przedsiębiorstwie
•czynniki uwzględniane w rachunku decyzyjnym w zakresie ustalania cen sprzedaży produktów
•ceny transferowe – zasady ustalania i przykład analizy

2.BUDŻETOWANIE

2.1.Budżet jako narzędzie zarządzania kosztami:
•funkcje budżetu w przedsiębiorstwie
•etapy procesu budżetowania
•harmonogram sporządzania budżetu
•częstotliwość sporządzania budżetów
•budżet przychodów i kosztów
•budżetowany rachunek zysków i strat, budżet środków pieniężnych
•praktyczny przykład budowy budżetów cząstkowych
•praktyczny przykład budowy budżetu głównego przedsiębiorstwa pro forma

2.2.Weryfikacja stopnia realizacji budżetu
•analiza odchyleń od budżetu jako podstawa oceny centrów
•rachunek marży pokrycia w centrach wynikowych
•wielosegmentowy rachunek kosztów w ocenie rentowności centrów
•praktyczny przykład monitoringu stopnia wykonania zadań w centrach
•propozycja mierników oceny centrów kosztów, przychodów, zysku i inwestycji

Prowadzone zajęcia będą miały charakter warsztatów szkoleniowych, z udziałem ćwiczeń komputerowych.

Informacje o prelegentach:

Trener

prof. dr hab. posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z controllingiem, Performance Management, modelowaniem i optymalizacją procesów biznesowych, wspieraniem procesów zarządzania informatycznymi narzędziami klasy Business Intelligence, rachunkowością zarządczą, budżetowaniem, zarządzaniem finansami, analizą finansową i procesami zarządzania strategicznego.

Atutem naszych szkoleń są wybitni, uznani trenerzy. Do każdego z tematów szkoleniowych wyznaczone zostały osoby z bogatym doświadczeniem i wysokimi kompetencjami, przede wszystkim praktycy.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1800 zł - netto

Cena zawiera:

- materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, lunch, - imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, - indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, - istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania dla uczestnika - ankieta oceniająca szkolenie - test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, pocztą.
Zgłoszenia znajdują się pod linkiem: http://www.orylion.pl/pliki-do-pobrania,10,48,65.html
Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej: http://www.orylion.pl
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ! ! !

Szkolenie, kurs: ZARZĄDZANIE KOSZTAMI i BUDŻETOWANIE- WARSZTATY WSPIERAJĄCE PODEJMOWANIE DECYZJI FINANSOWYCH