Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-kosztami-i-budzetowanie-59732-id512

Informacje o szkoleniu

 • ZARZĄDZANIE KOSZTAMI I BUDŻETOWANIE


  ID szkolenia: 59732
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  .
  .
  34-500 Zakopane
  Godziny zajęć (czas trwania):
  3 dni, 18h
 • Organizator szkolenia:

  EDU-SKILLS SZKOLENIA
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Nabyte umiejętności pracy w informatycznym systemie budżetowania i kontroli kosztów oraz planowania finansowego pomogą uczestnikom w rozwiązywaniu codziennych problemów zawodowych.

Szkolenie skierowane jest do:

-

Program szkolenia:

RACHUNEK KOSZTÓW W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCA I CONTROLLING W SYSTEMIE RACHUNKOWOŚCI
· podsystemy rachunkowości
· cele i zadania rachunkowości zarządczej i controllingu
· rachunek kosztów jako element systemu rachunkowości
· odpowiedzialność za rachunkowość

RACHUNEK KOSZTÓW PEŁNYCH I TRADYCYJNE SYSTEMY KALKULACJI KOSZTÓW
· rachunek kosztów według ustawy o rachunkowości
· alokacja kosztów pośrednich – podejście tradycyjne
· ograniczenia rachunku kosztów pełnych dla procesów decyzyjnych

STRUKTURA KOSZTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA – ZMIANY I ICH KONSEKWENCJE
· spadek udziału kosztów bezpośrednich
· wzrost kosztów pośrednich
· konsekwencje zmian w strukturze kosztów dla kalkulacji i podejmowania decyzji

RACHUNEK KOSZTÓW DZIAŁAŃ JAKO ALTERNATYWA DLA TRADYCYJNYCH METOD KALKULACJI KOSZTÓW
· geneza rachunku kosztów działań (ABC)
· podstawowe pojęcia
· klasyfikacja działań i procesów
· budowa modelu ABC – etap kosztorysowania procesów
· budowa modelu ABC – etap kosztorysowania produktów
· przydatność i możliwość wdrożenia modelu ABC
Studium przypadku: kalkulacja kosztu wytworzenia produktu według metod tradycyjnych i koncepcji ABC – analiza porównawcza


ZARZĄDZANIE KOSZTAMI DZIAŁAŃ
· wyodrębnianie działań kosztotwórczych
· identyfikacja działań powielanych
· działania dodające i nie dodające wartości, identyfikacja działań niepotrzebnych
· identyfikacja nadwyżek zasobów zaangażowanych nad potrzebnym
· zarządzanie rentownością produktu, klienta, obszaru, kanału dystrybucji, itd.
· zjawisko wypłukiwania zysku – „krzywa wieloryba”
Studium przypadku: wdrożenie modelu ABC w firmie handlowej


KOSZTY W DECYZJACH ZARZĄDCZYCH

ZARZĄDCZE PODEJŚCIE DO KOSZTÓW
· koszty istotne dla podejmowania decyzji
· koszty zapadłe (utopione)
· koszt utraconych korzyści
Studium przypadku: podejmowanie decyzji zarządczych w oparciu o informację kosztową


RACHUNEK KOSZTÓW ZMIENNYCH W PODEJMOWANIU DECYZJI
· koszty stałe i zmienne – klasyfikacja i metody wyodrębniania
· próg rentowności, próg płynności
· margines bezpieczeństwa
· analiza przychody – koszty – wynik finansowy
· struktura kosztów – dźwignia operacyjna
Studium przypadku: rozwiązywanie problemów decyzyjnych w oparciu o rachunek kosztów zmiennych


BUDŻETOWANIE

ISTOTA I ETAPY BUDŻETOWANIA - PODSTAWOWE RODZAJE BUDŻETÓW
· funkcje budżetu w przedsiębiorstwie
· metody budżetowania: budżetowanie odgórne i partycypacyjne, budżetowanie przyrostowe i budżetowanie od „zera”
· budżetowanie kroczące
· częstotliwość sporządzania budżetów, okresy budżetowe
· schemat i harmonogram sporządzania budżetu
· etapy procesu budżetowania

PLAN SPRZEDAŻY JAKO PODSTAWA BUDŻETU
· szczegółowość i kompleksowość budżetu sprzedaży
· planowanie sprzedaży a planowanie przychodów
· planowanie wpływów ze sprzedaży
Studium przypadku: ocena sposobu budżetowania sprzedaży konkretnego przedsiębiorstwaBUDŻETOWANIE (I ANALIZA ODCHYLEŃ BUDŻETOWYCH

PLANOWANIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI
· budżetowanie kosztów produkcji
· planowanie kosztów materiałów
· planowanie kosztów robocizny
· planowanie kosztów pośrednich produkcji
· budżetowanie kosztów zarządu
· budżetowanie kosztów sprzedaży
Ćwiczenie: tworzenie budżetu - planowanie kosztów


KONSTRUKCJA BUDŻETU FINANSOWEGO
· plan przepływów pieniężnych
· planowany rachunek wyników
· planowany bilans

ANALIZA ODCHYLEŃ REALIZACJI BUDŻETU
· uelastycznianie budżetu
· odchylenia przychodów
· odchylenia kosztów: materiałów, robocizny, pośrednich
· ośrodki odpowiedzialności za koszty, przychody i inwestycje
· czynniki kontrolowane i niekontrolowane – wpływ na ocenę realizacji budżetu
Ćwiczenie: analiza odchyleń od budżetu (porównanie danych o wykonaniu budżetu ze sporządzonym w ramach poprzednich ćwiczeń budżetem)

Informacje o prelegentach:

doświadczony wykłaadowca

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1860 pln netto

Cena zawiera:

– zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym o wysokim standardzie – pełne wyżywienie – od kolacji w dniu poprzedzającym szkolenie do obiadu ostatniego dnia szkolenia – udział w zajęciach – zestaw materiałów szkoleniowych – przerwy kawowe – udział w imprezach regionalnych – imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Rezerwacja pokoju 1osobowego za dodatkową opłatą 130 zł/doba+VAT Pobyt osoby towarzyszącej jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. Istnieje możliwość udziału w szkoleniu w opcji bez zakwaterowania i wyżywienia. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z biurem.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Wydarzenie: ZARZĄDZANIE KOSZTAMI I BUDŻETOWANIE