Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-kosztami-na-produkcji-56893-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON
Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.


Termin szkolenia
12-13 grudnia 2019r., Zakopane - Hotel Belvedere****


Opis i cele szkolenia
Zarządzanie kosztami procesów produkcyjnych jest podstawową umiejętnością wymaganą od współczesnych liderów procesów łańcucha dostaw. Umiejętność planowania i rozliczania budżetu procesu, kosztów stałych i zmiennych są kluczem do świadomego zarządzania i optymalizowania kosztów łańcucha dostaw.
Nowoczesne podejście controllingowe do prowadzenia rachunku kosztów działań (ABC activity-based costing) oraz zarządzania kosztami działań (activity-based management), powiązane ściśle ze strategią firmy zarządzaną w układzie BSC (Balanced Score Cards) oraz podejściem LEAN Manufacturing, stanowią kompleksowe efektywne podejście do zarządzania kosztami procesów, w przeciwieństwie do podejścia opartego o cięcie kosztów. Praktyka biznesowa dowodzi, że cięcie kosztów daje odwrotnie proporcjonalne, negatywne.

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznych umiejętności i wymaganej wiedzy do samodzielnego realizowania procesu:
• wyznaczania celów biznesowych, w tym kosztowych w układzie BSC,
• przygotowywania budżetu procesu,
• monitorowania kosztów procesów łańcucha dostaw,
• analizy danych z wykorzystaniem narzędzi statystycznych,
• definiowania wąskich gardeł oraz źródeł i miejsc generowania nieakceptowalnych kosztów,
• identyfikacji przyczyn strat,
• planowania i wdrażania działań doskonalących.
Realizowana podczas szkolenia gra procesowa pozwala przećwiczyć wszystkie elementy zarządzania kosztami na produkcji.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie kierowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za realizacje procesów produkcyjnych i nadzór nad ich kosztami. Szkolenie powinno być również przydatne dla planistów i właścicieli procesów nie tylko produkcyjnych.

Program szkolenia:

1. Podstawowe mierniki efektywności biznesowej przedsiębiorstwa.

2. Zasady zarządzania kosztami jakości.

3. Zasady kalkulacji i zarządzania kosztami działań ABC, ABM.

4. Zasady wyznaczania celów biznesowych z zastosowaniem BSC.

5. MUDA i wstęp do Lean Manufacturing.

6. Metody opisu i analizy procesów w tym VSM Value Stream Mapping.

7. Analiza procesów oraz ryzyk z zastosowaniem P-FMEA wraz z identyfikacją przyczyn generowania nadmiernych kosztów.

8. Wyznaczanie czasów realizacji procesu.

9. Metody eliminowanie braków i marnotrawstwa:
• Kanban,
• One Piece Flow,
• SMED,
• KAIZEN,
• OEE,
• Balansowanie linii.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1490 PLN + VAT

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Zarządzanie kosztami na produkcji