Szkolenie

Zarządzanie łańcuchem dostaw

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie: tworzenia strategii w obszarze łańcucha dostaw, analizy, standaryzowania i doskonalenia procesów w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzania przepływem materiałów, produktów i informacji w przedsiębiorstwie, analizy tzw. wąskich gardeł procesów – dzięki tym umiejętnościom uczestnicy będą mogli zwiększyć efektywność kosztową w obszarze łańcucha dostaw.
Zapoznanie się z nowoczesnymi metodami sterowania przepływem materiałów, produktów i informacji
w obszarze łańcucha dostaw: projektowaniem systemów „visual control”, wykorzystaniem metod prognozowania i planowania - JIT (Just-in-Time), Kanban MRP i MRPII, a także typowymi, kluczowymi wskaźnikami efektywności KPI (Key Performance Indicators) stosowanymi dla obszaru zarządzania łańcuchem dostaw (w ramach modelu SCOR – Supply Chain Operations Reference-Model) - celem tego modułu jest rzetelna ocena produktywności i efektywności firmy w obszarze SCM.
Wprowadzenie w nowoczesne metody planowania i harmonogramowania: metodę liniową, metodę harmonogramowania sieciowego CPM/PERT/TOC (oparte o metodę ścieżki krytycznej i łańcucha krytycznego) – wykorzystanie tych metod umożliwia precyzyjne dostosowanie poziomu obciążenia zasobów firmy (technicznych i osobowych), do wymagań wynikających z zamówień klientów i prognoz popytu dystrybuowanych dóbr.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie polecamy pracownikom Działów Zakupów odpowiedzialnym za negocjowanie umów z dostawcami. Warsztat jest skierowany dla wszystkich osób realizujących działania zakupowe zarówno w firmach jak i jednostkach administracji publicznej i samorządowej. Szkolenie jest narzędziem zwiększenie skuteczności takich grup zawodowych jak: Kupcy i zaopatrzeniowcy, Kierownicy działu zakupów, Pracownicy działu importu, Handlowcy, Przedstawiciele handlowi i Kierownicy zespołów sprzedażowych poznający taktyki kupców oraz wszystkich osób, które chciałyby usprawnić i obniżyć koszty pozyskiwania zasobów dla firmy.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do zarządzania łańcuchem dostaw SCM.

 • SCM a logistyka,
 • Główne elementy modelu SCOR - Supply Chain Operations Reference-Model,
 • SCM, jako czynnik przewagi konkurencyjnej.

2. Zakupy i dystrybucja fizyczna.

 • Nowoczesne Zakupy – organizacja, kompetencje, mierniki efektywności
 • Architektura dostaw i partnerstwa strategiczne w obszarze zakupów,
 • Konfiguracja łańcucha dostaw, kontrola zapasów,
 • Architektura przepływu materiałów, produktów i informacji w obszarze SCM,
 • Fizyczne składniki łańcucha dostaw.

3. Zarządzanie popytem i prognozowanie.

 • Ewaluacja systemów zarządzania (diagramy przepływowe, mapy strumienia wartości),
 • Modelowanie procesów (parametryzacja i standaryzacja procesów),
 • Prognozowanie (analiza potrzeb klientów, analiza wahań popytu).
 • Techniki prognozowania: analiza serii czasowych, analiza prostych średnich, analiza średnich ważonych, wygładzanie eksponencjalne.

4. Planowanie zdolności produkcyjnych z wykorzystaniem modelu MRPII.

 • Przepływy informacyjne zgodnie ze zintegrowanym modelem planowania MRPII
 • Systemy planowania i harmonogramowania, systemy harmonogramowania oparte o tzw. „Master Schedule” – tj. hierarchię harmonogramów,
 • Identyfikowanie procesów produkcyjnych i ścieżek produkcyjnych (routing)
 • Identyfikowanie procesów pomocniczych mających wpływ na planowanie produkcji,
 • Budowanie diagramów przepływowych dla procesów produkcyjnych w celu określenie głównych zależności istotnych dla planowania produkcji,
 • Analiza przypadków.

5. Planowanie potrzeb materiałowych MRP.

 • BOM - drzewo materiałowe dla indeksu,
 • Normowanie zużycia materiałów – wpływ na planowanie MRP,
 • Zarządzanie magazynem – wpływ na planowanie MRP.

6. Sterowanie i kontrola przepływu w obszarze produkcji.

 • Czas cyklu realizacji zlecenia produkcyjnego
 • Standardy operacji produkcyjnych – podstawowy składnik harmonogramu (arkusze pracy standardowej, określenie czasów operacji)
 • Metoda wizualnego sterowania i kontroli produkcji – „visual factory”,
 • Wyrównywanie obciążeń komórek produkcyjnych – optymalizacja wydajności procesów produkcyjnych, poprawa efektywności kosztowej,
 • Sterowanie procesami towarzyszącymi: metoda redukcji czasu przezbrojenia – SMED,
 • Sterowanie procesami towarzyszącymi – metoda w pełni produktywnego utrzymania ruchu TPM, obliczanie współczynnika średniej efektywności maszyn OEE, średniej efektywności zakładu OPE.

7. Zagregowane zarządzanie zapasami.

 • Podstawy zarządzania zapasami: (typy zapasów, techniki obliczania wielkości dostawy, techniki określania poziomu zapasu bezpieczeństwa, ocena poziomu zapasu, polityka zapasu, efektywność zapasu),
 • Mierniki efektywności w obszarze zarządzania zapasami

8. Zarządzanie zapasami dla indeksu.

 • Model EOQ – Ekonomicznej Wielkości Dostawy,
 • ROP – punkt odnowienia zapasu,
 • Klasyfikacja zapasów metodą ABC.

9. Zarządzanie łańcuchem dostaw z wykorzystaniem zasad Lean/JIT oraz Theory of Constraints.

 • Analiza 7 Wastes, standaryzacja i Kaizen,
 • One-piece-flow i Kanban,
 • Identyfikacja tzw. „wąskich gardeł” wydajności w przedsiębiorstwie,
 • Technika DBR (drum-buffer-rope) sterowania przepływem w systemach z wąskim gardłem,
 • Kolejkowanie zleceń – zasady priorytetyzacji.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat

Trener SGP

Gdzie i kiedy

Częstochowa 17 - 18 listopada 2021
brak danych

Częstochowa

woj. śląskie

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
1290 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem
 • Rozwiń
Dostępne zniżki:
 • 7.75% przy zgłoszeniu min. 2 osób
Zapisz się

Organizator

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
42-202 Częstochowa
Legionów 90/100
woj. śląskie
Nasze szkolenia dają możliwość wdrożenia w praktyce omawianych rozwiązań.Szkolenia prowadzą Trenerzy z ogromnym doświadczeniem, dzięki którym Państwa pracownicy staną się kluczowym czynnikiem w osiąganiu celów organizacji. Jakość i zadowolenie uczest...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
42-202 Częstochowa Legionów 90/100
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!