Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-lancuchem-dostaw-73957-id1217

Informacje o szkoleniu

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie: tworzenia strategii w obszarze łańcucha dostaw, analizy, standaryzowania i doskonalenia procesów w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzania przepływem materiałów, produktów i informacji w przedsiębiorstwie, analizy tzw. wąskich gardeł procesów – dzięki tym umiejętnościom uczestnicy będą mogli zwiększyć efektywność kosztową w obszarze łańcucha dostaw.
Zapoznanie się z nowoczesnymi metodami sterowania przepływem materiałów, produktów i informacji
w obszarze łańcucha dostaw: projektowaniem systemów „visual control”, wykorzystaniem metod prognozowania i planowania - JIT (Just-in-Time), Kanban MRP i MRPII, a także typowymi, kluczowymi wskaźnikami efektywności KPI (Key Performance Indicators) stosowanymi dla obszaru zarządzania łańcuchem dostaw (w ramach modelu SCOR – Supply Chain Operations Reference-Model) - celem tego modułu jest rzetelna ocena produktywności i efektywności firmy w obszarze SCM.
Wprowadzenie w nowoczesne metody planowania i harmonogramowania: metodę liniową, metodę harmonogramowania sieciowego CPM/PERT/TOC (oparte o metodę ścieżki krytycznej i łańcucha krytycznego) – wykorzystanie tych metod umożliwia precyzyjne dostosowanie poziomu obciążenia zasobów firmy (technicznych i osobowych), do wymagań wynikających z zamówień klientów i prognoz popytu dystrybuowanych dóbr.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie polecamy pracownikom Działów Zakupów odpowiedzialnym za negocjowanie umów z dostawcami. Warsztat jest skierowany dla wszystkich osób realizujących działania zakupowe zarówno w firmach jak i jednostkach administracji publicznej
i samorządowej. Szkolenie jest narzędziem zwiększenie skuteczności takich grup zawodowych jak: Kupcy i zaopatrzeniowcy, Kierownicy działu zakupów, Pracownicy działu importu, Handlowcy, Przedstawiciele handlowi i Kierownicy zespołów sprzedażowych poznający taktyki kupców oraz wszystkich osób, które chciałyby usprawnić i obniżyć koszty pozyskiwania zasobów dla firmy.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do zarządzania łańcuchem dostaw SCM.
• SCM a logistyka,
• Główne elementy modelu SCOR - Supply Chain Operations Reference-Model,
• SCM, jako czynnik przewagi konkurencyjnej.
2. Zakupy i dystrybucja fizyczna.
• Nowoczesne Zakupy –organizacja, kompetencje, mierniki efektywności
• Architektura dostaw i partnerstwa strategiczne w obszarze zakupów,
• Konfiguracja łańcucha dostaw, kontrola zapasów,
• Architektura przepływu materiałów, produktów i informacji w obszarze SCM,
• Fizyczne składniki łańcucha dostaw.
3. Zarządzanie popytem i prognozowanie.
• Ewaluacja systemów zarządzania (diagramy przepływowe, mapy strumienia wartości),
• Modelowanie procesów (parametryzacja i standaryzacja procesów),
• Prognozowanie (analiza potrzeb klientów, analiza wahań popytu).
• Techniki prognozowania: analiza serii czasowych, analiza prostych średnich, analiza średnich ważonych, wygładzanie eksponencjalne.

 

4. Planowanie zdolności produkcyjnych z wykorzystaniem modelu MRPII.
• Przepływy informacyjne zgodnie ze zintegrowanym modelem planowania MRPII
• Systemy planowania i harmonogramowania, systemy harmonogramowania oparte o tzw. „Master Schedule” – tj. hierarchię harmonogramów,
• Identyfikowanie procesów produkcyjnych i ścieżek produkcyjnych (routing)
• Identyfikowanie procesów pomocniczych mających wpływ na planowanie produkcji,
• Budowanie diagramów przepływowych dla procesów produkcyjnych w celu określenie głównych zależności istotnych dla planowania produkcji,
• Analiza przypadków.
5. Planowanie potrzeb materiałowych MRP.
• BOM - drzewo materiałowe dla indeksu,
• Normowanie zużycia materiałów – wpływ na planowanie MRP,
• Zarządzanie magazynem – wpływ na planowanie MRP.
6.  Sterowanie i kontrola przepływu w obszarze produkcji.
• Czas cyklu realizacji zlecenia produkcyjnego
• Standardy operacji produkcyjnych – podstawowy składnik harmonogramu (arkusze pracy standardowej, określenie czasów operacji)
• Metoda wizualnego sterowania i kontroli produkcji – „visual factory”,
• Wyrównywanie obciążeń komórek produkcyjnych – optymalizacja wydajności procesów produkcyjnych, poprawa efektywności kosztowej,
• Sterowanie procesami towarzyszącymi: metoda redukcji czasu przezbrojenia – SMED,
• Sterowanie procesami towarzyszącymi – metoda w pełni produktywnego utrzymania ruchu TPM, obliczanie współczynnika średniej efektywności maszyn OEE, średniej efektywności zakładu OPE.
7. Zagregowane zarządzanie zapasami.
• Podstawy zarządzania zapasami: (typy zapasów, techniki obliczania wielkości dostawy, techniki określania poziomu zapasu bezpieczeństwa, ocena poziomu zapasu, polityka zapasu, efektywność zapasu),
• Mierniki efektywności w obszarze zarządzania zapasami
8. Zarządzanie zapasami dla indeksu.
• Model EOQ – Ekonomicznej Wielkości Dostawy,
• ROP – punkt odnowienia zapasu,
• Klasyfikacja zapasów metodą ABC.
9. Zarządzanie łańcuchem dostaw z wykorzystaniem zasad Lean/JIT oraz Theory of Constraints.
• Analiza 7 Wastes, standaryzacja i Kaizen,
• One-piece-flow i Kanban,
• Identyfikacja tzw. „wąskich gardeł” wydajności w przedsiębiorstwie,
• Technika DBR (drum-buffer-rope) sterowania przepływem w systemach z wąskim gardłem,
• Kolejkowanie zleceń – zasady priorytetyzacji.

Informacje o prelegentach:

Trener SGP

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1290 zł + 23% VAT za osobę
  • 1190 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu powyżej 2 osób

Cena zawiera:

proces szkolenia, sala szkoleniowa, materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem, wszelkie koszty związane z trenerem, imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe, obiad, poszkoleniowe konsultacje z trenerem.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Zarządzanie łańcuchem dostaw