ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW W PRZEDSIĘBIORSTWIE

O szkoleniu

Promocja cenowa! (*)
5 % rabat przy zgłoszeniu 1 osoby (1796,00 zł netto + VAT)
7 % rabat przy zgłoszeniu 2 osób (1758,00 zł netto + VAT)
Promocja obowiązuje przy zgłoszeniu do 28.10.2013 r.

Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw oraz poprzez dostosowane ćwiczenia i case studies przekazanie umiejętności jak zastosować zdobytą wiedzę w praktyce.
Korzyści:
Uczestnicy po zakończeniu szkolenia będą poprawnie identyfikować składniki łańcucha dostaw, mierzyć je i precyzyjnie opisywać. Poznają strategie planowania i ich wpływ na organizacje łańcucha dostaw. Poznają zależności budowania zapasów w tradycyjnej gospodarce zapasami i zapasów utrzymywanych w łańcuchu dostaw. W części dotyczącej przepływu informacji zostaną zapoznani ze standardami ułatwiającymi wymianę danych pomiędzy przedsiębiorstwami - uczestnikami łańcucha dostaw. Poznają znaczenie i sposób organizacji sieci transportowych i węzłów tych sieci tworzących system umożliwiający funkcjonowanie łańcucha dostaw. W analizie uzbrojenia procesów - składowych łańcucha dostaw poznają sposoby wyliczania optymalnego wyposażenia w środki techniczne. Jedną z najważniejszych korzyści jest poznanie przez Uczestników aspektów kosztowych związanych z funkcjonowaniem łańcucha dostaw.
Wiedza przekazywana będzie w formie interaktywnych wykładów, ćwiczeń i analiz przykładowych danych.
Kto powinien wziąć udział?
właścicieli firm, kierowników i pracowników działu zakupów, marketingu, magazynów, logistyki oraz osób odpowiedzialnych za kontrolę wewnętrzną i reorganizacje pionu zakupów, logistyki i sprzedaży.

Program szkolenia

1. Podstawowe pojęcia w łańcuchu dostaw.
2. Warunki otoczenia przedsiębiorstwa i ich wpływ na tworzenie łańcuchów dostaw.
a. Procesy wewnętrzne i zewnętrzne przedsiębiorstwa ich połączenia i zależności w łańcuchu dostaw.
metody badania procesów
analiza istniejących procesów
usprawnianie procesów
suboptymalizacja - zagrożenie dla łańcucha dostaw
b. Odpowiedzialność organizacji i komórek w łańcuchu dostaw
formy współpracy przedsiębiorstw
łańcuch dostaw a konflikty interesów jego uczestników
bezpieczeństwo informacji uczestników łańcucha dostaw
3. Planowanie w łańcuchu dostaw
a. Push i Pull w łańcuchu dostaw
b. DRP , MRP i SOP - optymalizacja strategii planowania
c. poziom obsługi klienta
d. metody oceny jakości prognozowania i planowania
4. Zapasy w łańcuchu dostaw
a. tradycyjna koncepcja gospodarki zapasami
b. zapas w łańcuchu dostaw - korzyści i zagrożenia
c. zapas bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw
5. Informacja w łańcuchu dostaw
a. zarządzanie źródłami informacji
b. standaryzacja przekazu
c. informatyzacja a przepływy informacyjne
d. przegląd systemów IT wspierających zarządzanie łańcuchem dostaw
6. Sieć transportowa - znaczenie w łańcuchu dostaw
a. strategia sieci transportowych
b. koordynacja i zarządzanie transportem
7. Magazyny i ich rola w łańcuchu dostaw
a. centra dystrybucyjne
b. centra konsolidacyjne
c. magazyny pośrednie
8. Uzbrojenie procesów łańcucha dostaw
a. optymalizacja wykorzystania urządzeń transportowych
b. obliczanie optymalnego poziomu automatyzacji i mechanizacji procesów w łańcuchu dostaw
c. Total Cost Ownership - przykład analizy
9. Efekty finansowe łańcucha dostaw
a. przykład analizy Activities Base Costing
b. pomiar efektywności łańcucha dostaw
10. Tworzenie i rozwój łańcucha dostaw
a. planowanie wdrożenia lub zmiany
b. identyfikacja zagrożeń
c. gromadzenie informacji
d. określanie zasobów
e. budowa harmonogramu
f. realizacja
g. nadzór nad przebiegiem wdrożenia
h. ocena osiągniętych wyników

Czas trwania

21 godzin

Prelegenci

Ekspert z zakresu logistyki i produkcji, doradca biznesowy, wykładowca na Wyższej Uczelni. Posiada europejski certyfikat Logistics Senior Level. Praktyk - od 12 lat właściciel firmy produkcyjnej. Swoje doświadczenie zdobywał pracując na stanowiskach menadżerskich działów logistycznych oraz planowania i przygotowania produkcji w dużych firmach. Aktualnie bierze udział w licznych projektach logistycznych tj audyty magazynów, analizy przepływów i projekty magazynów, wykonuje projekty technologiczno-organizacyjne planowania i realizacji produkcji oraz inne mające na celu wdrożenie lub optymalizacje nowoczesnych technik logistycznych w przedsiębiorstwach. Prowadzi szkolenia otwarte i projekty szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorstw różnej wielkości i branż.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Hotel WERSAL****

34-500 Zakopane

Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Hotel WERSAL****

34-500 Zakopane

Kazimierza Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Hotel WERSAL*****

34-500 Zakopane

Kazimierza Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Hotel WERSAL***

Zakopane

xxx

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
z
1 890
Cena zawiera:
  • Pobyt: od 27.11.2013 r. (kolacja) do 30.11.2013 r.(obiad) zakwaterowanie w pokojach 2-os. do pok. 1-os. dopłata 300 zł + VAT (ograniczona ilość) pełne wyżywienie materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną w karczmie góralskiej bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny i jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu na równorzędny standardem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!