Szkolenie

Zarządzanie logistyczne w zakresie zbiórki i transportu odpadów komunalnych

O szkoleniu

Jednym z fundamentalnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem skupisk ludzkich, stwarzających szereg uciążliwości i zagrożeń, jest racjonalne gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dlatego obszar ten stanowi przedmiot zainteresowania wielu specjalistów, wśród których oprócz ekologów, ekonomistów, inżynierów znajdujemy również specjalistów z zakresu szeroko rozumianej logistyki. Racjonalna gospodarka odpadami komunalnymi polega nie tylko na teoretycznym zaprojektowaniu przepływów strumieni odpadów, lecz również na optymalizowaniu elementów projektowanych procesów logistycznym.
Kto powinien wziąć udział?
adresatami szkolenia są pracownicy urzędów miejskich i gminnych odpowiedzialni za gospodarkę odpadami oraz ochronę środowiska a także właściciele, osoby funkcyjne i pracownicy przedsiębiorstw komunalnych. Szkolenie adresowane jest również dla osób zamierzających w przyszłości prowadzić firmę o tym profilu działania.

Program szkolenia

Dzień 1Moduł 1· Ekologistyka. Cyrkulacja dóbr w gospodarce.

· Odpady a aktywność zawodowa człowieka. Odpady i ich charakterystyka (podstawowe pojęcia).

Moduł 2

· Aktualne i przyszłościowe rozwiązania prawne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

· Europejska wizja zagospodarowania odpadów komunalnych w ramach zintegrowanej gospodarki odpadami (film szkoleniowy).

Moduł 3

· Rola samorządu terytorialnego w polskim systemie zintegrowanej gospodarki odpadami.

· Przesłanki tworzenia zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Moduł 4

· Istniejące systemy zbierania odpadów komunalnych. .

· Istniejące systemy transportu i składowania odpadów (optymalizacji tras).Dzień 2

Moduł 5

· Aspekty ekonomiczne i praktyczne procesów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Powtórne wykorzystanie odpadów. Projektowanie zorientowane na recykling.

· Zbiorcze Gminne Punkty Selektywnego Gromadzenia Odpadów - koncepcja.Moduł 6
· Gminny Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych – koncepcja (film szkoleniowy).

· Światowe trendy w zakresie gromadzenia i transportu odpadów komunalnych. Realizacja założonych celów i kierunków działania.

Moduł 7
· Logistyczna gra decyzyjna „Czysta gmina”

Moduł 8
· Prognozy zmian w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz realizacja założonych celów i kierunków działania.

Podsumowanie szkolenia.

Czas trwania

10-17
9-16

Prelegenci

Cytat
trener Effect Group

Gdzie i kiedy

Warszawa 15 - 16 września 2011
hotel

Warszawa

Belwederska

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
+23% vat
900 PLN
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa
Erazma Ciołka 16
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

formularz zgłoszeniowy
faktura po szkoleniu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa Erazma Ciołka 16
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!