Zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw.

O szkoleniu

W procesie planowania logistycznego i przepływu materiałów w pełnym łańcuchu dostaw, należy powiązać wiele obszarów planowania składających się na uporządkowane decyzje zaopatrzenia, wytworzenia produktów i ich dystrybucji na docelowy rynek oraz podporządkować decyzje planistyczne celom obsługi klienta, wielkości sprzedaży i zysku. Prezentowany w trakcie szkolenia warsztat narzędziowy zarządzania logistyką i operacjami w łańcuchu dostaw w poszczególnych obszarach planowania przepływu materiałów – zakupów i zaopatrzenia, zapasów, magazynowania, produkcji, transportu i spedycji, dystrybucji i obsługi sprzedaży – obejmuje metody planowania i organizacji pracy, procedury i zasady podejmowania decyzji, zależności obliczeniowe, narzędzia i systemy informatyczne. Omawiane są przypadki wielu obszarów działań logistycznych różnych sektorów gospodarki, rozwiązania organizacyjne, wykonywane są przykłady obliczeń oraz wiele ćwiczeń rachunkowych.
Kto powinien wziąć udział?

- kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla w pionie logistyki lub w pionie operacyjnym,
- specjalistów, planistów i analityków łańcuchów i sieci dostaw,
- kierowników, specjalistów i planistów poszczególnych obszarów operacyjnych przedsiębiorstwa:
- zakupy i zaopatrzenie,
- gospodarka materiałowa i zapasy,
- planowanie produkcji i przepływów materiałów,
- magazyn i gospodarka magazynowa,
- transport i spedycja,
- sprzedaż i dystrybucja,
- controlling operacyjny, controlling logistyki, optymalizacja i efektywność procesów.

Program szkolenia

LOGISTYKA I ŁAŃCUCHY DOSTAW PRZEDSIĘBIORSTWA.

 • Zakres zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw.
 • Systemowe powiązanie procesów logistycznych w łańcuchu dostaw.
 • Integracja przepływów produktowych, informacyjnych i finansowych.
 • Koordynacja logistyczna współpracy w łańcuchu dostaw.
 • Procesy logistyczne w łańcuchu dostaw.
 • Standardy, systemy automatycznej identyfikacji, systemy klasy ERP, SCM, APS/APO, portale internetowe, katalogi elektroniczne, Elektroniczna wymiana danych – EDI w łańcuchu dostaw.
 • Wpływ zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw na osiąganie przewagi konkurencyjnej i tworzenia wartości dla klienta.
 • Wpływ zarządzanie logistyką na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ PRZEDSIĘBIORSTWA.


  A. Zintegrowane zarządzanie procesami i systemem logistycznym przedsiębiorstwa.

 • Czas dostarczania, czas realizacji zamówienia i czas reakcji.
 • Konkurencja czasem, kompresja czasu.
 • Czynniki wpływu na czas realizacji zamówienia.
 • Cykl planowania, cele biznesowe, cele logistyczne.
 • Tworzenie planów i harmonogramów działań łańcuchów dostaw.
 • Bilansowanie zadań i obciążenia zasobów.
 • Operator logistyczny w łańcuchu dostaw (outsourcing) - third party i fourth party logistics.
 • Analiza wyników operacyjnych działania łańcucha – wydajność planowana i rzeczywista, sprawność, poziom wykorzystania zasobów logistycznych.
 • Analiza niezawodności działania łańcucha dostaw i jej ocena parametryczna.
 • Ocena wskaźnikowa podsystemów logistyki w łańcuchu dostaw.

  B. Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem.

 • Proces zaopatrzenia przedsiębiorstwa.
 • Sposoby zaopatrzenia (single sourcing, multiple sourcing).
 • Struktura organizacyjna, zakres obowiązków i odpowiedzialności, uwarunkowania zarządzania zaopatrzeniem.
 • Indeks materiałowy i kartoteka materiałowa.
 • Gospodarka materiałowa i cykl zaopatrzenia przedsiębiorstwa.
 • Proces ofertowania, analiza danych dostawcy i metody oceny, kryteria selekcji i oceny konkurencyjności dostawców.
 • Analiza ABC i XYZ w zarządzaniu bezpieczeństwem materiałowym.
 • Planowanie i prognozowanie potrzeb materiałowych, specyfikacja materiałowa.
 • Negocjacje zakupowe, procedury kwalifikacji i okresowej oceny dostawców.
 • Kontrakt zaopatrzeniowy.

  C. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie.

 • Analiza potrzeb/zużycia. Histogram zużycia i analiza parametrów potrzeb gospodarczych – średnia, odchylenie standardowe, poziom obsługi, czas realizacji zamówienia, trend i sezonowość zużycia.
 • AnalizaMetody i systemy zamawiania. Zapas rotujący i bezpieczeństwa.
 • AnalizaEkonomiczna wielkość i częstość zamawiania.
 • AnalizaWielkość zamówienia dla stabilnych i zmiennych potrzeb.
 • AnalizaAnaliza kosztów uzupełnienia i utrzymania zapasów.
 • AnalizaAnaliza pokrycia i stała pokrycia.
 • AnalizaAnaliza sieciowa i rozmieszczenie zapasów.
 • AnalizaPomiar wyników zarządzania zapasami.

  D. Zarządzanie magazynem i gospodarka materiałową

 • Podatność magazynowa ładunku, infrastruktura magazynowa i plany jej rozmieszczenia
 • Organizacja magazynu i charakterystyka stref magazynowych.
 • Organizacja pracy w magazynie i charakterystyka procesów i operacji magazynowych w strefach: przyjęcia i składowania, kompletacji i wydania z magazynu.
 • System informacyjny magazynu. Dokumenty i ewidencja obrotu magazynowego. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie magazynem klasy WMS.
 • Wymiarowanie i projektowanie magazynu.
 • Koszty w gospodarce magazynowej. Analiza wskaźnikowa operacyjna i ekonomiczna systemu magazynowego.

  E. Zarządzanie produkcją i przepływem materiałów.

 • Otoczenie zarządzania przepływem materiałów w przedsiębiorstwie na poziomie strategicznym, taktycznym i operatywnym.
 • Plan sprzedaży i produkcji (Plan S&OP). Relacje planowania produkcji z planowaniem zasobów i potencjału przedsiębiorstwa.
 • Główny harmonogram produkcji (MPS). Metody opracowania harmonogramu produkcji. Powiązania informacyjne z zarządzaniem popytem w przedsiębiorstwie i planowaniem dystrybucji. Plan spływu wyrobów gotowych. Planowanie partii produkcyjnej.
 • Planowanie potrzeb materiałowych. Marszruta produkcyjna i struktura wyrobu – rachunek materiałowy.
 • Sterowanie przepływem produkcji. Normatywy produkcyjne. Zasady priorytetów w sterowaniu produkcją. Dokumenty produkcyjne.
 • Zarządzanie potencjałem produkcyjnym, planowanie obciążenia maszyn i urządzeń, planowanie procesów obsługowych.

  F. Zarządzanie dystrybucją i transportem.

 • Planowanie kanałów dystrybucji na rynek, racjonalizacja metod dystrybucji i poziomu obsługi klienta.
 • Analiza potrzeb pokrycia dostaw, planowanie lokalizacji zapasów w dystrybucji.
 • Koordynacja współpracy ze sprzedażą i produkcją.
 • Planowanie potrzeb i zasobów dystrybucji (DRP I, DRP II),
 • Analiza potrzeb przewozowych, planowanie dostaw,
 • Planowanie floty transportowej, outsourcing w transporcie.
 • Metody planowania tras, ładunku i środka transportu.
 • Harmonogramowanie w transporcie, planowanie wykorzystania.
 • Analiza kosztów i wyników dystrybucji, analiza wskaźnikowa, raportowanie.

ANALIZA WYNIKÓW ZARZĄDZANIA LOGISTYKĄ W ŁAŃCUCHU DOSTAW ANALIZA KOSZTÓW LOGISTYKI PRZEDSIĘBIORSTWA.

 • Logistyka i łańcuch dostaw - centrum kosztów czy centrum zysków.
 • Controlling logistyki i system mierników logistycznych.
 • Wpływ logistyki i procesów łańcucha dostaw na wyniki przedsiębiorstwa.


 

Czas trwania

10.00-17.00 I dnia, 9.00-16.00 II dnia.

Prelegenci

Ekspert w dziedzinie zarządzania operacyjnego przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, controllingu i zarządzania kosztami oraz analizy i poprawy efektywności procesów przedsiębiorstw. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w specjalności: logistyka, controlling, zarządzanie operacyjne. Wiedzę i 20-letnie doświadczenie wykorzystuje jako doradca zarządów przedsiębiorstw oraz kierownik projektów konsultingowych i badawczo-rozwojowych w kraju i za granicą. W ramach pełnionych funkcji kieruje projektami dla przedsiębiorstw w kraju i za granicą w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, logistyki i controllingu. Jest wieloletnim wykładowcą licznych uczelni wyższych w Polsce w zakresie studiów MBA i podyplomowych. Autor 90 publikacji z zakresu controllingu, zarządzania operacyjnego i logistyki. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów, Supply Chain Council i Polskiego Towarzystwa Logistycznego.

Gdzie i kiedy

Warszawa 10-11 grudzień 2020
Hotel Ibis Stare Miasto

00-209 Warszawa

ul. Muranowska 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Katowice 19-20 listopad 2020
Hotel Park Inn by Radisson Katowice

40-147 Katowice

ul. Bytkowska 1a

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 21-22 wrzesień 2020
Hotel Ibis Stare Miasto

00-209 Warszawa

ul. Muranowska 2

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna szkolenia stacjonarnego
1 590
Cena zawiera:
 • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Zapisz się
Cena 2
zł + 23% VAT za osobę- cena szkolenia stacjonarnego po okresie promocji
1 790
Cena zawiera:
 • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia przy pomocy formularza online dostępnego powyżej.

W celu skorzystania z ceny promocyjnej prosimy o przesłanie formularza.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!