Szkolenie

Zarządzanie magazynem i zapasami z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych – systemy klasy WMS

O szkoleniu

Warsztat połączony z wykładem.
Dlaczego warto wziąć udział?

Cel szkolenia

 • Zapoznanie Uczestników z nowoczesnym rozumieniem funkcji magazynowania i tworzenia zapasów w organizacjach, 
 • Stworzenie przez uczestników podstaw zarządzania efektywnością w obszarze magazynowania i zapasów (wybór wskaźników efektywności dla własnej organizacji),
 • Wdrożenie Uczestników do wykorzystania metod i technik umożliwiających optymalizację kosztów magazynowania.

Korzyści szkolenia

 • Poprawa jakości planowania w obszarze Magazynu i Zapasów, 
 • Poprawa efektywności kosztowej (w obszarze Magazynu i Zapasów),
 • Skrócenie cyklów realizacji zleceń i dostaw,
 • Wypracowanie rozwiązań umożliwiających ciągły wzrost efektywności Magazynu poprzez doskonalenie głównych procesów.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli, zarządów, kierownictw firm. Szczególnie polecamy je pracownikom magazynów, działów logistycznych, zaopatrzeniowych, handlowych, produkcyjnych oraz osób związanych z zagadnieniami gospodarki magazynowej. 

Program szkolenia

A. Organizacja magazynu, przepływu ładunku, gospodarka magazynowa:

1. Charakterystyka procesów i operacji magazynowych:

 • przyjęcia,
 • składowania,
 • kompletacji,
 • wydania.

2. Zadania pracowników i zakres obowiązków/odpowiedzialności.

3. Kontrola procesów magazynowych i przepływu ładunku.

4. Kontrola zapasów magazynowych.

 • inwentaryzacja w magazynie – ciągła i okresowa,
 • etapy i czynności procesu inwentaryzacji,
 • organizacja inwentaryzacji,
 • dokumenty inwentaryzacyjne,
 • spis z natury,
 • zadania magazynu w zakresie inwentaryzacji

5. Dokumenty magazynowe:

 • obrotu magazynowego – przyjęcia, wydania, przesunięć magazynowych,
 • planowania pracy magazynu w strefach magazynowych,
 • organizacji magazynu – instrukcja magazynowania i regulamin organizacyjny.

6. Infrastruktura, wyposażenie i sprzęt magazynowy.

7. Controlling i analiza kosztów gospodarki magazynowej.

B. Systemy informatyczne zarządzania magazynem klasy WMS.

1. Charakterystyka modułów funkcjonalnych WMS:

 • mapy magazynu,
 • zlecenia magazynowe i stany w lokalizacjach,
 • zlecenia inwentaryzacyjne,
 • lokalizacje dynamiczne,
 • generatory marszrut,
 • monitor magazynu,
 • obsługa zleceń (z wykorzystaniem technologii 2D i RFID).

2. Kontrola procesów magazynowych i przepływu materiałów z wykorzystaniem WMS.

3. Zarządzanie zapasami w systemach klasy WMS.

4. Typowe składniki analityczne systemów klasy WMS.

C. Zarządzanie zapasami:

1. Polityka utrzymania zapasów w przedsiębiorstwie.

2. Rodzaje, potrzeby i funkcje zapasów.

3. Klasyfikacja przepływów materiałów/towarów:

 • klasyfikacja wartości i rotacji zapasów metodą ABC. Alokacja zapasów w magazynie metodą ABC,
 • klasyfikacja regularności zużycia (wydań magazynowych) metodą XYZ.

4.    Analiza kosztów utrzymania i odtwarzania zapasów.

5.    Zarządzanie zapasami (w tym sterowanie push i pull):

 • parametry operacyjne sterowania zapasami i realizacji dostaw,
 • planowanie wg potrzeb produkcji – MRP,
 • zapas cykliczny i zapas bezpieczeństwa, ROP – punkt uzupełnienia zapasu
 • metody sterowania zapasami – planowanie wielkości zamówienia i częstotliwość dostaw,
 • przegląd ciągły i okresowy zapasów.

6. Controlling zarządzania zapasami.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Czas trwania

12 godzin dydaktycznych

Prelegenci

Cytat

R. G - Jest wieloletnim praktykiem Lean Manufacturing, Kaizen, zarządzania projektami, logistyką, zmianą i przedsiębiorstwem oraz prowadzi szkolenia z tych dziedzin. Przez wiele lat był związany z branżą produkcji wód mineralnych: samodzielnym specjalistą w Nałęczowianka Sp. z o.o., dyrektorem generalnym i dyrektorem zakładu w Nałęczów Zdrój Sp. z o.o. (producent wody Cisowianka). Zajmował się w nich zarządzaniem przedsiębiorstwem, wdrażaniem systemów zarządzania procesami produkcyjnymi, zarządzaniem łańcuchem dostaw, wdrażaniem nowych technologii produkcji, wdrażaniem systemów jakościowych.

Gdzie i kiedy

Wrocław 18 - 19 listopada 2021
Novotel Wrocław City

53-011 Wrocław

Ul. Wyścigowa 35

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Online 1 - 2 marca 2022

Gdzie i kiedy

Lublin 6 - 7 czerwca 2022
Alter sp. z o. o.

20-824 Lublin

Aleja Warszawska 102

woj. lubelskie

Gdzie i kiedy

Poznań 16 - 17 września 2021
Biurowiec Omega

60-529 Poznań

Ul. Dąbrowskiego 79 A - 11 piętro

woj. wielkopolskie

Zapisz się

1200
Poznań / Wrocław
1200 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
1000
Lublin
1000 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
750
on-line
750 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin
Aleja Warszawska 102
woj. lubelskie
ORYLION to działająca grupa doradcza, w ramach tej grupy doskonaleniem biznesu zajmuje się Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION. Instytucją szkoleniowa, działa od 2004 roku. Aktywnie zajmujemy się doskonaleniem zawodowym dla biznesu. ORYLION Ewo...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

PLAN SZKOLENIA:

1-2 dzień szkolenia:

 • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
 • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
 • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
 • godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
 • godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./

MS TEAMS (link do szkolenia zostanie wysłane najpóźniej dzień przed szkoleniem)

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin Aleja Warszawska 102
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!