ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ PRZYGOTOWANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH DO OKRESU JESIENNO-ZIMOWEGO/szkolenie potwierdzone

O szkoleniu

Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu m.in. utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości.
Czynności te zarządca nieruchomości zobowiązany jest do wykonywania zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi z zachowaniem szczególnej staranności właściwej dla zawodowego charakteru tych czynności oraz zasadami etyki zawodowej.
Kto powinien wziąć udział?
wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Program szkolenia

OBOWIĄZKI ZARZĄDCY (ADMINISTRATORA) Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN PRAWNYCH ZA STAN TECHNICZNY I BEZPIECZEŃSTWO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
- Bezpieczeństwa konstrukcji,
- Bezpieczeństwa pożarowego,
- Bezpieczeństwa użytkowania,
- Konieczność zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
- Konieczność zapewnienia oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności przegród
- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla budynku.
- Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnic
- Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne
- Czyszczenie przewodów dymowych

NOWE DODATKOWE A ISTOTNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW BHP I P.POŻ.
- Najważniejsze zmiany w przepisach - zgodnie z Rozporządzeniem Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. - w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
- Kompletna instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dowolnego obiektu

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SKUTECZNEGO PRZYGOTOWANIA BUDYNKU DO ZIMY WG. PRAWA BUDOWLANEGO, WT I NAJNOWSZYCH WYTYCZNYCH NADZORU BUDOWLANEGO Z 2012 R

OBSŁUGA TECHNICZNA NIERUCHOMOŚCI – PRZEGLĄDY, KONTROLE, REMONTY
- Omówienie zakresu okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych - z uwzględnieniem specyfiki okresu jesienno-zimowego 2012 r.
- Kontrola prowadzona co najmniej raz w roku w zakresie sprawdzenia stanu technicznego obiektu budowlaneg0 będącego wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym
- Wymogi związane z przeglądami instalacji
- Kontrola instalacji służących ochronie środowiska
- Standardy i procedury przeglądów (dla poszczególnych instalacji)

ZAKRES BADAŃ INSTALACJI KOMINOWYCH WENTYLACYJNYCH, SPALINOWYCH I DYMOWYCH.
- Zakres badań instalacji gazowej
- Zakres badań instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wody zimnej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
- Zakres badań instalacji elektrycznej

POROZUMIENIE CENTRALNYCH ORGANÓW NADZORU - GINB I GIP

WYKONYWANIE REMONTÓW, PRZEBUDÓW I MODERNIZACJI WG. AKTUALNYCH PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
- Możliwości oszacowania kosztów remontów i modernizacji obiektów

JAK PROWADZIĆ KSIĄŻKĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO
- Podstawa prawna
- Zakres KOB

ZAKRES KONTROLI NADZORU BUDOWLANEGO W ZALEŻNOŚCI OD OKOLICZNOŚCI

KONTROLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU
- Jak często nadzór budowlany kontroluje użytkowane budynki.
- Kontrole bezpiecznego użytkowania i stanu technicznego obiektów budowlanych
- Jak przebiega kontrola nadzoru budowlanego? Czy jest zapowiadana?
- Jakie dokumenty są kontrolowane w pierwszej kolejności (do jakiego okresu wstecz)
- Jakie kary może nałożyć nadzór budowlany

WYBRANE OBOWIĄZKI FINANSOWO- DOKUMENTACYJNE ZARZĄDCY
- Zarządzanie techniczno- finansowe nieruchomościami zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r.- o własności lokali

PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI LOKALI

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ

ROZLICZENIA MEDIÓW ( M.IN.WODY, OGRZEWANIA, WYWOZU ŚMIECI I INNYCH)

Czas trwania

3 dni; około 20 godz.dyd.

Prelegenci

Członek Rady Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, były szef Biura Inspekcyjno-Kontrolnego GUNB , pełnił funkcję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wykładowca Politechniki i doświadczony prelegent z zakresu przepisów techniczno-budowlanych oraz utrzymania bezpieczeństwa budynków. Rzeczoznawca branżowy i praktyk z wieloletnim doświadczeniem w branży budowlanej. Redaktor i autor publikacji z zakresu przepisów w budownictwie.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
PLN+VAT
1 830
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!