ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE. EFEKTYWNE DECYZJE W ZAKRESIE INWESTYCJI W KAPITAŁ PRACUJĄCY

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przybliżenie finansowych zasad dotyczących zarządzania aktywami bieżącymi, mającymi wpływ na płynność finansową z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami. Niniejsze elementy majątku obrotowego zaprezentowane zostaną jako krótkoterminowe inwestycje rzeczowe. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.
Kto powinien wziąć udział?
wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia

Program szkolenia

CEL I POTRZEBA ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ
- Cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
- Relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową.
- Relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej.
- Wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa.
PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA ODNOSZĄCE SIĘ DO ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ
- Definicje płynności finansowej. Relacje między nimi.
- Definicja poziomu płynności finansowej.
POMIAR POZIOMU PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ
- Statyczne miary płynności.
- Korekty miar płynności.
- Dynamiczne miary poziomu płynności finansowej.
- Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej.
KAPITAŁ OBROTOWY NETTO (NET WORKING CAPITAL NWC)
- Zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie.
- Poziom NWC.
- Cykl konwersji gotówki.
- Określanie strategii zarządzania NWC.
ZARZĄDZANIE ZAPASAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
- Potrzeba utrzymywania zapasów.
- Koszty utrzymywania i zamawiania zapasów.
ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI
- Ocena należności przedsiębiorstw.
- Metody ustalania okresu spływu należności.
- Prognozowanie należności.
- Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie.
- Faktoring należności.
- Sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja.
STRATEGIE PRZEDSIĘBIORSTWA WOBEC ODBIORCÓW W ZAKRESIE UDZIELANIA KREDYTU KUPIECKIEGO
- Metody analizy ryzyka kredytowego.
- Metoda punktowa.
- Metoda standardu kredytowego.
- Instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja.
ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI
- Motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie.
- Modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola, model Beranka, model Millera-Orra, model Stone'a).
- Budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki).
KRÓTKOTERMINOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA
- Poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych.
- Kredyt kupiecki.
- Krótkoterminowe papiery dłużne.
WARTOŚĆ PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ
- Wartość płynności finansowej.
- Definicja i znaczenie.
- Relacja wartości płynności do jej poziomu.
- Jakie czynniki wpływają na wartość płynności.
- Warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami.
- Konsekwencje dla realizacji głównego celu zarządzania przedsiębiorstwem.

Czas trwania

Czas trwania szkolenia: 3 dni; ok. 18 godz. dyd.

Prelegenci

Trener z dużym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z powyższej tematyki, wysoko oceniany przez słuchaczy.

Gdzie i kiedy

Zakopane 17-19 marzec 2014
hotel 3*

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 17-19 marzec 2014
hotel 3*

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 23-25 wrzesień 2013
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
pln netto
1 870
Cena zawiera:
  • – zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym o wysokim standardzie – pełne wyżywienie – od kolacji w dniu poprzedzającym szkolenie do obiadu ostatniego dnia szkolenia – udział w zajęciach – zestaw materiałów szkoleniowych – przerwy kawowe – udział w imprezach regionalnych – imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Rezerwacja pokoju 1osobowego za dodatkową opłatą 130 zł/doba+VAT Pobyt osoby towarzyszącej jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. Istnieje możliwość udziału w szkoleniu w opcji bez zakwaterowania i wyżywienia. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z biurem.
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!