Zarządzanie płynnością i rentownością przedsiębiorstwa

O szkoleniu

Jednym z podstawowych mierników skuteczności zarządzania przedsiębiorstwem jest jego rentowność. Zysk w świecie biznesu jawi się jako kategoria, która koniecznie musi być maksymalizowana, choć ujęcie to jest błędne. Bowiem obecnie coraz częściej zwraca się uwagę na konieczność planowania działalności gospodarczej w sposób, który umożliwi osiągnięcie korzyści w znacznie dłuższej perspektywie czasu, zwracając tym samym uwagę na znaczenie optymalizacji rentowności, a nie jej maksymalizacji.

Zachowanie płynności finansowej na określonym poziomie w przedsiębiorstwie jest, z jednej strony, warunkiem koniecznym dla zapewnienia kontynuacji prowadzonej działalności, z drugiej zaś – akceleratorem wzrostu i rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Podmioty gospodarcze funkcjonują w warunkach rosnącej niepewności. To przekłada się na konieczność monitorowania, analizy oraz zarządzania poziomem środków pieniężnych, które są niezbędne dla stabilnego funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku.

Cele szkolenia

 • Przekonanie uczestników o znaczeniu płynności oraz wypłacalności przedsiębiorstwa
 • Nabycie umiejętności czytania i interpretowania informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych
 • Poznanie najważniejszych metod i narzędzi oceny płynności oraz rentowności przedsiębiorstwa
 • Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat konsekwencji występowania problemów z płynnością oraz nadpłynnością w przedsiębiorstwach
 • Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat ograniczeń i barier maksymalizacji zysku
 • Zaznajomienie uczestników z rodzajami ryzyka
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla organizacji

 • Zarządzanie płynnością przedsiębiorstwa w sposób umożliwiający dostosowanie wartości środków pieniężnych w przedsiębiorstwie do sytuacji rynkowej
 • Zrozumienie wpływu podejmowanych decyzji na zyskowność przedsiębiorstwa
 • Utrzymywanie bezpiecznych poziomów płynności gwarantujących bezpieczeństwo i stabilne funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku
 • Minimalizacja wpływu poszczególnych rodzajów ryzyka na płynność oraz wyniki finansowe przedsiębiorstwa

Korzyści dla uczestników

 • Zwiększenie świadomości finansowej uczestników szkolenia, zapoznanie ich z terminologią finansową oraz jej utrwalenie poprzez ćwiczenia
 • Zrozumienie informacji finansowych i sposobów ich wykorzystania
 • Zrozumienie wpływu podejmowanych decyzji na płynność przedsiębiorstwa
 • Nabycie umiejętności analizy rzeczywistej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i ryzyka związanego z jego funkcjonowaniem
 • Nabycie umiejętności efektywnej komunikacji z osobami z działów produkcji i sprzedaży
Kto powinien wziąć udział?
 • Kierownicy projektów
 • Menedżerowie
 • Właściciele firm
 • Dyrektorzy ds. personalnych
 • Dyrektorzy ds. marketingu
 • Dyrektorzy ds. sprzedaży
 • Franczyzobiorcy

Program szkolenia

 1. Analiza działalności przedsiębiorstw na podstawie sprawozdań finansowych
 2. Strategie w zakresie zarządzania płynnością oraz utrzymywania oczekiwanej rentowności przedsiębiorstwa
 3. Kapitał obrotowy netto (kapitał pracujący) w przedsiębiorstwie
 4. Rzeczywisty poziom płynności przedsiębiorstwa
 5. Analiza przepływu gotówki w przedsiębiorstwie
 6. Efektywność zarządzania gotówką w przedsiębiorstwie
 7. Zysk rzeczywisty vs zysk papierowy
 8. Zysk jako pochodna sprzedaży
 9. Efektywność zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

dr Krzysztof Świeszczak – Lider merytoryczny programu

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Katedrze Bankowości w Instytucie Finansów na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwent tej uczelni na kierunku: Finanse i Bankowość. Wcześniej był doradcą ds. bankowości prywatnej w ING Bank Śląski, a następnie asystentem ww. katedry na UŁ.

Laureat pierwszej w Polsce edycji światowego konkursu „Etyka w Finansach – Nagroda Robina Cosgrove”, organizowanego przez Komisję Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich (temat nagrodzonej pracy: „Doradca bankowy jako pierwsze ogniwo relacji pomiędzy bankiem i klientem w kontekście problemu etyki w skali mikro”).

Był wykonawcą ze strony Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego następujących umów o współpracy:

 • zawartej pomiędzy Fundacją Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą w Warszawie a Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym w ramach programu Santander Universidades (tytuł projektu: Włączenie bankowe jako kluczowy standard w realizacji koncepcji silver economy w województwie łódzkim);
 • zawartej pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie S. A. a Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym (badanie rynkowe oraz technologiczne pod kątem stworzenia rozwiązania do wykorzystania w pracach badawczo-rozwojowych).

Uczestniczył w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – stypendium D-RIM.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych; prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jego zainteresowania zawodowe obejmują takie dziedziny wiedzy, jak rynek kapitałowy, sektor bankowy, etyka w finansach, przedsiębiorczość i private banking. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 17-18 wrzesień 2022
Online 22-23 październik 2022
Online 3-4 grudzień 2022
Online 21-22 styczeń 2023
Online 28-29 styczeń 2023

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
2 000
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

IBD Business School Sp. z o.o.
03-704 Warszawa
ul. Panieńska 9
woj. mazowieckie
Instytut jest jedną z czołowych firm doradczo-szkoleniowych na polskim rynku. Działa od 1990 roku. We współpracy z Polską Fundacją Badań nad Zarządzaniem prowadzi także działalność badawczą w zakresie zarządzania organizacją, w szczególności zasobami...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zachęcamy do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony szkolenia. Po jego oodebraniu skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

IBD Business School Sp. z o.o.
03-704 Warszawa ul. Panieńska 9
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!