Szkolenie: Zarządzanie polityką szkoleniową w organizacji

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-polityka-szkoleniowa-w-organizacji-56130-id367

Informacje o szkoleniu

 • Zarządzanie polityką szkoleniową w organizacji


  ID szkolenia: 56130
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Kadry, Human Resources
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  - Warszawa - sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP ul. Domaniewska 39A, - Wrocław, Poznań - w hotelu w centrum miast
  ul. Domaniewska 39A
  02-672 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9:30 – 16:30
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Biznesu MDDP
  Domaniewska 39 A
  02-672 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Akademia Biznesu MDDP
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

2014.03.20 - 2014.03.21 Warszawa (SOM 14098)

2014.03.27 - 2014.03.28 Gdańsk (SOM 14097)

2014.05.22 - 2014.05.23 Poznań (SOM 14194)

2014.05.22 - 2014.05.23 Wrocław (SOM 14195)

Celem szkolenia jest wyposażenie Uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego planowania działań rozwojowych w organizacji i budowania środowiska organizacji uczącej.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów i managerów departamentów HR, działów rozwojowych i działów szkoleń,
do osób które w codziennej pracy odpowiadają za decyzje związane z wyborem firmy realizującej w organizacji projekty rozwojowe lub szkoleniowe. Szkolenie jest również niepowtarzalną okazją do wymiany doświadczeń z przedstawicielami wiodących polskich i międzynarodowych organizacji, nawiązywania znajomości oraz poznania narzędzi wspierających procesy szkoleniowo-doradcze i wymiany doświadczeń na temat ich efektywności w codziennej praktyce zawodowej.

Program szkolenia:

1. STRATEGIA ORGANIZACJI A ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH.

• Determinanty strategii rozwoju zasobów ludzkich.
• Analiza kluczowych obszarów przedsiębiorstwa - jak zbudować przewagę konkurencyjną firmy?
• Analiza sytuacji kadrowej organizacji.
• Powiązanie celów biznesowych z celami projektów rozwojowych – metoda 8 kroków.
• Czynniki wpływające na skuteczność realizowanych projektów rozwojowych.
• Umiejscowienie funkcji szkolenia w organizacji - rola strategiczna projektów i szkoleń.
• Projektowanie działu szkoleń.
• Zadania działu szkoleń.
• Kultura organizacji a zarządzanie szkoleniami i projektami rozwojowymi.

2. JAK UCZĄ SIĘ DOROŚLI?

• Podstawowe strategie uczenia się.
• Rola przekonań i wartości w procesie uczenia.
• Etapy uczenia się dorosłych.
• Style uczenia się.
• Etapy nabywania kompetencji.
• Bariery w uczeniu się oraz strategie ich pokonywania.

3. DIAGNOZOWANIE POTRZEB ROZWOJOWYCH.

• Diagnoza wewnętrzna czy zewnętrzna – atuty i rezerwy dwóch podejść dla organizacji.
• Źródła informacji o potrzebach rozwojowych.
• Narzędzia diagnozowania potrzeb.
• Skuteczność poszczególnych metod a nakłady organizacyjne i finansowe – czy gra jest warta świeczki?
• Poziomy identyfikacji potrzeb szkoleniowych (sfery badania).
• Techniki pozwalające ocenić potrzeby w zakresie rozwoju organizacji.
• Techniki pozwalające ocenić potrzeby w zakresie rozwoju zawodowego.
• Techniki pozwalające ocenić potrzeby indywidualne w zakresie rozwoju pracowników.
• Zaprojektowanie kwestionariusza ankiety do analizy potrzeb szkoleniowych.
• Przygotowanie kwestionariusza do wywiadu indywidualnego.
• Opracowanie scenariusza do wywiadów grupowych.
• Konsolidowanie pozyskanej w czasie diagnozy wiedzy i wyciąganie wniosków.
• Błędy popełniane w procesie analizy potrzeb szkoleniowych.

4. PLANOWANIE DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH.

• Opracowanie prognozowanego planu.
• Tworzenie rocznego planu rozwojowego dla całej firmy – szkolenia i projekty kluczowe.
• Tworzenie rocznego planu szkoleń dla poszczególnych działów.
• Planowanie projektów rozwojowych i szkoleń, a dobór partnerów.

5. WYBÓR TRENERA I FIRMY SZKOLENIOWEJ.
• Cechy dobrego trenera.
• Styl pracy trenera a kultura organizacyjna firmy.
• Metody i techniki treningowe.
• Organizacja szkolenia (kosztorys, budżet szkoleniowy, wybór ośrodka szkoleniowego).
• Negocjacje z firmą szkoleniową.

6. REALIZACJA PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH.
• Propozycja działań – w jaki sposób analizować ofertę.
• Propozycje programów szkoleń na podstawie diagnozy potrzeb szkoleniowych.
• Szkolenia i ich rodzaje.
• Metody i formy szkoleń - czynniki decydujące o wyborze.
• Czym się kierować wybierając dany rodzaj szkoleń?
• Harmonogram szkoleń.
• Realizacja szkoleń.
• Raport po szkoleniu - podsumowanie, wnioski dla trenera, menedżera szkoleń oraz firmy.
• Projekt rozwojowy – jak go budżetować.
• Rola kadry menedżerskiej we wdrażaniu i realizacji projektów rozwojowych i szkoleniowych w organizacji.

7. OCENA EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ.
• Rodzaje ocen efektywności szkoleń: ocena krótkoterminowa i długoterminowa.
• Model czterech poziomów Kirkpatrick’a.
• Etapy oceny – plan i jego realizacja.
• Przegląd i wybór instrumentów (testy, ankiety, kwestionariusze, obserwacja).
• Wskaźniki efektywności procesów szkoleniowych.
• Pułapki oceny – jak się przed nimi ustrzec?
• Zaprojektowanie narzędzi oceny efektywności szkoleń na czterech poziomach.
• Problemy wiążące się z oceną efektywności szkoleń.
• Ocena efektywności pracy trenerów - przedstawienie i omówienie narzędzia.
• Etyka w ewaluacji szkoleń i projektów rozwojowych.
• Błędy w ocenianiu.

8. PROCEDURY SZKOLENIOWE I KORZYŚCI Z ICH STOSOWANIA.
• Procedura zarządzania szkoleniami - omówienie dokumentu wzorcowego wraz z narzędziami.
• Procedura tworzenia i umiejscawiania grup trenerów wewnętrznych.
• Procedura wdrażania projektów rozwojowych w organizacji.

Informacje o prelegentach:

dr Marcin Żółtak – trener, praktyk biznesu, konsultant w obszarze zarządzania zmianą, uczenia się organizacyjnego oraz zarządzania procesami. Karierę zawodową rozpoczął w Philips Lighting Poland jako specjalista ds szkoleń, potem specjalista ds szkoleń zagranicznych, ostatecznie menedżer personalny odpowiedzialny za zarządzanie personelem w 6 centrach logistyczno - produkcyjnych Stanowiska kierownicze w obszarze zarządzania rozwojem personelu i organizacji zajmował również w Auchan i Citibank. Ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi w GFKAM, Podyplomowe Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi w WSB w Poznaniu oraz Podyplomowe Studium Prawa Pracy i Podyplomowe Studium Psychologii Zarządzania na UAM w Poznaniu. W pracy wykorzystuje podejście systemowe i holistyczne (ukończony kurs terapii systemowej WTTS) do projektowania i wdrażania zmian w organizacjach, które łączą zarówno technologię jak i działania pracowników (w trakcie kurs zarządzania i usprawniania procesów organizacyjnych BPM Green Belt). Był członkiem zespołów wdrażających zmiany w: Volvo Busses, Elektroskandia, Eurocash, BZ WBK, Pepco, Piotr i Paweł, PZU, Yes. Prowadził liczne warsztaty z zakresu zarządzania personelem, zarządzania zmianą, kultury organizacyjnej dla: TopFarm, MAN Star Truck & Buses, PZU, PKO, Millenium Bank, Henkel, WBK, Bridgestone, Castorama, Kingspan, Citibank, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Firma Oponiarska Dębica, Gerling i inne. Od 2008 pracuje również, jako coach w standardzie ICC. W pracy efektywnie wykorzystuje doradztwo, podejście projektowe, szkolenia, warsztaty, action learning.

Dr Joanna Mesjasz - doradca i trener realizujący projekty dla przedsiębiorstw, a także adiunkt w Katedrze Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wykładowca psychologii zarządzania na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie menedżerskie m. in. Dyrektora Personalnego GK Impel, Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Rozwoju w TAN S.A, Członek Zarządu i Dyrektor Handlowy w Przedsiębiorstwie Przemysłu Spirytusowego POLMOS we Wrocławiu, Dyrektor ds. HORECA w Browarach OKOCIM i Browarach Dolnośląskich PIAST, Prezes Zarządu Hurtowni Alkoholi i Napoi BIS w Lublinie. Bogate doświadczenie w zarządzaniu administracją publiczną: Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Regionalnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Dyrektor Biura Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie, Dyrektor Ośrodka Doradztwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw. Trener kadr menedżerskiej w banku PKO SA, PKN Orlen, VW Motor Polska, KGHM, Elda Elektronic, Grupie Kapitałowej Impel. Coach trenerów kadry narodowej w grach zespołowych w projekcie realizowanym na zlecenie Ministerstwa Sportu. Wykładowca studiów podyplomowych dla menedżerów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, dla kadry oficerskiej Komendy Wojewódzkiej Policji, menedżerów personalnych na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie i studiów podyplomowych z psychologii zarządzania na Uniwersytecie Wrocławskim. Autorka ponad 50 publikacji naukowych i popularnonaukowych zarządzania organizacją i psychologii zarządzania.

*Szkolenie będzie prowadził jeden dedykowany trener.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1490 zł + 23% VAT Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 1490 zł + 23% VAT, - dwóch i więcej osób 1390 zł/os +23% VAT.

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Wydarzenie: Zarządzanie polityką szkoleniową w organizacji