Zarządzanie polityką szkoleniową w organizacji

O szkoleniu

2014.03.20 - 2014.03.21 Warszawa (SOM 14098)

2014.03.27 - 2014.03.28 Gdańsk (SOM 14097)

2014.05.22 - 2014.05.23 Poznań (SOM 14194)

2014.05.22 - 2014.05.23 Wrocław (SOM 14195)

Celem szkolenia jest wyposażenie Uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego planowania działań rozwojowych w organizacji i budowania środowiska organizacji uczącej.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do dyrektorów i managerów departamentów HR, działów rozwojowych i działów szkoleń,
do osób które w codziennej pracy odpowiadają za decyzje związane z wyborem firmy realizującej w organizacji projekty rozwojowe lub szkoleniowe. Szkolenie jest również niepowtarzalną okazją do wymiany doświadczeń z przedstawicielami wiodących polskich i międzynarodowych organizacji, nawiązywania znajomości oraz poznania narzędzi wspierających procesy szkoleniowo-doradcze i wymiany doświadczeń na temat ich efektywności w codziennej praktyce zawodowej.

Program szkolenia

1. STRATEGIA ORGANIZACJI A ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH.

• Determinanty strategii rozwoju zasobów ludzkich.
• Analiza kluczowych obszarów przedsiębiorstwa - jak zbudować przewagę konkurencyjną firmy?
• Analiza sytuacji kadrowej organizacji.
• Powiązanie celów biznesowych z celami projektów rozwojowych – metoda 8 kroków.
• Czynniki wpływające na skuteczność realizowanych projektów rozwojowych.
• Umiejscowienie funkcji szkolenia w organizacji - rola strategiczna projektów i szkoleń.
• Projektowanie działu szkoleń.
• Zadania działu szkoleń.
• Kultura organizacji a zarządzanie szkoleniami i projektami rozwojowymi.

2. JAK UCZĄ SIĘ DOROŚLI?

• Podstawowe strategie uczenia się.
• Rola przekonań i wartości w procesie uczenia.
• Etapy uczenia się dorosłych.
• Style uczenia się.
• Etapy nabywania kompetencji.
• Bariery w uczeniu się oraz strategie ich pokonywania.

3. DIAGNOZOWANIE POTRZEB ROZWOJOWYCH.

• Diagnoza wewnętrzna czy zewnętrzna – atuty i rezerwy dwóch podejść dla organizacji.
• Źródła informacji o potrzebach rozwojowych.
• Narzędzia diagnozowania potrzeb.
• Skuteczność poszczególnych metod a nakłady organizacyjne i finansowe – czy gra jest warta świeczki?
• Poziomy identyfikacji potrzeb szkoleniowych (sfery badania).
• Techniki pozwalające ocenić potrzeby w zakresie rozwoju organizacji.
• Techniki pozwalające ocenić potrzeby w zakresie rozwoju zawodowego.
• Techniki pozwalające ocenić potrzeby indywidualne w zakresie rozwoju pracowników.
• Zaprojektowanie kwestionariusza ankiety do analizy potrzeb szkoleniowych.
• Przygotowanie kwestionariusza do wywiadu indywidualnego.
• Opracowanie scenariusza do wywiadów grupowych.
• Konsolidowanie pozyskanej w czasie diagnozy wiedzy i wyciąganie wniosków.
• Błędy popełniane w procesie analizy potrzeb szkoleniowych.

4. PLANOWANIE DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH.

• Opracowanie prognozowanego planu.
• Tworzenie rocznego planu rozwojowego dla całej firmy – szkolenia i projekty kluczowe.
• Tworzenie rocznego planu szkoleń dla poszczególnych działów.
• Planowanie projektów rozwojowych i szkoleń, a dobór partnerów.

5. WYBÓR TRENERA I FIRMY SZKOLENIOWEJ.
• Cechy dobrego trenera.
• Styl pracy trenera a kultura organizacyjna firmy.
• Metody i techniki treningowe.
• Organizacja szkolenia (kosztorys, budżet szkoleniowy, wybór ośrodka szkoleniowego).
• Negocjacje z firmą szkoleniową.

6. REALIZACJA PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH.
• Propozycja działań – w jaki sposób analizować ofertę.
• Propozycje programów szkoleń na podstawie diagnozy potrzeb szkoleniowych.
• Szkolenia i ich rodzaje.
• Metody i formy szkoleń - czynniki decydujące o wyborze.
• Czym się kierować wybierając dany rodzaj szkoleń?
• Harmonogram szkoleń.
• Realizacja szkoleń.
• Raport po szkoleniu - podsumowanie, wnioski dla trenera, menedżera szkoleń oraz firmy.
• Projekt rozwojowy – jak go budżetować.
• Rola kadry menedżerskiej we wdrażaniu i realizacji projektów rozwojowych i szkoleniowych w organizacji.

7. OCENA EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ.
• Rodzaje ocen efektywności szkoleń: ocena krótkoterminowa i długoterminowa.
• Model czterech poziomów Kirkpatrick’a.
• Etapy oceny – plan i jego realizacja.
• Przegląd i wybór instrumentów (testy, ankiety, kwestionariusze, obserwacja).
• Wskaźniki efektywności procesów szkoleniowych.
• Pułapki oceny – jak się przed nimi ustrzec?
• Zaprojektowanie narzędzi oceny efektywności szkoleń na czterech poziomach.
• Problemy wiążące się z oceną efektywności szkoleń.
• Ocena efektywności pracy trenerów - przedstawienie i omówienie narzędzia.
• Etyka w ewaluacji szkoleń i projektów rozwojowych.
• Błędy w ocenianiu.

8. PROCEDURY SZKOLENIOWE I KORZYŚCI Z ICH STOSOWANIA.
• Procedura zarządzania szkoleniami - omówienie dokumentu wzorcowego wraz z narzędziami.
• Procedura tworzenia i umiejscawiania grup trenerów wewnętrznych.
• Procedura wdrażania projektów rozwojowych w organizacji.

Czas trwania

9:30 – 16:30

Prelegenci

dr Marcin Żółtak – trener, praktyk biznesu, konsultant w obszarze zarządzania zmianą, uczenia się organizacyjnego oraz zarządzania procesami. Karierę zawodową rozpoczął w Philips Lighting Poland jako specjalista ds szkoleń, potem specjalista ds szkoleń zagranicznych, ostatecznie menedżer personalny odpowiedzialny za zarządzanie personelem w 6 centrach logistyczno - produkcyjnych Stanowiska kierownicze w obszarze zarządzania rozwojem personelu i organizacji zajmował również w Auchan i Citibank. Ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi w GFKAM, Podyplomowe Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi w WSB w Poznaniu oraz Podyplomowe Studium Prawa Pracy i Podyplomowe Studium Psychologii Zarządzania na UAM w Poznaniu. W pracy wykorzystuje podejście systemowe i holistyczne (ukończony kurs terapii systemowej WTTS) do projektowania i wdrażania zmian w organizacjach, które łączą zarówno technologię jak i działania pracowników (w trakcie kurs zarządzania i usprawniania procesów organizacyjnych BPM Green Belt). Był członkiem zespołów wdrażających zmiany w: Volvo Busses, Elektroskandia, Eurocash, BZ WBK, Pepco, Piotr i Paweł, PZU, Yes. Prowadził liczne warsztaty z zakresu zarządzania personelem, zarządzania zmianą, kultury organizacyjnej dla: TopFarm, MAN Star Truck & Buses, PZU, PKO, Millenium Bank, Henkel, WBK, Bridgestone, Castorama, Kingspan, Citibank, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Firma Oponiarska Dębica, Gerling i inne. Od 2008 pracuje również, jako coach w standardzie ICC. W pracy efektywnie wykorzystuje doradztwo, podejście projektowe, szkolenia, warsztaty, action learning.

Dr Joanna Mesjasz - doradca i trener realizujący projekty dla przedsiębiorstw, a także adiunkt w Katedrze Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wykładowca psychologii zarządzania na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie menedżerskie m. in. Dyrektora Personalnego GK Impel, Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Rozwoju w TAN S.A, Członek Zarządu i Dyrektor Handlowy w Przedsiębiorstwie Przemysłu Spirytusowego POLMOS we Wrocławiu, Dyrektor ds. HORECA w Browarach OKOCIM i Browarach Dolnośląskich PIAST, Prezes Zarządu Hurtowni Alkoholi i Napoi BIS w Lublinie. Bogate doświadczenie w zarządzaniu administracją publiczną: Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Regionalnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Dyrektor Biura Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie, Dyrektor Ośrodka Doradztwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw. Trener kadr menedżerskiej w banku PKO SA, PKN Orlen, VW Motor Polska, KGHM, Elda Elektronic, Grupie Kapitałowej Impel. Coach trenerów kadry narodowej w grach zespołowych w projekcie realizowanym na zlecenie Ministerstwa Sportu. Wykładowca studiów podyplomowych dla menedżerów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, dla kadry oficerskiej Komendy Wojewódzkiej Policji, menedżerów personalnych na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie i studiów podyplomowych z psychologii zarządzania na Uniwersytecie Wrocławskim. Autorka ponad 50 publikacji naukowych i popularnonaukowych zarządzania organizacją i psychologii zarządzania.

*Szkolenie będzie prowadził jeden dedykowany trener.

Gdzie i kiedy

Warszawa 20-21 marzec 2014
- Warszawa - sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP ul. Domaniewska 39A, - Wrocław, Poznań - w hotelu w centrum miast

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Poznań 14-15 marzec 2013
hotel w centrum miast

Poznań

-

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 27-28 luty 2013
hotel w centrum miast

Wrocław

-

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 25-26 luty 2013
hotel w centrum miast

Warszawa

-

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 28-29 styczeń 2013
hotel w centrum miast

Gdańsk

-

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 16-17 maj 2012
Centrum szkoleniowe Akademii Biznesu

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 1490 zł + 23% VAT, - dwóch i więcej osób 1390 zł/os +23% VAT.
1 490
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!