Szkolenie

Zarządzanie procesami logistycznymi - zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

O szkoleniu

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON
Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12


Termin szkolenia
14-16 października 2019r., Wrocław - Park Hotel Diament****
4-6 listopada 2019r., Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***
11-13 grudnia 2019r., Zakopane - Mercure Kasprowy***


Opis i cele szkolenia
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania zwiększania efektywności procesów logistycznych. Podczas interaktywnych zajęć koncentrujemy się na podniesieniu kompetencji uczestnika w zakresie wiedzy stosowanej zarządzania procesowego w obszarach logistyki.
Szkolenie obejmuje wszystkie obszary występujące w zewnętrznym i wewnętrznym łańcuchu dostaw i procesach wchodzących w jego skład. Uczestnicy poznają i zastosują w samodzielnie realizowanych ćwiczeniach między innymi narzędzia:
• analiza i tworzenie mapy relacji i map procesów
• analiza OEE dla zasobów logistycznych i ludzkich
• pomiar niezawodności procesów i sposoby jej zwiększania
• identyfikowanie i zarządzanie wąskimi gardłami w procesach logistycznych
• praktyczne stosowanie wybranych narzędzi LEAN
• przeniesienie analizy strumienia wartości do realiów procesu logistycznego
Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników szeroko rozumianej logistyki do procesu planowania i nadzorowania procesów logistycznych. W czasie szkolenia uwzględniane są wzajemne zależności pomiędzy procesami logistycznymi a innymi procesami realizowanymi w przedsiębiorstwie.
Szkolenie ma formę zajęć wykładowych z dużą interakcją z uczestnikami, prowadzone są również warsztaty i ćwiczenia umożliwiające zastosowanie w praktycznych przykładach treści i narzędzi przekazywanych w czasie szkolenia. W czasie zajęć omawiane są praktyczne przykłady z różnych firm i branż dotyczące zarządzania i organizacji procesów logistycznych – z uwzględnieniem najlepszych praktyk różnych branż w tym zakresie.
Warsztatowa forma szkolenia pomaga uczestnikom dostosować poznane narzędzia do własnych potrzeb i stosować je w praktyce swoich organizacji.


Metody szkolenia
• Zajęcia mają charakter warsztatowy i interaktywny. Moduły zawierają ćwiczenia obliczeniowe a całość zajęć wspierana jest warsztatami – realistyczną symulacją procesów logistycznych i produkcyjnych przedsiębiorstwa.
Kto powinien wziąć udział?
-

Program szkolenia

1. Rola logistyki w zewnętrznym i wewnętrznym łańcuchu dostaw:
• koncepcja i zadania logistyki,
• podejście systemowe w logistyce,
• podejście procesowe w logistyce,
• rola logistyki w łańcuchu dostaw,
• DRP, MRP i LRP - powiązania i zależności,
• zastosowanie koncepcji „lean” i „agile” w łańcuchu dostaw.

2. Planowanie procesów logistycznych:
• rodzaje horyzontów planistycznych w przedsiębiorstwie,
• cykl i okres planowania,
• miejsce logistyki w strategii firmy,
• punkt rozdziału i jego wpływ na strategię organizacji,
• planowanie działań logistycznych na poziomie operacyjnym,
• formułowanie procedur postępowania w logistyce.

3. Analiza zależności i mapowanie procesów logistycznych:
• zależności pomiędzy procesami,
• rodzaje przepływów,
• mapa relacji – obrazowanie przepływu,
• punkty krytyczne i ich lokalizowanie,
• mapowanie procesu – zasady i narzędzia,
• pomiar efektywności procesu.

4. Zarządzanie zasobami w procesach logistycznych:
• niezawodność zasobów i procesu – pomiar i ograniczanie ryzyka,
• efektywność zasobów i metody jej poprawy,
• pomiar czasu realizacji zadań – metody i ich ograniczenia,
• balansowanie obciążeń zasobów,
• podział zadań pomiędzy pracownikami,
• czynniki zewnętrzne regulujące procesy logistyczne.

5. Koszty w procesach logistycznych:
• centra kosztów i zasady ich organizacji,
• koszty procesu – przykład kalkulacji,
• ABC w kalkulacji kosztów.

6. Kluczowe procesy logistyczne i ich zależności:
• dystrybucja i jej zadania:
• planowanie potrzeb dystrybucji,
• koszt zadań transportowych.
• nowoczesna gospodarka magazynowa:
• organizacja skutecznych procesów magazynowych,
• wykorzystanie i organizacja przestrzeni,
• nowoczesne technologie w magazynie.
• logistyka wewnętrzna i jej zadania:
• systemy KANBAN i transport wewnętrzny,
• kalkulacje obciążeń transportu wewnętrznego.
• zaopatrzenie i zarządzanie zapasami:
• organizacja procesu zaopatrzenia i jego wpływ na przedsiębiorstwo,
• struktura zapasu a wymagania dla gospodarki magazynowej,
• koordynacja i zwiększanie integracji pomiędzy procesami dostawcy a odbiorcy,
• EDI i jego zalety.

Warsztaty – symulacja procesów logistycznych, część pierwsza.

7. LEAN w organizacji procesów logistycznych:
• podstawy LEAN,
• synergia logistyka + LEAN,
• teoria ograniczeń i jej zastosowanie w logistyce.

8. Mapowanie strumienia wartości i jego zastosowanie do poprawy procesów:
• wykorzystanie VSM do zmiany procesów logistycznych,
• strumień wartości w procesach podstawowych i pomocniczych.

Warsztaty – zastosowanie narzędzi LEAN w usprawnieniu procesów przedsiębiorstwa, część druga.

9. Planowanie o organizacja zmian w procesach:
• lista zmian i ustalanie priorytetów,
• PERT – przykład zastosowania,
• zmiany inicjowane wewnątrz procesu.

10. Monitorowanie procesów:
• pomiar efektywności i skuteczności działań logistycznych,
• rodzaje mierników logistycznych – mierniki proste i złożone,
• narzędzia do monitorowania bieżącego procesów.

Prelegenci

Cytat
-

Gdzie i kiedy

Wrocław 14 - 16 października 2019
Park Hotel Diament****

Wrocław

Muchoborska 10

woj. dolnośląskie

Weź udział

Cena 1
PLN + VAT
1810 PLN
Cena zawiera:
  • Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Organizator

Progress Project Sp. z o.o.
02-229 Warszawa
ul. Światowa 22
woj. mazowieckie
Firmę szkoleniowo - doradczą Progress Project tworzy zespół profesjonalnych i zaangażowanych doradców i ekspertów, których łączy wspólna pasja. Szeroka oferta naszych szkoleń i projektów doradczych obejmuje obszar logistyki, transportu, magazynowania...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

-

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Progress Project Sp. z o.o.
02-229 Warszawa ul. Światowa 22
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!