Zarządzanie procesami logistycznymi - zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania zwiększania efektywności procesów logistycznych. Podczas interaktywnych zajęć koncentrujemy się na podniesieniu kompetencji uczestnika w zakresie wiedzy stosowanej zarządzania procesowego w obszarach logistyki.
Szkolenia obejmuje wszystkie obszary występujące w zewnętrznym i wewnętrznym łańcuchu dostaw i procesach wchodzących w jego skład. Uczestnicy poznają i zastosują w samodzielnie realizowanych ćwiczeniach między innymi narzędzia:
- analiza i tworzenie mapy relacji i map procesów,
- pomiar niezawodności procesów i sposoby jej zwiększania,
- identyfikowanie i zarządzanie wąskimi gardłami w procesach logistycznych,
- praktyczne stosowanie wybranych narzędzi LEAN,
- przeniesienie analizy strumienia wartości do realiów procesu logistycznego.
Kto powinien wziąć udział?

- kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla w pionie logistyki lub w pionie operacyjnym,
- specjalistów, planistów i analityków łańcuchów i sieci dostaw,
- kierowników, specjalistów i planistów poszczególnych obszarów operacyjnych przedsiębiorstwa:
- zakupy i zaopatrzenie,
- gospodarka materiałowa i zapasy,
- planowanie produkcji i przepływów materiałów,
- magazyn i gospodarka magazynowa,
- transport i spedycja,
- sprzedaż i dystrybucja,
- controlling operacyjny, controlling logistyki, optymalizacja i efektywność procesów.

Program szkolenia

 1. Rola logistyki w zewnętrznym i wewnętrznym łańcuchu dostaw:
  • koncepcja i zadania logistyki,
  • podejście systemowe w logistyce,
  • podejście procesowe w logistyce,
  • rola logistyki w łańcuchu dostaw,
  • DRP, MRP i LRP - powiązania i zależności,
  • zastosowanie koncepcji „lean” i „agile” w łańcuchu dostaw.
 2. Planowanie procesów logistycznych:
  • rodzaje horyzontów planistycznych w przedsiębiorstwie,
  • cykl i okres planowania,
  • miejsce logistyki w strategii firmy,
  • punkt rozdziału i jego wpływ na strategię organizacji,
  • planowanie działań logistycznych na poziomie operacyjnym,
  • formułowanie procedur postępowania w logistyce.
 3. Analiza zależności i mapowanie procesów logistycznych:
  • zależności pomiędzy procesami,
  • rodzaje przepływów,
  • mapa relacji – obrazowanie przepływu,
  • punkty krytyczne i ich lokalizowanie,
  • mapowanie procesu – zasady i narzędzia,
  • pomiar efektywności procesu.
 1. Zarządzanie zasobami w procesach logistycznych:
 • niezawodność zasobów i procesu – pomiar i ograniczanie ryzyka,
 • efektywność zasobów i metody jej poprawy,
 • pomiar czasu realizacji zadań – metody i ich ograniczenia,
 • balansowanie obciążeń zasobów,
 • podział zadań pomiędzy pracownikami,
 • czynniki zewnętrzne regulujące procesy logistyczne.
 1. Koszty w procesach logistycznych:
  • centra kosztów i zasady ich organizacji,
  • koszty procesu – przykład kalkulacji,
  • ABC w kalkulacji kosztów.
 2. Kluczowe procesy logistyczne i ich zależności:
  • dystrybucja i jej zadania:
   • planowanie potrzeb dystrybucji,
   • koszt zadań transportowych.
  • nowoczesna gospodarka magazynowa:
   • organizacja skutecznych procesów magazynowych,
   • wykorzystanie i organizacja przestrzeni,
   • nowoczesne technologie w magazynie.
  • logistyka wewnętrzna i jej zadania:
   • systemy KANBAN i transport wewnętrzny,
   • kalkulacje obciążeń transportu wewnętrznego.
  • zaopatrzenie i zarządzanie zapasami:
   • organizacja procesu zaopatrzenia i jego wpływ na przedsiębiorstwo,
   • struktura zapasu a wymagania dla gospodarki magazynowej,
   • koordynacja i zwiększanie integracji pomiędzy procesami dostawcy a odbiorcy,
   • EDI i jego zalety.
 3. Warsztaty – symulacja procesów logistycznych, część pierwsza.
 4. LEAN w organizacji procesów logistycznych:
  • podstawy LEAN,
  • synergia logistyka + LEAN,
  • teoria ograniczeń i jej zastosowanie w logistyce.
 5. Mapowanie strumienia wartości i jego zastosowanie do poprawy procesów:
  • wykorzystanie VSM do zmiany procesów logistycznych,
  • strumień wartości w procesach podstawowych i pomocniczych.
 6. Warsztaty – zastosowanie narzędzi LEAN w usprawnieniu procesów przedsiębiorstwa, część druga.
 7. Planowanie a organizacja zmian w procesach:
  • lista zmian i ustalanie priorytetów,
  • PERT – przykład zastosowania,
  • zmiany inicjowane wewnątrz procesu.
 8. Monitorowanie procesów:
  • pomiar efektywności i skuteczności działań logistycznych,
  • rodzaje mierników logistycznych – mierniki proste i złożone,
  • narzędzia do monitorowania bieżącego procesów.

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne - 3 dni
10:00 - 17:00 - dzień 1
09:00 - 16:00 - dzień 2 i 3

Prelegenci

Trener Progress Project Sp. z o.o.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Mercure Kasprowy***

34-500 Zakopane

Szymaszkowa

woj. małopolskie

Hotel Mercure Airport Okęcie***

02-210 Warszawa

Aleja Krakowska 235

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena
Przy zgłoszeniu do 11 grudnia 2020r. Po tym terminie koszt wynosi 2110 zł.
1 810
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Progress Project Sp. z o.o.
02-229 Warszawa
ul. Światowa 22
woj. mazowieckie
Firmę szkoleniowo - doradczą Progress Project tworzy zespół profesjonalnych i zaangażowanych doradców i ekspertów, których łączy wspólna pasja. Szeroka oferta naszych szkoleń i projektów doradczych obejmuje obszar logistyki, transportu, magazynowania...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Progress Project Sp. z o.o.
02-229 Warszawa ul. Światowa 22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!