ZARZĄDZANIE PROGRAMAMI MSP® - POZIOM FOUNDATION - SZKOLENIE AKREDYTOWANE

O szkoleniu

Cel szkolenia
Uzyskanie wiedzy na temat:
• metodycznego zarządzania programami
• stosowania metodyki do: realizacji strategii, realizacji dużych zmian, realizacji fuzji i przejęć, realizacji programów rozwoju
• porządkowania zarządzania portfelem projektów oraz działań nie projektowych w taki sposób, aby realizować korzyści, skutecznie wdrażać zmiany oraz utrzymać zdolność do niezakłóconego realizowania codziennego biznesu
• organizacji i realizacji projektów zarówno na poziomie strategicznym, jak i taktycznym

Metody szkolenia
• ćwiczenia warsztatowe
• mini wykład, prezentacja
• dyskusja
• praca zespołowa

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• otrzymanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej budowy i prowadzenia programów w standardzie uznawanym obecnie za najdojrzalszy na świecie
• realizacja ćwiczeń, których celem jest pomoc w aplikacji metodyki w konkretnej organizacji
• zdobycie wiedzy na poziomie umożliwiającym zdawanie egzaminu certyfikacyjnego MSP® Foundation

Szkolenia MSP® Foundation akredytowane przez APMG, organizowane są przez ASAP EDUCATION w oparciu o umowę podpisaną z CRM SA jako akredytowaną przez APMG organizację szkoleniową ATO i doradczą ACO, będącą najbardziej doświadczoną, najstarszą na polskim rynku i dysponującą najszerszym portfelem akredytowanych szkoleń, jak też posiadającą największą liczbę doświadczonych akredytowanych trenerów.

MSP® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Cabinet Office
Swirl logo™ jest znakiem handlowym Cabinet Office.
CRM S.A.® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A.
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia
• najwyższa i średnia kadra kierownicza
• specjaliści zajmujący się wieloma projektami i programami
• pracownicy merytoryczni biorący udział w wielu projektach i programach
• osoby planujące rozpocząć realizację projektów
• osoby pracujące w komórkach/biurach zajmujących się planowaniem, koordynacją i kontrolą realizacji projektów i programów

Program szkolenia

Program szkolenia (zgodny z sylabusem APMG) ma charakter ramowy i w pewnym zakresie może być nieznacznie modyfikowany w celu dostosowania do specyficznych uwarunkowań i oczekiwań uczestników szkolenia.

Dzień I
• Ogólny przegląd metodyki oraz wprowadzenie – przegląd procesów
• Proces identyfikacji programu
• Proces definiowania programu

Dzień II
• Planowanie i kontrola w programie
• Organizacja i przywództwo w SZP
• Strategia Angażowania Interesariuszy i plan komunikacji
• Proces prowadzenia programu

Dzień III
• Zarządzanie uzasadnieniem biznesowym
• Strategia Zarządzania Korzyściami
• Proces zarządzania korzyściami
• Strategia Zarządzania Ryzykiem i Zagadnieniami

Dzień IV
• Strategia Zarządzania Informacją
• Proces zarządzania portfelem
• Strategia Zarządzania Jakością, zarządzanie konfiguracją, audyt, zapewnienie jakości
• Proces zamykania programu
EGZAMIN / CERTYFIKAT MSP® FOUNDATION

Warunek przystąpienia:
Uzyskanie świadectwa o ukończeniu akredytowanego szkolenia z zakresu MSP®

Koszt egzaminu:
700 zł zw VAT
Czas trwania egzaminu:
40 minut

Przygotowanie do egzaminu:
Przed przystąpieniem do egzaminu każdy z uczestników będzie miał umożliwiony dostęp do przykładowych pytań i odpowiedzi.

Test:
Egzamin obejmuje test jednokrotnego wyboru. Korzystanie z jakichkolwiek pomocy (książki, notatki, telefony itp.) jest niedozwolone.

Zaliczenie egzaminu:
Egzamin zalicza udzielenie poprawnej odpowiedzi na co najmniej 30 z 50 pytań, poprzez wybór jednej z propozycji odpowiedzi. Nieoficjalny wynik znany jest w dniu egzaminu.

Język egzaminu:
Egzamin może być przeprowadzony w języku polskim lub angielskim.

Certyfikat:
Oficjalny certyfikat w języku angielskim dostarczany jest przez Association of Project Management Group (APMG), w ciągu ok. 8 tygodni od dnia egzaminu.

Czas trwania

Program szkolenia obejmuje 24 godziny dydaktyczne - 3 dni
Maksymalna liczba uczestników w grupie - 12 osób

• I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 17.00 z przerwami na kawę i obiad
• II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 17.00 z przerwami na kawę i obiad
• III DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 17.00 z przerwami na kawę i obiad

Termin egzaminu ustalany jest w czasie szkolenia.

Prelegenci

Szkolenia prowadzone są przez specjalistów oraz certyfikowanych trenerów (przez APMG - Association of Project Management Group), posiadających wieloletnie doświadczenie w realizacji szkoleń akredytowanych. Akredytacja i certyfikacja trenerów potwierdza najwyższą jakość świadczonych usług edukacyjnych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
zw z VAT
3 600
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; świadectwo uczestnictwa w szkoleniu wydane przez CRM S.A., które posiada tytuł ATO (Accredited Training Organisation) i nadane jest przez APMG; egzamin z zarządzania programami MSP® na poziomie Foundation organizowany przez ATO CRM S.A. oraz międzynarodowy certyfikat MSP® Foundation wydawany przez APMG za pośrednictwem ATO CRM S.A. (w przypadku pozytywnie zdanego egzaminu, za dodatkową opłatą w wysokości 700 zł zw VAT);lunch oraz przerwy kawowe; profesjonalizm trenera oraz możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia
Zapisz się

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć na konto: Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A.: PKO Bank Polski SA IV oddział Warszawa ul. Targowa 42, 03-733 Warszawa o numerze: 68 1020 1042 0000 8102 0129 9692, 7 dni przed terminem szkolenia.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 8 dni od daty terminu szkolenia, CRM S.A. wystawi fakturę w wysokości 100% ceny szkolenia z jednoczesnym przesunięciem szkolenia na inny termin. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji na dzień przed szkoleniem lub nie stawienia się na szkoleniu zostanie wystawiona faktura za szklenie w pełnej wysokości i bez prawa uczestnictwa w innym terminie.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!