Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-projektami-28-29-listopad-warszawa-44095-id17870

Informacje o szkoleniu

 • Zarządzanie projektami 28 - 29 listopad Warszawa


  ID szkolenia: 44095
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Grupa Edu
  Hoża 35/20
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  od 8 do 16, po 8 godzin dziennie, 2 dni.
 • Organizator szkolenia:

  SOLID CONSULTING Łukasz Kotwica
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

„Plany są niczym; planowanie jest wszystkim.”
Dwight D. Eisenhower

Sukces w realizacji projektów zawsze związany jest z ukierunkowaniem na osiąganie rezultatów. To zapewne oczywiste w takim samym stopniu, jak powiedzieć, że rezultaty osiąga się systematyczną pracą i organizacją. Oczywiste? A dlaczego, skoro wszyscy mamy takie same zasoby czasu, to jednym ciągle go brakuje? Dlaczego dwie osoby o podobnych umiejętnościach w pracy uzyskują różne rezultaty? Dlaczego ważne zadania zazwyczaj trudno zrealizować na czas? Co jest istotne w realizowaniu na czas projektów biznesowych?

Celem szkolenia jest:
– Dostarczenie niezbędnej wiedzy do kształtowania rezultatów w pracy,
– Rozwinięcie kompetencji organizacji pracy i zarządzania czasem w realizacji projektów,
– Ocena osobistego potencjału,
– Wyrobienie kilku niezbędnych odruchów i zachowań pomagających w pracy nad projektem.
Uczestnicy nauczą się:
– określać, które z wykonywanych czynności są ważne, a które można zaniechać, lub zrobić później,
– efektywnie dysponować czasem w projekcie,
– kontrolować zakłócenia, które odgrywają cię od pracy nad projektem,
– zwiększyć efektywność , zredukować stres i presję czasu.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do osób zaczynających karierę w dziale kierowania projektem oraz do agencji interaktywnych, pracowników z działów: marketing i zarządzanie.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie.
– Przywitanie, prezentacja trenera i uczestnika szkolenia,
– Poznanie aktualnych motywacji i potrzeb uczestnika szkolenia,
– Prezentacja celów, programu szkolenia i stosowanych metod.

2. FORMUŁOWANIE CELÓW w projekcie
Cel to konkretny rezultat, do którego dążymy. Powinien być pozytywnym, jasnym i konkretnym stwierdzeniem, które jest tak sformułowane by osiągnąć wymierny wynik. Cel powinien odpowiadać kryterium WARTO:
– Wymierny, czyli dający się zmierzyć,
– Ambitny, ale i Akceptowany przez przełożonego i pracownika,
– Realistyczny, czyli uwzględniający możliwości pracownika i firmy,
– Terminowy, czyli mający określone punkty kontrolne,
– Opisany, czyli o ile jest to możliwe zapisany ale i Opłacalny dla pracownika i dla firmy.

3. Wyznaczanie priorytetów W PROJEKTACH:
Wydajność to właściwe wykonywanie każdej pracy. Skuteczność to wykonywanie właściwej pracy (P. Drucker). Nie chodzi zatem o to, by nadawać priorytety temu co mamy w planie, ale by planować zgodnie z priorytetami.
Reguły wyznaczania priortytetów:
– Zasada Vilfredo Pareto (1848 - 1923) czyli 20/80,
– Wyznaczanie priorytetów na pomocą analizy ABC,
– Zasada Dwighta Eisenhowera (1890 – 1969), czyli reguły podziału zadań na ważne i pilne.

4. Planowanie jako kluczowa umiejetność w zarządzaniu projektami
Planowanie czasu ma na celu wykorzystanie tego najcenniejszego dobra na jeden z dwóch sposobów - spożytkowanie posiadanego czasu na czynności o największej zyskowności (kryterium maksymalizacji) lub osiągnięcie ustalonych celów przy możliwie najmniejszym nakładzie czasu (kryterium minimalizacji).
Reguły planowania czasu:
– Reguła 60:40,
– Systematyczność i konsekwencja,
– Reguła 1%,
– Rezultaty zamiast czynności,
– Wyznaczanie czasu trwania czynności.
Sporządzanie planów
– Plany roczne,
– Plany miesięczne,
– Plany tygodniowe.
Metoda planowania:
– I etap: zestawienie zadań,
– II etap: ocena czasu trwania czynności,
– III etap: ustalanie priorytetów,
– IV etap: delegowanie, rezygnacja lub przekładanie na inny termin,
– V etap: kontrola realizacji zadań.

5. Organizacja i realizacja zaplanowanych zadań:
W tej części uczestnicy zajmą się organizacyjnymi zasadami, tak, aby dysponowali konkretnymi środkami pomocniczymi, dzięki którym mogą lepiej i wydajniej kształtować przebieg realizacji projektu.
Wybrane reguły:
– Najważniejsze zadania na początek,
– Uzgodnienie planu ze współpracownikami,
– Wpływ na wyznaczanie stałych terminów, czyli nie - wszystko w swoim czasie, ale wszystko w moim czasie!!!
– Unikanie działań o skutkach odwrotnych,
– Reguła Parkinsona,
– Robienie przerw we właściwym czasie, odpowiednie tempo pracy,
– Seryjne załatwianie zadań o podobnym charakterze,
– Sensowne zakańczanie rozpoczętych prac,
– Wykorzystywanie jałowych przebiegów,
– Antycykliczny styl pracy (krzywa zakłóceń dnia),
– Plan na następny cykl.

6. Kontrola:
Kontrola wyników służy polepszeniu, optymalizacji procesu pracy bądź zarządzania projektem. Porównanie stanu POWINNO BYĆ z JEST unaocznia czy założone cele zostały osiągnięte. W tak rozumianej kontroli można wyróżnić:
Kontrolę działań, czyli analiza czynności pod względem możliwości optymalizacji ich wykonania dla zaoszczędzenia czasu.
Kontrolę wyników (osiągania celów), czyli poszukiwanie odpowiedzi na następujące pytania:
– Co z założonych celów zostało załatwione?
– Jakie wyniki zostały osiągnięte?
– Co nie zostało załatwione i dlaczego?
– Na co zmarnotrawiliśmy nasz czas w czasie realizacji projektu?
– Co w związku z tym trzeba uwzględnić przy planowaniu następnych działań w projekcie?

7. Podsumowanie i zakończenie szkolenia:
– Informacje zwrotne uczestników i trenera,
– Stworzenie indywidualnych planów wdrożenia nabytych umiejętności w zarządzaniu projektami.

Informacje o prelegentach:

Szkolenie poprowadzi Karol Tucki - Dr, trener, coach i konsultant biznesowy, autor cyklu wykładów i szkoleń z zakresu zarządzania projektami oraz budowy organizacji projektowych. Łączy blisko 7-letnie doświadczenie z zakresu pracy projektowej w międzynarodowych korporacjach z przygotowaniem i praktyką trenerską.
Projektuje i prowadzi treningi zadaniowe, które integrują bieżącą pracę operacyjną zespołu z jego rozwojem. Obszar jego zainteresowań to podnoszenie efektywności pracy zespołów, innowacyjność, zarządzanie zmianą, portfelem projektów. W trakcie szkoleń wyznaje zasadę: 80% praktyki, 20% teorii.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 899 zł netto

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad dwudaniowy

Dostępne zniżki:

 • 5% rabat przy zgłoszeniu 2 osób z jednej firmy
 • 8% rabat przy zgłoszeniu 3 osób z jednej firmy
 • 12% rabat przy zgłoszeniu 4 osób z jednej firmy
 • 15% rabat przy zgłoszeniu 5 i więcej osób z jednej firmy

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba powyżej 18stego roku życia. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie firmowej www.solidconsulting.com.pl oraz przesłanie go drogą mailowa lub faksem do siedziby firmy.

Wydarzenie: Zarządzanie projektami 28 - 29 listopad Warszawa