Szkolenie

Zarządzanie projektami – od czego zacząć?

O szkoleniu

arządzanie projektem to dziedzina zajmująca efektywną realizacją celów projektów przy jednoczesnej neutralizacji wpływu istniejących ograniczeń i ryzyk, jak również jest dziedziną zajmującą się budowaniem motywacji zespołu projektowego i właściwą komunikacją pomiędzy uczestnikami projektu.
Kto powinien wziąć udział?
osoby zajmujące się projektami

Program szkolenia

Zarządzanie projektowe – czy to w ogóle ma sens?
Gra szkoleniowa „Dom Uzdrowień”.
Krótka podróż do „źródeł” zarządzania projektami - wskazanie pragmatycznych przesłanek, które doprowadziły do powstania metodycznego zarządzania projektami.
Organizacje w erze ciągłej zmiany, czyli dlaczego mamy coraz więcej projektów.
Ćwiczenie „Lubię – nie lubię”.
Czy powszechnie znane metodyki zarządzania projektami rzeczywiście umożliwiają wykorzystanie potencjalnych zalet podejścia projektowego? Dyskusja nt. najbardziej znanych metodyk. Czym są metodyki profilowane?
Jakie są najczęstsze przyczyny niepowodzeń projektów? Które z nich występują w Waszej organizacji?
Definiowanie celów projektu
Gra szkoleniowa „Pierwsza strona”. Omówienie efektów i zjawisk zachodzących w czasie ćwiczenia. Identyfikacja negatywnych zjawisk wynikających z braku „dobrych” celów,
Sformułowanie wniosków odnośnie znaczenia i tworzenia „dobrych” celów dla efektywnego zarządzania projektem i prac projektowych,
Omówienie narzędzia „Propozycja Projektu”
Omówienie i wypróbowanie techniki „czterech pytań” do tworzenia celów projektowych zgodnych z rygorami zasady SMART.
Różnica pomiędzy celami a delivarables.

Struktura projektu
Omówienie ról (ich znaczenia i głównych zadań) w pełnej strukturze zespołu projektowego,
Analiza otoczenia projektu (interesariusze zewnętrzni i wewnętrzni, macierz istotności i nastawienia interesariuszy),
Ograniczenia projektu i ich znaczenie w definiowaniu celów oraz planowaniu prac projektowych,
Znaczenie faz w projekcie. Stworzenie ogólnego diagramu projektowego.
Jakie deliverables, powinny się pojawić na zakończenie każdej z faz? Identyfikacja deliverables istotnych dla projektów uczestników.
Kluczowe pojęcia projektowe:
kamienie milowe w projekcie oraz diament decyzyjny (monitorowanie postępu prac projektowych oraz decyzje strategiczne),
procesy w projekcie, czyli co się dzieje, kiedy i z jaką intensywnością?
trójkąt sprzężonych ograniczeń (zasoby/czas/zakres),
diagram sieciowy i dekompozycja zadań,
fast tracking, crushing,

1. Zaczynamy projekt (ćwiczenia na bazie gry szkoleniowej „Dom Uzdrowień”)
Od czego zacząć? - czyli Inicjacja projektu. Omówienie narzędzia „Propozycja projektu” i „Karta projektu”(określenie zakresu projektu, analiza zasięgu projektu, identyfikacja Właściciela Projektu, identyfikacja ograniczeń, identyfikacja kluczowych działań oraz szacowanie niezbędnych zasobów, analiza ryzyka, Priorytetyzacja projektu). Profilowanie narzędzi do specyfiki projektów uczestników,
Powołanie zespołu projektowego
Czym różni się zespół projektowy od procesowego?
W jaki sposób dobierać ludzi do zespołu projektowego?
Tworzenie reguł współpracy w zespole projektowym
Rozpoczęcie prac projektowych
Metoda wizualizacji celów projektowych, jako jeden ze sposób zapewnienia spójności rozumienia projektu i jego celów,
Identyfikacja głównych czynności w projekcie i tworzenie diagramu sieciowego
Tworzenie ścieżki krytycznej i identyfikacja kamieni milowych projektu
Dekompozycja czynności na zadania oraz podział zadań w zespole
Zaplanowanie komunikacji w projekcie oraz zasad monitorowania postępów

2. Realizujemy projekt - Spotkania projektowe vs. prace indywidualne
Rodzaje spotkań projektowych (cele, uczestnicy, częstotliwość);
Dbanie o komunikację w projekcie oraz monitorowanie postępów prac;
Przykładowe narzędzia wykorzystywane podczas spotkań projektowych.
Podejmowanie decyzji, jako proces o krytycznym znaczeniu dla powodzenia projektu. Gra zespołowa pozwalająca zaobserwować zjawiska zachodzące podczas rzeczywistego procesu podejmowania decyzji. W jakim stopniu proces ten jest rzeczywiście racjonalny? Najczęstsze przeszkody i błędy. Co zrobić, aby podejmowane decyzje były wysokiej, jakości, zwłaszcza w warunkach niepełnych danych? Zasady tworzenie środowiska niezbędnego do podejmowania decyzji.

3. Kończymy projekt
Jakie jest znaczenie właściwego zakończenia projektu? W jaki sposób należy to robić i o co warto zadbać? Identyfikacja „best practises” i „barriers” na zakończenie projektu oraz przenoszenie ich do organizacyjnej metodyki zarządzania projektami.

Podsumowanie warsztatu

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat
trener Effect Group

Gdzie i kiedy

Warszawa 20 - 21 września 2012
hotel

Warszawa

do ustalenia

woj. mazowieckie

Zapisz się

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa
Erazma Ciołka 16
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

formularz szkolenia;
płatność po szkoleniu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa Erazma Ciołka 16
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!